Yazara Gore Listeleme

 • İbnülemin Mahmut Kemal İnal
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  25,71 MB
  Eser Türü: Kitap
  1853 yılından eserin ilk baskısının yapıldığı yıllara kadar yaşamış veya yaşamakta olan 574 şaire yer verilmiştir. Eser, alınan şairin esas adı veya mahlası, meşhur adına göre alfabetiktir.
 • Ibnülemin Mahmut Kemal İnal
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  12,06 MB
  Eser Türü: Kitap
  İbnülemin Mahmut Kemal İnal tarafından yazılan bu eser, evrakı arasında çıkan vesikalara dayanılarak ve birçok ilaveler yapılmak suretiyle Avni Aktuç tarafından tamamlanmıştır. Ayrıca eserin başında Hasan Ali Yücel ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın İbnülemin hakkında yazdıkları yazılar yer almaktadır.