Yazara Gore Listeleme

 • Gürol Demir
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  172,42 MB
  Eser Türü: Kitap
  KİTABA DAİR Bu kitap, insanoğlunun kendi benliğini tanımlamaya başladığı eski çağlarda, ait oldukları kabilelerin kimlik işaretleri olarak kullandıkları damgaların izleri sürülerek yazılmıştır. 20 yıl önce bu yolculuğa çıkıldığında yolun uzunluğu ve nereye götüreceği bilinmiyordu. Uzun çalışmalar, başka araştırmaları gerektiriyor, yollar uzadıkça şekilleniyordu. Senelerce üzerinde çalışılan bir yazboza (puzzle) döndüğünde ise geri dönülemez bir noktaya gelinmişti. Yazbozun eksik kalan yerlerine oraya ait parçalar yerleştirilmeliydi. İşaretlerden insanların kullandıkları dile geçildi, göçler dili geliştirdi. Göç ve dil izleri takip edildiğinde bugünkü medeniyetin öncesi şekillendi. Bu kitabın insanlık tarihini irdeleyen bilimlerin araştırmaları boyunca gereksinim duydukları bazı bilgileri içermesi nedeniyle, tarihin bilinmeyen taraflarını aydınlatarak, araştırmacıların önünü bir nebze olsun aydınlatacağını sanıyorum. Ayrıca kitabın araştırmacıları motive edecek düzeyde bilgi ve bulgulara sahip olması sebebiyle, araştırmacıların düşün gücünü zenginleştireceğini umuyorum. Bu kitap konuyla ilgili olacağı düşünülen binlerce yazılı yayın taranarak, içindeki bilgilerin tek tek karşılaştırılması ve doğrulanmasıyla hazırlanmıştır. Yazarının "KAFDAĞI'NIN İNSANLARI" ismini verdiği ve yazarın kendi fikrinden ziyade somut araştırmaların kaynaklar belirtilerek aktarılmış olması okuyucuda kitaba olan güveni arttıracaktır. Uzun araştırmalar neticesinde ortaya çıkan bulguların yer aldığı bu kitap, beyaz ırkın tarihiyle ilgili belleğimizde şekillenen düşüncelerin zenginleşmesinin yolunu açacak bir rehber olarak adlandırılabilir. Çok tanrılı dönemden günümüze giden yolun rehberi olmasını umduğumuz bu değerli eserin oluşmasındaki ana sebebin merak olduğu doğrudur. Fakat her merak edilen olgu veya nesnenin, önce somut bir şekle dönüşüp, sorunun oluşması gerekir. Evet, öyle bir merak dürtüsüyle birçok soru oluştu yazarın belleğinde ve yıllarca cevabı aranan bir bilinmeze dönüştü. Çocukluğundan bu yana amcasından ısrarla duyduğu bir bilgiydi onu önce küçük, sonra gittikçe büyüyen bu araştırmaya iten. Amcası ona peygamberlerin Arap neslinden olmadığını, aksine kendisi gibi KafkasyalI olduğunu söylemişti. Küçük yaşlardan başlayarak içinde gittikçe büyüyen bu meraktan daha kuvvetli bir isteklendirme olabilir miydi bir yazar için? Önce kabileler araştırıldı, sonra diğer kabileler. Sonrası malum. Ağabeyim Gürol Demir'in uzun süren bu kapsamlı araştırmasını, yıllarca takip ettim. Literatürdeki yerini almasıyla birlikte, insanlık tarihine ışık tutacağına inandığım için, çalışmalarını yakından izleyen dostları ve akademisyen arkadaşları gibi kendisini ben de teşvik ettim. Elinde ve kafasında konuyla ilgili çok bilgi biriktirdiğini biliyorum. Bu kitabın devamı niteliğinde bir kitap daha yazar mı bilmiyorum. Fakat onun bir şekilde tekrar motive olup yazmasını çok istiyorum. Kimbilir belki şartlar elverir ve bu isteğim yerine gelir. Tam bu noktada sözü siz okuyuculara bırakmanın zamanı geldiğini sanıyorum. Sevgilerimle... Cemal Kazım Demir