Yazara Gore Listeleme

 • Yaşar Nuri Öztekin
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  316,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  IMF, Dünya Bankası, IFC gibi küresel sömürünün öncü kurumlarının cenderesinden mümkün olan en kısa zamanda kurtulmak zorundayız. Bunun için ya millete gidilecektir, yahut da dirayetli politikalarla sağlanacak bir itibarla borçlar uzun vadeye yayılacaktır. IMF borçları da yine bu nitelikte bir politikayla ertelenmelidir.
 • Yaşar Nuri Öztekin
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  594,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Allah adına olan her davranış, bütün insanlık adına olmalıdır. Çünkü "Allah bütün âlemlerin rabbidir." O halde belli bir rengin veya belli bir kadronun hesabının ağır bastığı davranış ve yöneliş, kesinlikle Allah adına değildir. Bunu etüdümüzün ileriki bölümlerinde, Son Peygamber ve arkadaşlarının söz ve tavırlarıyla, belirgin bir halde göreceğiz. Allah adına olan her davranış ve yöneliş zulüm, baskı ve merhametsizlikten uzaktır. Çünkü bunlar, insanlığı bir bütün olarak düşünmenin sonuçlarıdır. Kin, nefret, sömürme duygularının kaçınılmaz sonuçlarıdır bunlar. İnsanlığı bir bütün olarak düşünenler kendilerinin, bu bütünün bir parçası, bu büyük vücudun bir hücresi olduklarını bilirler. Ve bilirler ki, o bütünün bir parçasına dokunmak onun tümüne dokunmakla aynıdır. "Haksız yere veya yeryüzünde bozgun çıkarmak için bir kişiyi öldüren, bütün insanları öldürmüş gibidir." (Mâide, 32) Allah adına olan her davranış ve yöneliş, bağnazlık ve taassuptan arınmış olacaktır. Çünkü bunlar da zulüm, baskı ve sömürünün, yani insanlığı bir bütün olarak düşünmenin sonuçlarıdır. Bu üç esas noktayı da biraz daha kısa ifadeye koymak istersek şöyle demek zorunda kalırız: Allah adına olan her davranış ve yönelişin temelinde insana saygı bulunacaktır. Allah adına olanın nasıl olması gerektiğini; "âlemlere rahmet" en büyük insanın nasıl gerçekleştirildiğini ve nasıl örnekleştirildiğini göreceğiz.