Yazara Gore Listeleme

 • Ramazan Özey
  metin - Türkçe
  13 Ayrım
  1,59 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Ramazan Özey
  metin - Türkçe
  17 Ayrım
  1,48 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bu kitap, Dünya platformunda yer alan tüm Türk ülkelerini ve bölgelerini coğrafi açıdan tanıtmak ve Türk Dünyası'nın sorunlarına çözüm bulmak için hazırlanmıştır. Ayrıca Türk Dünyası'nın Jeopolitik Önemi ve Türk birliği'nin geleceği üzerinde durulmuştur. Yeryüzünde coğrafyanın ve jeopolitiğin çizdiği kavram ve ölçüler çerçevesinde sağlara bir kale; yani dünyanın kalbini aramak gerekir. Bu ölçülere uygun kara parçası, Anadolu Yarımadası'dır. Anadolu'ya sahip olan bir millet, dünyaya hakim olur. Bunun en son örneğini Osmanlı İmparatorluğu oluşturur. Dünyanın kalbini teşkil eden Anadolu'da, bugün Türkler yaşamaktadır. Ancak bu millet, dünyaya hakim değildir. Bunun sebebi, Anadolu'nun jeopolitik avantajının bilinmemesidir.
 • Ramazan Özey
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,08 MB
  Eser Türü: Kitap
  Dünyamızın doğal çevre ile ilgili sorunları, genelde "Çevre Sorunları" olarak algılanmakta ve bu alanda "Beşeri Çevre Sorunları" kısmen ihmal edilmektedir. Oysa, Beşeri Çevre yani insan ve insan faaliyetleri ile ilgili sorunlar da, günümüzde oldukça önem kazanmakta ve dünyamızın geleceğini tehdit etmektedir. Öte yandan Doğal Çevre Sorunları'nın ortaya çıkışında da insan faaliyetlerinin etkisi büyüktür. İşte bu sebeplerdendir ki, biz bu kitapta daha ziyade, beşeri ve ekonomik çevre sorunlarına yer verdik.