Yazara Gore Listeleme

 • Friedrich Engels
  insan sesi mp3 - Türkçe
  70 Ayrım
  837,10 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Gülcan Aksoy
  DOĞANIN Diyalektiği, Friedrich Engels'in çok önemli yapıtlarından biridir. Bu yapıt, 19. yüzyıl ortalarında, doğabilimlerin ulaştığı başlıca başarıların, diyalektik materyalist bir genellemesini verir, materyalist diyalektiği geliştirir ve doğabilimlerdeki metafizik ve idealist kavramları eleştirir. Geçen yüzyıl içinde, birkaç on yılı aşkın sürede, kapitalist üretim tarzında ve kapitalizmin üretici güçlerinde sağlanan gelişmeler; teknolojide ve doğabilimlerde, özellikle sanayi ile azçok bağlantısı olan doğabilimlerde, hızlı bir ilerleme sağlamıştır. 19. yüzyılın başı ve daha çok ortaları, matematikte, gökbilimde, fizikte, kimyada ve biyolojide bir dizi başarıya ve buluşa tanık olmuştur. Yeni olgular ve doğa yasaları ortaya konmuştur, yeni teoriler ve varsayımlar kabul edilmiştir; yeni bilim dalları ortaya çıkmıştır. Engels, doğabilimin bu zafer dolu yürüyüşündeki üç ilerlemeyi şöyle sıralar: organik hücrenin bulunması, enerjinin sakınımı ve dönüşümü yasasının bulunması, darvincilik. 1838'de ve 1839'da M. J. Schleiden ve T. Schwann, bitki ve hayvan hücrelerinin özdeşliğini ortaya koymuşlardır; bu iki bilgin, canlı organizmanın temel yapı biriminin hücre olduğunu kanıtlamışlar ve organizma yapısının eksiksiz bir teorisini yaratmışlardır. Böylece bu iki bilgin, organik dünyanın birliğini göstermişlerdir. 1842 ve 1847 yılları arasında J. R. Mayer, J. P. Joule, W. R. Grove, L. A. Colding ve H. Helmholtz, enerjinin sakınımı ve dönüşümü yasasını bulmuşlar ve gerçekliğini kanıtlamışlardır. Bunun sonucu olarak, doğa, kendisini, maddenin evrensel hareketinin bir biçiminin, bir başka biçime dönüşümünün sürekli süreci olarak ortaya koymuştur. 1859'da Charles Darwin, temel yapıtı Türlerin Kökeni'ni* yayınlamıştır. Bu yapıt, bir yüzyıldan fazla süren evrim fikrinin gelişimini tamamlamış ve modern biyolojinin temellerini kurmuştur. Bu buluşların felsefi önemi, doğal gelişmenin diyalektik niteliğini özellikle özlü bir biçimde ortaya koymuş olmalarındadır. 19. yüzyılın ortasından bu yana, bilimsel gelişme, gerçek bir devrim niteliğine bürünmüştür. Ne var ki, doğabilimin ortaya koyduğu yeni bilgilerin diyalektik niteliği ile bilim adamlarının kullandığı metafizik yöntem arasındaki çelişki, bu bilimsel gelişimi güçlüklerle karşı karşıya getirmiştir.
 • Friedrich Engels
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  326,22 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Friedrich Engels
  bilgisayar sesi + metin - Türkçe
  15 Ayrım
  242,07 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bismarck'ın Kan ve Zulüm Politikası Üzerine Bir Çalışma
 • Friedrich Engels
  insan sesi mp3 - Türkçe
  28 Ayrım
  261 mb
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Bahar Özdemir
  BU kitabın bundan önceki bütün baskıları, hemen hemen altı aydan beri tükenmişti ve yayıncı, daha da uzun bir zamandan beri, benden yeni bir baskı hazırlamamı istiyordu. Daha ivedi işler, şimdiye kadar beni bundan alıkoymuştu, ilk baskının yayınlanmasından bu yana yedi yıl geçti; bu süre içinde ailenin ilkel biçimleri üzerindeki bilgilerde önemli gelişmeler oldu. Bundan ötürü, bazı düzeltme ve tamamlamalar yapmak için elimi çabuk tutmam gerekiyor; zaten eldeki metnin kararlaştırılmış bulunan baskısı da, belirli bir süre için, bu kitapta başka değişiklikler yapılmasını önleyecek.
 • Friedrich Engels
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  22,67 KB
  Eser Türü: Kitap
  Komünizm nedir? Proletarya nedir?
