Yazara Gore Listeleme

 • Yayına Hazırlayan: Mehmet Tosun
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  41,12 MB
  Eser Türü: Kitap
  "Babam başlangıçta, parası olduğu için ticaretle uğraştı, bir şeyler yapmaya çalıştı, ama çok cömert olduğu için kazandıklarını etrafa dağıtırdı. Paramız bitince babam kapı kapı dolaşarak, jilet satıp geçimimizi sağlamaya çalışıyordu." Bülent Osmanoğlu "Şerif Hüseyin Kıbrıs'a yerleşince Rauf Denktaş'ın babasına telefon edermiş ve telefonda; "Rauf, ben ne yaptım, Osmanlı'ya ihanet ettim. Allah da bana ceza verdi" dermiş." Harun Osmanoğlu "II. Abdülhamid Han, eğer I. Abdülhamid'in döneminde olsaydı Osmanlı İmparatorluğu'nun Şark dünyasında kaderi değişmiş olurdu." Prof. Dr. İlber Ortaylı "Biz sürgünde çok eziyet çektik, zor şartlarda yaşamaya çalıştık. Bazı aile üyeleri açlıktan vefat etti. Ama ailemizin içinden hiçbir zaman cumhuriyet aleyhine konuşan olmamıştır." Osman Ertuğrul Efendi Röportaj Yapılan Kişiler Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Harun Osmanoğlu, Prof. Dr. Abdülkadir Özcan Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Avni Özgürel, Besim Tibuk ,Bülent Osmanoğlu Cemil Adra, Cengiz Çandare, Prof. Dr. Durmuş Hocaoğlu Prof. Dr. Fred A. Reed, Fuat Yasin, Hasan Celal Güzel, Ilgaz Zorlu Prof. Dr. İbrahim Abu-rabi, İsmail Kahraman, Prof. Dr. İlber Ortaylı Şadiye Osmanoğlu, İsmail Kapan, İsmet Bozdağ, Kadir Mısıroğlu Prof. Dr. Kemal H. Karpat, Prof. Dr. Mehmet Altan,Mehmet Barlas Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Mehmet Niyazi Özdemir, Prof. Dr. Mete Tunçay Michel de Grece, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Prof. Dr. Murat Özyüksel Prof. Dr. Sabahattin Zaim, Prof. Dr. Sina Akşin, Mustafa Erdoğan Namık Kemal Zeybek, Prof. Dr. Stanford J. Shaw, Nazlı Ilıcak Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Prof. Dr. Niyazi Öktem, Orhan Koloğlu Osman Ertuğrul Efendi, Doç. Dr. Sefa Saygılı, Taha Akyol Prof. Dr. Toktamış Ateş, Prof. Dr. Vahdettin Engin Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu