Yazara Gore Listeleme

 • Friedrich Karl Kienitz
  metin
  2 Ayrım
  5,59 MB
  Eser Türü: Kitap
  Anadolu ve Balkan Yarımadası şehirleri, Girit ve Hitit yüksek kültürlerinden beri birçok değişikliklere uğrayıp dünyanın en önemli tarihi olaylarından çoğuna şahit olarak günümüze kadar yaşadılar. Roma İmparatorluğu`nun yeniden güç kazanması, Arap ve Slav akınlar, Bizans, Venedik Cumhuriyeti`nin deniz aşırı sömürgeler kurması, Balkanlar`daki ortaçağ Alman şehirleri tarihe silinmez sayfalar kattılar