Yazara Gore Listeleme

 • Yavuz Aslan
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,04 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bu kitap, 1-8 Eylül 1920'de Bakû'de toplanan Birinci Doğu Halkları Kurultayı'nın stenoyla tutulmuş tutanaklarını ve bu kurultayla ilgili yerli yabancı ek belgeleri kapsıyor. Birinci Doğu Halkları Kurultayı'nın toplanması, Üçüncü Enternasyonal'in İkinci Kongresi'nde kararlaştırıldı. Kurultay, Ekim Devrimi sonrasında devrim odağının Doğu'ya, Ezilen Dünya'ya kaydığının Dünya Devrimc iHareketi tarafından görüldüğünün ve bu anlayış doğrultusunda harekete geçildiğinin kanıtıdır. Kurultay, yakın tarihimiz içinde önemli bir yere sahiptir. Kurtuluş Savaşımız, Kurultay'ın en önemli tartışma konuları arasındadır. Kurultay tutanakları, emperyalizme karşı mücadelenin iki temel kuvveti; sosyalist hareket ile ulusal kurtuluş hareketleri arasındaki stratejik işbirliğini saptamaktadır. Kurultay, Ankara Hükümeti önderliğinde yürütülen Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin destekleme kararı almıştır. Kurultay'da; sömürgeler ve milliyetler sorununun, toprak sorununun, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarının ve emperyalizmin kapsamlı bir tahlilinin yapılması ve bu konulardaki tartışmalar, bugün için hâlâ önemini korumaktadır. Birinci Doğu Halkları Kurultayı kitabı, Kurtuluş Savaşımız ve yakın tarihimize ilişkin araştırma ve tartışmalarda önemli bir kaynak kitap bir başucu kitabıdır.
 • Yavuz Aslan
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  3,50 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan : Cem Kandemir
  1918-1921 döneminde Rusya'da Türk komünistlerinin örgütlenme sürecini ele alan yazar, Türkiye Komünist Teşkilatı'nın gelişimine, partileşme sürecine ve Türkiye'ye yönelik faaliyetlerine değinirken, bu faaliyetler Mustafa Suphi etrafında toplandığı için, Mustafa Suphi'nin yaşamı ve çalışmalarınıda araştırıyor.