Yazara Gore Listeleme

 • Gyula Nemeth
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,00 MB
  Eser Türü: Kitap
  Attila ve Hunları, bundan tam 1500 yıl önce kuvvet ve iktidarlarının doruğunda bulunuyorlardı. Bu münasebetle. Attila ve kavmi hakkında Macar halkımn eline bir kitap sunmağı tasarladığımız zaman müstesna bir görevi yerine getirdiğimizi ve nazik bir mes’eleyi halle giriştiğimizi hissediyoruz. Macar halkının, hiç olmazsa mühim kısmı. Hunlar hakkında bugün de geçmiş asırlarda olduğu gibi düşünmektedir. Belki de isabetli olarak Macar-Hun efsanesini meydana getiren ve eski şan ve şöhrete karşı duyulan bu hayranlık, Macar halkım hisleriyle bu dünya fatihi eski cedlerine ayrılmaz bir halde bağlar ve bütün tarihimiz boyunca bugüne kadar yaşar ve tesirini gösterir.