Yazara Gore Listeleme

 • Yusuf Halaçoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  6 Ayrım
  201,94 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: İsmail Tunç
  Bu kitap Serik Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından hazırlanan “Tarihe Ses Ver, Bir Kitap da Sen Oku” projesi kapsamında seslendirilmiştir.
 • Yusuf Halaçoğlu
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  24,07 MB
  Eser Türü: Kitap
  Anadolu coğrafyası çeşitli devletlere ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. M.Ö. den başlayan bir süreç içerisinde, gerek ticaret yolları, gerekse istilalar sonucu farklı kültürleri bünyesinde bulundurmuştur. Malazgird Savaşı'yla birlikte Türklerin Anadolu'yu yurt edinmeleri sayesinde, Anadolu tamamen farklı bir kül-türle daha tanışmıştır. Zira Türkler, başta Çin olmak üzere, Hind, Fars ve Arap kültürleriyle tanışmış bir kimliğe sahip idiler. Dolayısıyla kendi kültürleriyle dışardan aldıkları bir kısım değerleri mayalayarak kültürlerini zenginleştirmişlerdi. Bu sayede Türklerin gelişiyle birlikte Anadolu o zamana kadar karşılaşmadığı yepyeni bir mimari ve sanatla karşılaştı.
 • Yusuf Halaçoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  10 Ayrım
  267 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Faruk Bengisu
  Tarih Gelecektir - Etnik Yapısından Ermeni Meselesine Türkiye Tarih gelecektir... Çünkü tarih, geçmiş olayları inceleyip, oradan ulaşılacak bilgi ve tecrübelerle geleceğimize yön veren bir bilimdir. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, elde ettiği gerçekleri korkmadan dile getirebilen bir bilim adamı. Bir kargaşa ortamına doğru sürüklenen Türkiyede asılsız tezlere, dış kışkırtmalara karşı bilgi ve belgelerle cevap veren bir aydın. Buna rağmen kendi ülkesinde ırkçılık ve faşistlikle itham edilip saldırılara uğrayabiliyor. Yakın zamanda Ermeni dönmeleri, Kürtler ve Alevilerle ilgili söylediği sözlerle etnik kimlik tartışmalarına sebep olan Halaçoğlu, Ermeni meselesi üzerinde çalışan en yetkin isim durumunda. Elinizdeki kitap, tartışmalara yol açan bu konuların arka planını herkesin anlayabileceği şekilde gözler önüne seren bir çalışma. Prof. Dr. Halaçoğlu, bu kitapla geleceğimizin tarihimizi doğru bilmemize bağlı olduğunu savunuyor. "Ermeni konusunda çalışırken bize dediler ki; Türkün Türke propagandasını yapıyorsunuz boşverin. Evet öyle yapıyoruz dedim. Önce benim halkım inanmalı bana, bu konuyu bilmeli. Yabancı toplumlarla kendi halkımızın desteğini almadan nasıl mücadele edebiliriz? Öyleyse Türk olduğumuzu önce kendi halkımıza göstermeliyiz. Bunu öğrettiğimiz zaman dünyayla baş edebiliriz."
 • Yusuf Halaçoğlu
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,18 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan: Yiğit Taşdemir
  Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, orijinal tarihî belgelere dayanarak yazdığı Ermeni Tehciri isimli kitabında, ideolojik düşüncelerden uzak durup, tamamen ilmî kriterler ve objektif bilgilerden yola çıkarak, dünya tarihinin en önemli göç hareketlerinden biri olan Ermeni tehcirini ve etkilerinin günümüze kadar sürmesiyle uluslararası planda ciddi krizlerin yaşanmasına yol açan Ermeni meselesini inceliyor. Osmanlı Devleti, önce savaş sahasına yakın yerlerdeki Ermeniler'den başlamak üzere mecburî iskân uygulamıştır. Daha sonra bu nakil, bir kesim hariç tutularak, bütün Ermeniler'i kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Binlerce insanın yerlerinin bir anda değiştirilmesi kolay bir şey değildir. Ancak, kafilelerin hangi güzergâhtan gideceği, toplanma mahallerinin önceden tespiti ve nakilde tren istasyonlarının merkez olarak seçilmesi gibi bütün özellikleriyle Ermeni tehciri, asrın en sistemli yer değiştirme hareketidir.
 • Yusuf Halaçoğlu
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  735,02 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Yusuf Halaçoğlu
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  200,36 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Yusuf Halaçoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  5 Ayrım
  143 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Emine Gazyağcı
  Türk İdaresinde Ermeniler I. Dünya Harbine Kadar Ermeni Meselesine Toplu Bir Bakış Tehcir Kararının Alınması ve Uygulanması Tehcir Sonrası Durum ve Geri Dönüş Kararnamesi Kitap sonunda Osmanlıca orijinal belge örnekleri.