Yazara Gore Listeleme

 • Yusuf Ziya Yörükân
  insan sesi mp3 - Türkçe
  31 Ayrım
  1092,44 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nilüfer Ağaç
  Elinizde bulunan ve Müslümanlıkta Dinî Tefrika adıyla yayınlamış olduğumuz bu kitabı, İslâm mezheplerinin önemli bir yönüne ışık tutmak suretiyle İslâm Dini ve Mezhepleri Tarihi Serimize yeni bir halka eklemektedir. Prof. Yörükân’ın ilk defa yayınlanmış olan bu kitabı, bize, “İslâm Tarihi’nde Ortaya Çıkmış Ayrılıkçı Görüşler”in tarihî, felsefî ve sosyolojik açıdan yapılmış ince bir tahlilini sunmaktadır. Bu vesileyle mezheplerin, Müslümanlıkta meydana gelmiş olan tefrikanın, aynı zamanda siyasetle ne derece iç içe girmiş olduğunun da veciz bir şekilde göstermeye yardımcı olmaktadır.
 • Yusuf Ziya Yörükan
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  31,35 MB
  Eser Türü: Kitap