Yazara Gore Listeleme

 • Friedrich Dürrenmatt
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  326,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Kırk yıl önce İstanbul’da başlamış bir hesaplaşma... Ameliyatını erteletecek denli "hedefe kenetlenmiş" bir dedektif... Yargıç ve Celladı, Dürrenmatt’ın bizi "suç"un toplumsal dokudaki izlerini inatla süren dedektifi Komiser Berlach’la tanıştırdığı ilk romanı. Friedrich Dürrenmatt (1921-1990); sahne ve radyo oyunlarının yanısıra, polisiyeyi, türün kurucusu Edgar Allan Poe’nun izinde, hem insanın hem de toplumun hâllerine ayna tutacak denli iyi yazışıyla iz bırakan 20. yüzyıl yazarlarından biridir.
 • Friedrich Dürrenmatt
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  251,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Çağdaş İsviçre edebiyatının en ünlü oyun, öykü ve roman yazarlarından biri olan Friedrich Dürrenmatt'ın üç uzun öyküsünü bir kitapta sunuyoruz. Hemen hemen bütün yapıtlarında yargı ve adalet düşüncesini işleyen bu usta yazarın yapıtları bugün dünyanın bütün dillerine çevrilmiş, Dürrenmatt adı, evrensel bir üne kavuşmuştur. Duruşma Gecesiadlı öyküde, öykünün başkahramanı, kendisinin de içinde yer aldığı iş dünyasındaki amansız rekabetin, aslında bir cinayet suçuna dönüştüğünü anlar... Yıkılış adlı ikinci öykü, yazarın en yeni öykülerinden biri. Yazar, bu öyküsünde, adı anılmayan totaliter bir devlet içindeki amansız iktidar mücadelesini bütün çıplaklığıyla gözler önüne serer. Yönetmen adlı üçüncü öykü, yazarın Hitler Almanyası yıkıldıktan hemen sonra yazdığı bir öykü. Bir diktatörün, bir despotun, iktidarı ele geçirip tüm ülkeye egemen oluşunun öyküsü.
 • Friedrich Dürrenmatt
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  46,22 MB
  Eser Türü: Tiyatro
  F. Dürrenmatt yapıtlarında genelde hep aynı konuları işlemiştir. Dünyadaki kaosu, düzensizliği, haksızlığı ve adaletsizliği ele alırken, hayalinde küçük bir vatan, şehir ya da toplum yaratır. Bu nedenle yapıtların çoğu kurmacadır. Bu kurmaca yapıtlarla dünyanın sorunlarını ve bireylerin sorumluluklarını vurgulamaya çalışır. Ancak yapıtlarında okuyucuya-izleyiciye bir çözüm yolu önermez. Büyük Romulus adlı yapıtında: Kurulduğu tarihten itibaren durmadan cinayetler işleyen ve binlerce günahsız insanın cesetleri üzerinde yükselen bir imparatorluğu cezalandırmak için, Romulus kendini yargıç ilan eder. Romulus barışın ve insan sevgisinin varlığına inandığından,Romanın çöküşü için zorunluluktan imparator olur. İmparator olmakla kendini kurban durumuna sokması da bir sonuç vermemiştir. Çünkü ilerde yıktığı Roma imparatorluğu gibi nice imparatorluklar kurulacaktır. Romulus son Roma imparatorudur. M.S. 476 nın 15 Mart sabahında Roma birliklerinin German birlikleri karşısında bozguna uğrayıp dağıldıkları ve Roma'ya doğru ilerlemekte oldukları haberi gelir. German imparatoru Odoaker'in Romuluss'un hem ev hem de tavuk çiftliği olarak kullandığı Campana'daki villasına gelmesi birkaç saatlik zaman süresidir. Ancak Romulus, çevresindekilerin bu haberden duydukları endişeyi duymaz, tersine gayet rahat bir biçimde gününü kendisi ve tavuklarıyla ilgilenerek geçirir. Karısı Julia, kızı Rea, Doğu Roma imparatoru Zeno, Roma asilzadesi Emilian ve işadamı Cesar, Romuluss'u Germanlara karşı koymaya, yani savaşmaya ikna edemeyince, Sicilya'ya bir sal ile kaçmayı denerler ve yolda boğularak ölürler. Sarayında, daha doğrusu çiftliğinde tek başına kalan Romulus, 16 Mart sabahı Germanları karşılar. O da öldürülmesini beklemektedir. Fakat ...
 • Friedrich Dürrenmatt
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  70,15 MB
  Eser Türü: Tiyatro
  Duruşma Başlıyor adlı tiyatroda, tiyatronun başkahramanı, kendisinin de içinde yer aldığı iş dünyasındaki amansız rekabetin, aslında bir cinayet suçuna dönüştüğünü anlar...
 • Friedrich Dürrenmatt
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  152 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Atila Ardalı
  Kırk yıl önce İstanbul’da başlamış bir hesaplaşma... Ameliyatını erteletecek denli 'hedefe kenetlenmiş' bir dedektif... Yargıç ve Celladı, Dürrenmatt’ın bizi 'suç'un toplumsal dokudaki izlerini inatla süren dedektifi Komiser Berlach’la tanıştırdığı ilk romanı. Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) ; sahne ve radyo oyunlarının yanısıra, polisiyeyi, türün kurucusu Edgar Allan Poe’nun izinde, hem insanın hem de toplumun hâllerine ayna tutacak denli iyi yazışıyla iz bırakan 20. yüzyıl yazarlarından biridir.
 • Friedrich Dürrenmatt
  insan sesi mp3 - Türkçe
  4 Ayrım
  97,5 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nilüfer Batmanoğlu
  "Midas, bir film senaryosu değil, okunmak için bir film. Richard Green adında bir adam kendi sonunu anlatıyor. Ölüme mahkum edilmiştir ve neden ölüme mahkum edildiğini hiçbir zaman tam olarak öğrenemez. Bunun, Green'in zenginliğiyle ve zenginliğe nasıl ulaştığıyla bir bağıntısı vardır. Onu kimin ölüme mahkum ettiği, karanlıkta kalır. Green bir kraldır, eskiden güç krallardaydı, şimdi güçleri yok, Green gibi adamların güçleri var, bu yüzden Green bir kraldır. Kralların düşmanları vardı, Shakespeare'in krallarının etrafı düşmanlarla çevrilidir. Green'in de öyle. Shakespeare'in krallı trajedileri günümüzde ekonomide oynanıyor, savaşlar da öyle. Midas bir kral trajedisidir..." Friedrich Dürrenmatt
 • Friedrich Dürrenmatt
  insan sesi mp3 - Türkçe
  6 Ayrım
  59,9 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Levent Filyos
  Kırk yıl önce İstanbul’da başlamış bir hesaplaşma... Ameliyatını erteletecek denli “hedefe kenetlenmiş” bir dedektif... Yargıç ve Celladı, Dürrenmatt’ın bizi “suç”un toplumsal dokudaki izlerini inatla süren dedektifi Komiser Berlach’la tanıştırdığı ilk romanı.
 • Friedrich Dürrenmatt
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  205 MB
  Eser Türü: Kitap
  Sıradışı bir amerikalı bir gün gazeteye bir ilan verir: yunanlı bir kız aranıyor.
 • Friedrich Dürrenmatt
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  27,8 MB
  Eser Türü: Tiyatro
  Radyo Tiyatrosu
 • Friedrich Dürrenmatt
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  22,7 MB
  Eser Türü: Tiyatro
  Radyo Tiyatrosu

Sayfalar