Yazara Gore Listeleme

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  insan sesi mp3
  62 Ayrım
  1100,19 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: nurçehre elver
  Türkiye yakın tarihinin çeşitli dönemlerini romanlarında konu alan Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Panorama’sı, Kurtuluş Savaşı ve sonrasının işlendiği Ankara romanının devamı sayılabilir. Yazar bu kitabında çok partili döneme geçişin çeşitli özeliklerini ve devrim heyecanının sönüşünü anlatıyor.
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  metin
  2 Ayrım
  870,73 KB
  Eser Türü: Kitap
  Yirminci yüzyılın ilk yarısında büyük bir üretkenlikle dergilere yazdığı şiir, öykü, makale ve eleştiri türü yazılarla Türk edebiyatı sahnesine adımını atan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanları, hikayeleri, denemeleri, oyunları ve anılarıyla, en önemli edebiyatçılarımız arasında yer alır. Üslup özellikleri bakımından Yakup Kadrinin 1910'dan 1974'e dek verdiği eserler Türkçe'nin geçirdiği bütün evreleri yansıtır.
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  312,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU
  metin
  3 Ayrım
  65,84 KB
  Eser Türü: Kitap
  Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun belki romanlarımın bütün anahtarlarını verdiğim kitabım dediğ Anamın kitabı onun en önemli yapıtlarından biridir. İçindeki çocuğu dirilttiği bu kitabında Yakup Kadri, çocuklluk anılarından öte, bilinçaltına bir yolculuk yapma iddiasındadır. İnsanın alınyazısı çocukluğunda yazılmıştır ve hangi yaşa girerse girsin şuurunun altında daima çocuk kalışınını sebebi bundadır. diyen yazar, Anamın kitabı'yla klasik romanın çok yaygın bir görüşünü, karakter kaderdir formülünü onaylıyor.
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  2 Ayrım
  17,47 MB
  Eser Türü: Kitap
  Kitap kısa hikayelerden oluşmaktadır. Kitap ülkemizin düşman işgali altındaki savaş yıllarını ve düşman mezalimini çarpıcı hikayelerle anlatmaktadır. Ayrıca kitabın sonunda karışık hikayelere de yer verilmiştir. Hikayelerin özetleri kısaca şöyledir.
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  786,43 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  31 Ayrım
  509 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: BUKET SORMAZ
  1908-1911 yılları arasındaki siyasî olaylar. İttihat ve Terakki Fırkası'nın egemen olduğu dönemin muhalif gazeteci gözüyle eleştirisi. Kişisel çıkarlar uğruna girişilen ve halkın yararına herhangi bir düşünceye, ülküye dayanmayan çatışmalar. Bir devrin çözülüşü. (Tanıtım Bülteninden)
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  516 KB
  Eser Türü: Kitap
  İşgal yıllarının İstanbulu'nu konu edinen Sodom ve Gomore, Yakup Kadri'nin romanları arasında zaman bakımından Hüküm Gecesi'nin devamı sayılır. Mütareke döneminin çürüyen çevrelerini, kokuşmuş kişiliklerini konu edinen roman sakin bir zaman diliminde geçiyor duygusu yaratsa da, olayların ardında işgale karşı oluşan bir kinin, 'isyanla mayalanan bir ruhun' geliştiği görülür.
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  37 Ayrım
  863 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: FİGEN KAHRAMAN
  Vaktiyle toplumumuzdaki en önemli kültür müesseselerinden biri olan Bektaşi tekkelerinin İmparatorluğun son zamanlarındaki bozuluşu. Dionysos törenlerinin benzeri "zevk ve sefahat sanatının, buse ve aşk ilminin" Bektaşi "Ayin-i Cem"lerinde tasviri. (Tanıtım Bülteninden)
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  16 Ayrım
  250 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: ZEYNEP YILMAZ
  Sessiz ve sakin bir yerde hayatını sürdürmek isteyen Ahmet Celal , gittiği yerde ,yabancı olduğundan,yaban olarak tanımlanmaktadır. köydekilerle hiçbir bağlantısı olmamasına ve subay olmasına rağm en ona düşman gözüyle bakılmaktadır. Ülkenin tamamı işgal altında olmasına rağmen köylülerin bunu umursamaması , sonuçta; evlerinin kundaklanması, yiyeceklerinin yağmalanması, kadın ve kızlarına tacizde bulunulması onların akıllarını başlarına getirir.Bu durumu gören Ahmet Celal sevgilisini yanına alıp kaçmaya çalışır.

Sayfalar