Yazara Gore Listeleme

 • Nur Vergin
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,45 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Nur Vergin
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  Eser Türü: Kitap
  İktidar, meşruluk, siyasal sistem nedir? Toplum seçkinlerinin iktidarı mı, otoritesi mi var? Siyasette dost-düşman ayırımı ne anlama geliyor? Kültür, siyaseti belirler mi? Demokratik meşruluk modern devletin olmazsa olmaz niteliği midir? Machiavelli’den Althusser’e, Gramsci’den Foucault’ya, Marx’tan Weber’e, Habermas’tan Nietzsche’ye kadar uzanan kavramların serüveni... Aydınlanma felsefesi ile modernitenin hikâyesi. Bir muhalif akım olarak postmodernizm ve kimlik politikaları... Elinizdeki kitap siyaseti anlamamız, yaşadığımız siyasi olaylara anlam vermemiz için bir anahtar. Her gün sokakta, işyerinde, evimizde duyduğumuz siyaset kavramlarına berraklık kazandıran bir çalışma.