Yazara Gore Listeleme

 • Kasım Küçükalp
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  551,97 KB
  Eser Türü: Kitap
  Fenomenolojiyi akademik bir mesele olmanın çok ötesinde gören Husserl, insan yaşamındaki kökenlerinin anlamını kaybetmiş olmaları nedeniyle, kriz içerisinde olduklarına inandığı Batı bilimlerinin gelecekteki gelişimini fenomenolojiye bağlı görür...