Yazara Gore Listeleme

 • Nayif Havatme
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  621,76 KB
  Eser Türü: Kitap
  Türkiye sosyalist hareketi içinde bazı unsurların siyonist etkilere, bazılarının da küçük burjuvazi hegemonyasına teslimiyet gösterdikleri dikkate alınırsa, kitap, gerçeklerin saptanması, hataların düzeltilmesi bakımından da önem kazanmaktadır.