Yazara Gore Listeleme

 • Yrd.Doç.Dr. Halil İbrahim ŞAHİN -Prof.Dr. Abdurrahman GÜZEL -Prof.Dr. Ali Berat ALPTEKİN
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  3,94 MB
  Eser Türü: Dersler
  Türk halk şiiri uzun bir tarihsel dönem, geniş bir coğrafya ve farklı dünya gö¬rüşlerinin etkisiyle oluşmuştur. Bu kitap, Türk halk şiirinin sahip olduğu bu geniş çerçeveyi çizebilmek adına, konuyu üç odaktan ele almaktadır: Şiir türleri ile şiir¬lerin tür ve şekil özellikleri; şiirin oluşturucu felsefi kaynakları ve şiirin geliştiği bölgeler ve temsilcileri. Kitabın on ünitesi de bu sistematiğe göre hazırlanmıştır. Kitabın ilk iki ünitesi genel tanıtım niteliğinde olup Türk halk şiirinin tarihsel gelişimi, halk şiiriyle ilgili terimler ve kelimelerin kökeni ve şiir türlerinin biçim özellikleri üzerinedir.