Yazara Gore Listeleme

 • Ev
  Gün Zileli
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  3,38 MB
  Eser Türü: Kitap
  "Filistinli Ebu Suut el Haravi, 'evinden kaçmaya zorlandığın için utanma' diyor. Türkçede tam öyle değil ama birçok dilde 'ev', yaşanan yurdu da temsil ediyor. Gittikçe azalan aile fertlerinin birlikte yaşadığı aile ocağını terk edeli yaklaşık otuz beş yıl oluyor. Neredeyse on beş yıl geçecek, 'yurt' anlamındaki 'ev'den kaçmak zorunda kalışımın üzerinden. Utanmıyorum. Kader de utanmasın. Utanmasın gereken başkaları var." - Gün Zileli- Türkiye sol hareketinin önemli isimlerinden biri olan Gün Zileli politik geçmişini, daha önce yayımladığımız Yarılma, Havariler ve Sapak'ta bütün açıklığıyla anlatmıştı. Bu kitap bir açıdan o üçlemenin öncesi, diğer bir açıdan ise tamamlayıcısı. Zileli bu kitabında kendi 'özel'ine dönüyor, çocukluğunu ve evini hikaye ediyor. '40'ların sonu ve '50'lerin başında yaşanan toplumsal dönüşümün orta sınıf Cumhuriyet aydını bir ailedeki yansımaları, o hayatlarda ve insanlarda yarattığı değişim... Anılarında karşımıza çıkan tiplerin evveliyatları... Hem anıların ayrılmaz bir parçası hem de başlı başına edebiyat tadında bir dönem anlatısı...
 • Gün Zileli
  insan sesi mp3 - Türkçe
  45 Ayrım
  1,16 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Gün Zileli
  1960 yılından itibaren solla içiçe yaşadım. Erdemli insanların, isimsiz kahramanların, devrime, yaşamlarını kendileri için hiçbirşey istemeden adadıklarını gördüğüm kadar, korkunç kariyer ve iktidar kavgalarına da tanık oldum. Liderlerin örgüt içi iktidar savaşları, devrimci hareketleri paramparça etti, can yoldaşı yüzlerce militanı yapay olarak birbirinden koparttı ve birbirinin can düşmanı haline getirdi. Ne yazık ki '68 nostaljisinin küllerini eşelediğimiz zaman, karşılaşacağımız acı gerçek budur. Bu yüzden, belli bir aşamada lider roller oynadığım sol hareketle içiçe geçmiş yaşamöykümün başlığı olarak, hepimizi irkilten "yarılma" sözcüğünü kullanmayı tercih ettim.
 • Gün Zileli
  insan sesi mp3 - Türkçe
  14 Ayrım
  337 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mehmet Şafak Ergün
  İkinci Cumhuriyetin ilân edildiği 2 Nisan 2024 günü İkinci Cumhuriyet Meydanı adını alan, eski adıyla Taksim Meydanındaki, eskiden Sular İdaresinin olduğu yere dikilen, Londra'daki Big Ben'in taklidi, halkın alayla "Big Sen" dediği kule-saat 12'yi vurur ve saatin altındaki ışıklı bölmede 22 Mart 2046 tarihi 23 Mart 2046'ya dönüşür. "Evet, bize gelen haberlere göre, birkaç saat içinde, bölgemizdeki işletme ve hizmet işyerlerinin birçoğunda işçi konseyleri yönetimi devralmışlardır... Marmara Eyaleti'nin başka bölgelerinde de benzer gelişmeler olmaktadır... Öte yandan, Trakya-Rumeli Eyaletinde de bir komünal yönetim kurulduğu haberini bugün aldık. Avrupa Birleşik Devletleri'ne bağlı Balkan Federasyonu'ndaki birçok komün ve konsey girişimiyle zaten bağlarımız var... Dersim - Zaza Eyaletinde, Konya Özerk Eyaletinde, Azerbaycan Özerk bölgesinde çeşitli komünal girişimler söz konusudur..." "Hem biliyor musun?..." Deniz duraksar. Pelin sorar: "Neyi?" "Bundan yetmiş yıl kadar önce, yani daha ikinci Cumhuriyet bile kurulmadan epey önce, babamın amcası, devrimcileri ipe yollamış. Evet, idamlarında bile bulunmuş, inanabiliyor musun?" "Korkunç..." "Annem, halalarım falan, aile bireylerinin genellikle ecelleriyle gerçekleşmeyen ölümlerini bu idamlara yorarlar. Uğursuzluk, lânet gibi bir şey işte..." "Sen inanıyor musun böyle bir şeye?" "Deli misin, inanır mıyım? Ama ölümler gerçek."
 • Gün Zileli
  insan sesi mp3 - Türkçe
  3 Ayrım
  60,2 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Ruhsar Özmen
  “Stalin Yargılanıyor” ilginç ve önemli bir piyes. Daha ilk okuyuşumda diyalogları akıcı, kurguyu çarpıcı bulmuştum. Hem sahne hem de perde için heyecan vericiydi. Tek sorun, yaklaşık 40 oyuncu gerektirmesiydi. Süreçte, rol sayısı 15, oyuncu sayısı 8 oldu; iki perde birleşti. Gün Zileli'ye Stalin bağlamında böyle bir piyes yazdığı için teşekkür ederim - hem tiyatrosever hem de Stalinizme karşı (etkilerini yaşamış) bir sosyalist olarak. Tarihsel bir fantezi… Tarık Günersel