Yazara Gore Listeleme

 • Nâzım H. POLAT
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  4,77 MB
  Eser Türü: Kitap
  Yakın çağ Türk kültür ve edebiyatımn siyasî hadiselerle il- gisi, daha önceki devirlerle kayıslanmayacak ölçüde fazladır. Ba- zen idarî kadrolarda bulunmadığı halde siyasî kadrolara karşı giriştiği mücadele ile yeni oluşumlara zemin hazırlayan edebi- yatçılarımızla (Mizancı Murad Bey, Ali Kemâl gibi) karşılaştığımız gibi, eserleriyle devirlerine ayna tutan yazar- lanmıza, şairlerimize (Süleyman Nazif, Halide Edip ADIVAR, Mehmed Akif ERSOY gibi) de sıkça rastlarız.