 • Friedrich Engels
  insan sesi mp3 - Türkçe
  57 Ayrım
  588
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Engin Ercan
  Türkçede ilk baskısı Mart 1975'de Sol Yayınları'ndan Kenan Somer'in Fransızca 1963 baskısından yaptığı çeviriyle yayınlanan Engels'in ünlü eseri "Anti-Dühring"i onun, yayınlandığı orijinal dil olan Almancadan çevirerek yayınlama ihtiyacı duyduk Çevirip yayınladığımız Almanca baskı, Almanya Demokratik Cumhuriyeti'nde Dietz Verlag yayınları arasında 1953'te yayınlanmış olan 6. baskıdır. Bu baskı içinde, kitabın Engels'in sağlığı döneminde yayınlanmış olan üç baskısına (1978/1985/1984) yazdığı önsözler ve ekler ile, Dietz Verlag yayınevinin bir ön açıklaması (Elinizdeki baskı üzerine ) da yer almaktadır.
 • Friedrich Engels
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,14 MB
  Eser Türü: Kitap
  bu kitap, deyim yerindeyse, bir vasiyetin yerine getirilmesidir. hiç kimse karl marx kadar, kendi -bir dereceye kadar bizim de diyebilirim- materyalist tarih irdelemesi sonuçlarıyla ilişki kurarak, morgan'ın araştırmalarından çıkan yargıları açıklamak ve bunların büyük önemini ortaya koymak istemezdi. gerçekten, morgan, marx'ın kırk yıl önce keşfetmiş bulunduğu materyalist tarih görüşünü, amerika'da, kendi alanında yeniden keşfetmiş ve bu durum, onu, barbarlık ile uygarlık arasındaki karşılaştırma konusunda, belli başlı noktalar üzerinde marx'la aynı sonuçlara varmaya götürmüştü. nedir ki, almanya'nın profesyonel iktisatçıları kapital'den sözetmemek için ne kadar direndilerse, ondan kopya çekmek için de o kadar büyük bir çaba göstermişlerdi. morgan'ın eski toplum'u karşısında, ingiltere'deki "tarih-öncesi" bilim sözcülerinin tutumu da başka türlü olmadı. benim bu çalışmam, yitip giden dostumun yapamadığı işin yerini, ancak güçsüz bir şekilde doldurabilir. bununla birlikte, marx'ın morgan'dan çıkardığı bol sayıda özet arasında bulunan eleştiri notları elimin altında. bu çalışmada, elden geldiğince, bu notları kullandım. materyalist anlayışa göre, tarihte, egemen etken, sonunda, maddî yaşamın üretimi ve yeniden-üretimidir. ama bu üretim, ikili bir özlüğe sahiptir. bir yandan, yaşam araçlarının, beslenmeye, giyinmeye, barınmaya yarayan nesnelerin, ve bunların gerektirdiği aletlerin üretimi; öbür yandan bizzat insanların-üretimi, türün üremesi. belirli bir tarihsel dönem ve belirli bir ülkedeki insanların içinde yaşadıkları toplumsal kurumlar, bu iki türlü üretim tarafından, bir yandan emeğin öbür yandan da ailenin erişmiş bulunduğu gelişme aşaması tarafından belirlenir. emeğin erişmiş bulunduğu gelişme aşaması ne kadar düşük, toplam emek ürünü ve bunun sonucu, toplumun sahip bulunduğu servet ne kadar az ise, kan bağının ağır basan etkisi, toplumsal düzen üzerinde o kadar çok belirleyici görünür. ama kan bağına dayanan bu toplumsal yapı çerçevesinde, emek üretkenliği
 • Friedrich Engels
  metin - Türkçe
  30 Ayrım
  1,24 GB
  Eser Türü: Kitap
  Türkçede ilk baskısı Mart 1975'de Sol Yayınları'ndan Kenan Somer'in Fransızca 1963 baskısından yaptığı çeviriyle yayınlanan Engels'in ünlü eseri "Anti-Dühring"i onun, yayınlandığı orijinal dil olan Almancadan çevirerek yayınlama ihtiyacı duyduk Çevirip yayınladığımız Almanca baskı, Almanya Demokratik Cumhuriyeti'nde Dietz Verlag yayınları arasında 1953'te yayınlanmış olan 6. baskıdır. Bu baskı içinde, kitabın Engels'in sağlığı döneminde yayınlanmış olan üç baskısına (1978/1985/1984) yazdığı önsözler ve ekler ile, Dietz Verlag yayınevinin bir ön açıklaması (Elinizdeki baskı üzerine ) da yer almaktadır.
 • Friedrich Engels
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  816,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Friedrich Engels
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  341,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Ludwig Feuerbach Ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu

Sayfalar