Yazara Gore Listeleme

 • Yaşar Onay
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  7,08 MB
  Eser Türü: Kitap
  Rusya üzerinde çalışan uzmanların çoğuna göre Ruslar kolektif düşüncelerle hareket etmektedirler. Rusların tarih boyunca toplumcu bir şekilde onganize edilebilir yaşam biçimlerini benimsemelerinin altında yatan neden de bu olsa gerek. Öyle ki, Rusya'ya ilk kez giden insanların hemen hepsinin ortaklaşa paylaştıkları bir görüş vardır. O da bir çok Rus'un toplumun çıkarlarını, kişisel arzuları ve çıkarlarından üstün tutmasıdır.
 • Yaşar Onay
  insan sesi mp3 - Türkçe
  19 Ayrım
  419,74 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Şebnem Dürüstkan
  Günümüzde uluslararası sistem, yeni gelişmelere gebe. Her ne kadar tek kutuplu dünyada yaşadığımız düşünülse de hızla çok kutuplu düzene doğru ilerlenmekte. Bu çok kutuplu sistemin muhtemel başat aktörlerinden biri de Rusya. Rusya, özellikle Putin sonrası siyaseten edilgen olmaktan çıkmış, ekonomik anlamda kuvvet kazanmış, hem bölgesel hem de küresel anlamda "ben de varım" diyebilecek bir aktör. İşte bu yüzden dünyanın dikkati, aradan 16 yıl geçtikten sonra, tekrar o bilindik.yere, Moskova'ya çevrildi. Herhangi bir ülkeyi anlamak, analiz etmek için, belirli teorileri ve modelleri kullanabilir, edindiğimiz bilgilerle sonuca varabiliriz. Fakat konu Rusya olunca bu pek mümkün değil gibi. Rusya'yı anlamak için biraz daha özele inilmeli, özellikle Rus halkının neden yöneticilere "sadık" kaldıkları sosyo-politik anlamda irdelenmeli.
 • Yaşar Onay
  insan sesi mp3 - Türkçe
  31 Ayrım
  1186,16 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Deniz Devrim Aydin
  Yaşar Onay dan Dünya Politikası