Göğe Giden Kervanlar (Mevlanadan Deyişler)

Bitirildi
Yazar: 
Hüsrev Hatemi
insan sesi mp3
Türkçe
6 Ayrım
Kitap Alt Türü: 
Deneme
Seslendiren: 
İlkim Karaca
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
01:36:00
Dergah Yayınları
1. Baskı
İstanbul
2006
152 Sayfa
ISBN: 
975-995-023-5
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
87,90 MB
Konusu: 
Bizimle Mevlana arasında yediyüz kadar, Mevlana ile İslam peygamberi arasında da altıyüz kadar yıl vardır. Mevlana'nın doğduğu yıllarda Belh şehri beşyüz küsur yıldan beri müslümanların elinde idi. Mevlana, bir süre Seyyid Burhaneddin Tirmizi'den ders almış, onun tavsiyesi ile Haleb'e gitmiş orada tahsilini tamamlamıştır.1240'dan sonra Konya'ya gittiğinde dini eğitim vermeye başlamıştır.1244 yılında Şems-i Tebrizi ile karşılaşması onun hayatında çok önemli değişiklikler yaptı, büyük bir coşkuya kavuştu. Mevlana inanmış bir müslüman örneğidir, coşkulu bir sufidir. Şiiri didaktik olmaktan çok liriktir. Kuran'dan ve hadislerden gelen bilgileri, kendi coşkulu yüreğiyle birleştirir, terennüm eder. Bu kitapta Hüsrev Hatemi Mevlana'dan seçmeler yaparken Mevlana'yı tanıtacak örnekleri bizlere sunuyor
Talep Tarihi: 
Salı, 11 Temmuz, 2017
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 11 Temmuz, 2017