Yazara Gore Listeleme

 • Yaşar Kemal
  metin - Türkçe
  27 Ayrım
  566 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Yaşar Kemal
  metin - Türkçe
  52 Ayrım
  533 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Yaşar Kemal
  metin - Türkçe
  44 Ayrım
  207 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Yaşar Kemal
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,45 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Yaşar Kemal
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  744,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Yaşar Kemal
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,38 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Yaşar Kemal
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,24 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Yaşar Kemal
  metin - Türkçe
  22 Ayrım
  270 MB
  Eser Türü: Kitap
  Ölüme karşı etkin bir direniş olan ağıt, insanoğlunun ölümle yüz yüze geldiğinde duyduğu şaşkınlığı, korkuyu ve inanmazlığı dayanılır kılma çabasının sonucudur. Bin yıllardır yakılan ağıtlar, Anadolu'da da çok büyük bir çeşitlilik ve zenginlik gösterir. Yaşar Kemal'in Çukurova bölgesinden ve Toroslar'dan derlediği pek çok ağıt, Ağıtlar'da bir araya geliyor. 'Gözümüzün önünde, bir deri bir kemik köylü delikanlının biri çıkacak. Adı Kemal Sadık Göğceli, Hemite köyünden gelmedir. Dağ bayır dinlemez, köyünden, dağ köylerinden, obalardan, ovalardan, kasabalardan, ikide bir de kopup gelir Adana'ya, çöker önümüze, ağıtlar, türküler, destanlar serer buruşuk sarı kağıtlar üzerine yazılmış. Peki nereden toplamıştır bunları? Anadolu bacılarının hep birlikte yaktıkları ağıtların yazıcılığını yapıyordu, bu zorunluluğu duyuyordu, esnek ve kararlı yazısı ile. O hızla kopup geliyordu tabana kuvvet, sanki kaderi ile kaderimiz buna bağlıymışçasına. Önümüze serdiği söz dizileri, bağırtıları, dövünmeleriydi. Sanki ölenin, vurulanın, ezilenin, (...) ırgatı, işçisi, yarıcısı ile büyük değişimlerin içinde bulunan Çukurova'nın avaz avaz ağıtlarından sorumluydu bu çocuk.'
 • Yaşar Kemal
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  141,34 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Yaşar Kemal
  insan sesi mp3 - Türkçe
  23 Ayrım
  475 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Haluk Arı
  Yaşar Kemal, yirminci ve yirmi birinci yüzyıl yazınının en büyük romancılarından biridir. -Barry Tharaud (ABD)- Yaşar Kemal'in romanlarını okumak coşkular dünyasında bir mola zamanı gibidir. -Jean-Pierre Deleage (Fransa)- Yaşar Kemal zamanımızın en büyük epik romancısıdır. Onun romanlarını okuyan herkes bu kanıda birleşir. Zamanımızda hiçbir yazarın Yaşar Kemal'in gücüne ulaşamadığını bilmeliyiz. -Toroijörn Safve (İsveç)- Yaşar Kemal'in imgelemi, insan ruhunun inceliklerini kavraması, anlatımının şiirsel derinlikleri üstüne titreyeceğimiz bir sanat eseri yaratıyor. Bütün dönemlerin en iyi edebiyat yapıtlarından biri. -Jeremy Brooks (İngiltere)- Yaşar Kemal'in yeni romanı Tanyeri Horozları, dört kitapta tamamlanacak olan Bir Ada Hikayesi'nin üçüncü kitabıdır. Bu roman, savaşlarla, yıkımlarla perişan olmuş insanların bir adayı yurt tutma uğraşlarının destansı öyküsüdür. Tanyeri Horozları'nda Yaşar Kemal, dört bir yana saçılarak bu roman adasına savrulan insanların topluluk olma çabalarını olağanüstü güzellikte bir dille anlatıyor.

Sayfalar