Yazara Gore Listeleme

 • Kurul (Nurer Uğurlu Başkanlığında)
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  383,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  AÇIKLAMA ''Stalin, Roosevelt ve Churchill'in Gizli Yazışmaları'nda Türkiye / 1941-1944'' adıyla yayınladığımız bu belgeler, 1957'de SSCB'de İngilizce olarak iki cilt yayınlanan ''CORRES-PONDENCE Between the Chairman of the Council of Ministers of the USSR and the Presidents of the USA and the Prime Ministers of Great Britain During the Great Patriotic War of 1941-1945'' adlı kitapta yer almaktadırlar. Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı öncesi Sovyet barış çabaları ile ilgili belgelerin yer aldığı ''Soviet Peace Efforts On The Eve of World War II'' adlı kitaptan da Türkiye'yi doğrudan ilgilendirenler seçilerek çevrilmişler ve ''İkinci Dünya Savaşı Öncesi Sovyet Barış Çabaları ve Türkiye / 1938-1939 (Seçmeler)'' başlığı altında konulmuşlardır. Her iki kitapta da Türkiye adının geçtiği başka belgeler olmasına karşın, Türkiye'yi doğrudan ilgilendirmediklerinden kitaba alınmamışlardır. Kitapta toplam 53 belge yer almaktadır. Belgeler tarih sırasına göre dizilmişlerdir. Orijinallerinde belgelere verilen numaralar ve yer aldıkları sayfalar saklı tutulmuş ve her belgenin üzerinde belirtilmiştir. (Örneğin, S. 67 / No. 14). (*) işareti ile sayfa altlarında dipnotlar biçiminde verilen bilgiler orijinal metinde de yer almaktadır.