Yazara Gore Listeleme

 • Friedrich August von Hayek
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  692,31 KB
  Eser Türü: Kitap
  Yüzyılımıza damgasını vuran en büyük liberal düşünürler arasında Hayek, kuşkusuz, ilk akla gelen isimlerdendir. Elinizdeki kitap, düşünürün özgürlük savunusuna adadığı uzun entelektüel hayatının en çarpıcı ürünlerindendir.
 • Friedrich August von Hayek
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,02 MB
  Eser Türü: Kitap
  Üç kitaptan oluşan HUKUK, YASAMA VE ÖZGÜRLÜK Friedrich August von Hayek’in yaklaşık yirmi yıl süren çalışmaları sonucunda hazırladığı ve 1970-1980 arasında ortaya çıkan en önemli yapıtıdır. Eserin ilk kitabı Kurallar ve Düzen’dir. Prof. Dr. Atilla Yayla tarafındançevrilen bu kitapta Hayek kuralın ne olduğunu, nasıl doğduğunu,nasıl bir yer işgal ettiğini inceler, kuralları toplum düzeni vedüzenlilikle ilişkilendirir. Prof. Dr. Mustafa Erdoğan tarafından çevrilen ikinci kitap Sosyal Adalet Serabı’nda yazar yaygın sosyal adalet kavramınıyıkıcı bir eleştiriye tabi tutar, sosyal adalet adına yapılmak istenenlerinkendiliğinden doğan düzeni tahrif ve tahrip edeceğini ileri sürer.HUKUK, YASAMA VE ÖZGÜRLÜK’ün üçüncü kitabıProf. Dr. Mehmet Öz’ün çevirdiği Özgür Bir Toplumun Siyasi Düzeni’dir. Hayek bu kitapta çağdaş demokrasileri değerlendirip eleştirir, sınırsız demokrasi düşüncesi ve uygulamasını analiz eder.