Yazara Gore Listeleme

 • Gülten Kazgan
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  5,77 MB
  Eser Türü: Kitap
  1929’dan 2001’e Türkiye Ekonomisinde Krizler: Nedenleri ve Sonuçlan Üzerine Bir İnceleme.
 • Gülten Kazgan
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  2,74 MB
  Eser Türü: Kitap
  Gülten Kazgan iktisadi düşüncenin evrimini inceliyor.
 • Gülten Kazgan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  66 Ayrım
  709 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Engin Ercan
  Bu kitap, sanayi kapitalizminin Batı Dünyasında gelişmesiyle kurulmaya başlayan iktisat teorisinin evrensel geçerliği konusundaki şüphelerimizle beraber, iktisadın, son yıllarda, matematik ve istatistik gibi yardımcı dalların etkisinde, evrensel geçerliği olan bir 'saf ilim' olmak yolunda gelişmesinin bizde yarattığı iyimserliğin etkisi altında yazılmıştır. Kitap, iktisadî düşüncenin, teorisiz öğretiden ibaret olduğu aşamadan başlamakta; ideolojik kanıtlama için teorilerin kurulduğu teorili öğretiler aşamasını uzun boylu incelemekte; ve öğretisiz nicel analiz tekniklerinin geliştirildiği nihaî aşama ile sona ermektedir. Bu aşamalar, iktisadın bir saf ilim olmak yolundaki gelişmesini çizmektedir.
 • Gülten Kazgan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  32 Ayrım
  365 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Orhan Güler
  Türkiye ekonomisinde krizler, cumhuriyetin kurulduğu yıllardan başlayarak, günümüze kadar uzanan; ekonomide derin izler yaratan, kimi kısa sürede atlatılan kimi ise yapısal değişimlerle birlikte geride değişik ekonomik miraslar bırakan bir sarmal izler. Prof. Dr. Gülten Kazgan bu değerli çalışmasında Cumhuriyet Dönemi'nin tüm krizlerini incelerken, özellikle yaşanan dört büyük krizi (1929, 1958, 1978, 1998) ele alarak, krizleri tetikleyen küresel ve yerel olayların yarattığı ortamı tüm boyutlarıyla ortaya koyup, doğru sonuçlara ulaşmaktadır. Bunu yaparken modelleştirme kaygısı gütmeyen Kazgan, başlangıçta köy-tarım ağırlıklı yapıdan kent-sanayi, hizmet ağırlıklı yapıya geçen Türkiye ekonomisinde krizlerin seyrini, siyasal iktidarların izlediği sosyo-ekonomik politikaları ile bunların yarattığı sonuçları incelerken aralarındaki farklılıklara da değinmektedir. Kazgan, bu yapıtında özellikle dışarıdan Türkiye ekonomisine yansıyan olumsuz etkilerin arttığına dikkat çekerek, bu konuda kamu politikalarında gözlenen sınırlamaların büyümeyi de olumsuz etkilediğini belirtmektedir. Özellikle ülkemizde yaşanan son dönem krizlerin bize yansıma biçiminin bir tür "domino kuramı" sonucu olduğunu da vurgulamaktadır
 • Gülten Kazgan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  19 Ayrım
  199 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Ebru Şahiner
  Prof. Gülten Kazgan, bu kitabında 'ulus-devlet'le boy ölçüşen, kazandırdıkları ve kaybettirdikleriyle, dünya ekonomik düzeninin çerçevesini değiştiren 'küreselleşme' gerçeğinin muhasebesini yapıyor. Kitabın gözden geçirilmiş ve genişletilmiş beşinci baskısında Prof. Gülten Kazgan, küreselleşmenin vardığı yeni evrede dünyada ortaya çıkan yeni aktörler ve yeni krizler üzerinde duruyor,2000-2001 krizini izleyen görece refah dönemi ve 2007'de başlayıp dünyaya yayılan krizi tartışıyor.
 • Gülten Kazgan
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,38 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Gülten Kazgan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  34 Ayrım
  1.33 GB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Engin Ercan
  Bu kitap, sanayi kapitalizminin Batı Dünyasında gelişmesiyle kurulmaya başlayan iktisat teorisinin evrensel geçerliği konusundaki şüphelerimizle beraber, iktisadın, son yıllarda, matematik ve istatistik gibi yardımcı dalların etkisinde, evrensel geçerliği