Yazara Gore Listeleme

 • Ian Craib
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  103 MB
  Eser Türü: Kitap
  Psikanaliz Nedir?, psikanalizin temel okulları ve psikoterapinin uygulaması üzerine açık bir dille yazılmış eleştirel bir giriştir.Üstelik, olağanın ötesinde, sosyal kuramla uzmanlaşmış, aynı zamanda uygulamacı bir psikoterapist, akademisyen bir sosyolog tarafından yazılmıştır. İan Craib, psikanalizin bir derinlik psikolojisi ve bir gelişim piskolojisi olduğu kadar, sıradan duygulara ve düşüncelere yeni bir anlayış getirdiğini öne sürer.Craib, Freudun, Kleinin, Lacanın çalışmalarını, nesne ilişkileri kuramcılarını, bağlanma kuramını,Amerikan benlik kuramcılarını ve Freudun çalışmalarının feminist gelişmelerini araştırır.