Yazara Gore Listeleme

 • Ramazan Kaya
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  239 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nermin Nart
  Kardeşlik bilinci "ben"in, "biz"e dönüşümüdür... Nefsaniyetten kardeşlik hamiyetine evrimdir... Bireyselleşmenin doyumsuzluğundan, kardeşliğin itminanına nailiyettir. Yalnız "kendi için" olmaktan önce "başkaları için de" olabilmektir... Kardeşlik bilinci, kardeşlikte "mahviyet"tir... "Mahviyet" içinde "mazhariyet"tir... Kardeşlikte var olmak.... Kimliksizleştirme, kişiliksizleştirme ve ruhsuzlaştırma operasyonlarına karşı kardeşlikte "kendini bulmak"tır... Yatağını arayan ırmak misali, kardeşlik yatağına doğru akmak... Uhuvvet havzasında bütünleşmek... Bu bilinç, kardeşlik ortaklık paydasında hayatı yeniden anlamlandırmaktır.