Yazara Gore Listeleme

 • Yusuf Sarınay, Hamit Pehlivanlı, Abdullah Saydam
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  315,22 KB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan : Cem Kandemir
  ÖNSÖZ 1. Pontus Meselsi ve Yunanistan'ın Politikası (Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sarınay) 2. Tarihi Perspektif İçerisinde Pontus Olayı: Yakın Tarihimize ve Günümüze Etkileri (Yrd. Doç. Dr. Hamit Pehlivanlı) 3. Kurtuluş Savaşı'nda Trabzın'a Yönelik Ermeni - Rum Tehdidi (Yrd. Doç. Dr. Abdullah Saydam