En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 52203 sonuçtan 48571 - 48580 arası görüntüleniyor.
Oğuz Demiralp
bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
47 Ayrım
464,14 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Deneme
Görüntülenme Sayısı: 8
Taylan Altuğ
bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
30 Ayrım
651,73 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Sanat
Görüntülenme Sayısı: 8
Konusu:
Son Bakışta Sanat Sanatın ve sanat eserlerinin hayatımızda ne kadar yeri var? Sanata nasıl bakıyoruz? Sanat bizim için ne ifade ediyor? Ya da ediyor mu? Bu sorulara yanıt vermeden önce şöyle bir düşünelim. Kendimizle, iç dünyamızla olan bütünlüğümüzü kaybettikçe aklımız da duyular dünyasına yabancılaşmaya başlamıyor mu? Maddi sınırlar içine sıkışıp kalan aklımız, nedensel bağlardan uzaklaşıp bizi ne kadar zenginleştirebiliyor? Görünen o ki doğadan kopan insana akıl şekil vermeye başladıkça duyular köreliyor. Akıl her şeyi belirler olduğunda bilgi, bilim de uzmanlaşarak bütünselliğini yitiriyor. Uzmanlaşan insan da bütünsel bakış geliştirmekten uzaklaşıyor. Bir alanda uzmanlaşırken birçok alandaki yetilerimiz körelmeye başlıyor. Ve ne yazık ki gelişmenin yegâne yolu da bu olarak görülüyor. Dolayısıyla çoğumuz için biçim içerikten daha önemli bir hale geliyor. Çünkü akıl biçimi meşrulaştırıyor içeriği değil. İşte tam da bu noktada, bu kısırdöngüden çıkabilmek için yukarıdaki soruları sormak önem kazanıyor. Taylan Altuğ, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan kitabının adına Son Bakışta Sanat demiş. Buradaki “Son Bakış”, kendi ifadesiyle ilk elde, felsefi estetiğin sanata ve sanat eserlerine bakışını ima ediyor. Yazar, felsefi estetiğin sonda gelen, sonradan gelen bir son-görü olarak, sanatla olan zorunlu bağına, etkileşimine ve karşılıklı bağımlılığına bir telmihte bulunuyor; bunu yaparken “… zamanımızda salt duyumda duyulara hoş gelen şeyle eyleşip duran postmodern yüzey estetiği içinde ölüp gitmekte olan sanatın” yeniden kazanılıp kazanılamayacağını irdeliyor. Bir umut arayışının: Felsefi estetik çerçevesinde, sanatın bir şeyi ifade ederken aynı zamanda onu gizleyen özelliğinin peşine düşüyor.
Naci Şahin ve Serpil Uğurlu
insan sesi mp3 - Türkçe
2 Ayrım
36,0 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hikaye
Görüntülenme Sayısı: 8
MEB
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
488 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Ders/İlköğretim
Görüntülenme Sayısı: 8
Konusu:
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Reçetesi.Hep Birlikte İnsanlar ve Yönetim/ Uzaktaki Arkadaşlarım.
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
328 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Ders/İlköğretim
Görüntülenme Sayısı: 8
Birsen Türköz Güngör
insan sesi mp3 - Türkçe
25 Ayrım
167 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hikaye
Görüntülenme Sayısı: 8
Konusu:
ÖNSÖZ Atatürk gençliğe hitabesinde: ”Vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş de olsa, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi işgal edilmiş olsa da” İstiklal ve Cumhuriyet için mücadeleye devam etmemizin gerekliliğini vurgular. Birsen Türköz Güngör’ün yaşam öyküsü de, yeterli ve formel eğitim olmasa, insanın elinden tutan bulunmasa, bedensel kısıtlılıklarla da bu yoldaki çabanın sürdürülebileceğini, sürdürülmesi gerektiğini bize hatırlatır. Bu yoldaki çabalardan Birsen Türköz Güngör’ün bu güne kadar kaleme almış olduğu eserleri kastediyorum. İstiklal ve Cumhuriyetin sadece top tüfekle değil, kültür alanında yaratılan güzelliklerle de korunacağını artık iyi biliyoruz. Birsen Türköz Güngör bu yolda üstüne düşeni çoğumuzdan ilerde yapmış bir sanatçıdır. Yine eserini bu nedenle kıvançla karşılıyor, ona bundan sonraki çabalarında da başarılar diliyorum. Prof. Dr. Selçuk EREZ
Ender Dedeağaç
metin - Türkçe
1 Ayrım
165 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 8
Sıtkı ÇORBACIOĞLU, Nail ÖZTAfi, Ali ÖZDEMİR, Hasan Hüseyin ÇEVİK, Uğur ALTUNDAL, Turgut GÖKSU, Ahmet Emre DEMİRCİ, Ozan AĞLARGÖZ
bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
18 Ayrım
617 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
Görüntülenme Sayısı: 8
Konusu:
Önsöz Yönetim faaliyeti insanlık tarihi kadar eskidir. Bununla birlikte yönetimin bi¬limsel inceleme konusu yapılması görece yenidir. Yönetimle ilgili bilimsel araştır¬malar 19. Yüzyıl sonlarında başlamış ve 20. Yüzyılda yoğunlaşmıştır. Ayrıca, yö¬netim bilimi sürekli gelişen bir alandır. Sosyal, siyasal, ekonomik ve teknolojik çevrede yaşanan gelişmelere paralel olarak yönetim alanında birçok yeni kavram ve uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Elinizdeki kitapta da yönetim biliminin çağdaş ve güncel kavram ve uygulamaları ele alındı. Yönetim fonksiyonları ile yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimi sürecinde ortaya çıkan klasik, neo-klasik ve modern yönetim kuramları ise Yönetim Bilimi-I kitabının konusunu oluşturdu.
insan sesi mp3 - Türkçe
13 Ayrım
27.2 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
Görüntülenme Sayısı: 8
Predrag Matvejević
bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
24 Ayrım
348 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Bilim
Görüntülenme Sayısı: 8
Konusu:
Predrag Matvejevic, Ekmeğimiz kitabında buğdayın muhteşem gezintisini, nesilden nesle aktarılan bilgileri derlemekle kalmıyor; ekmeğin bilgelik, şiir, sanat ve inanca dair tarihini de yazıyor. Yazar, ekmeğin destanını anlatırken Tanrı’dan ve insanlardan, tarihten ve antropolojiden, açlıktan ve zenginlikten, savaştan ve barıştan, şiddetten ve aşktan da söz ediyor. Bu sayfalarda, herkes, kendi içindeki açlığa hitap eden ekmeği bulacaktır. “Evren ekmekle başlar.” Bunlar, Pythagoras’ın, bilge Laertioslu Diogenes tarafından, sonraki nesillere aktarılmış sözleridir. Ekmek doğanın ve kültürün ürünüdür. Barış şartı ve savaş nedeni, umut göstergesi ve umutsuzluk sebebi olmuştur. Dinler onu kutsamıştır. Halk onun üzerine yeminler etmiştir. Herkese yetecek kadar ekmeği olmayan ülkeler bahtsızdır. Öte yandan, sadece ekmeği olan ülkeler de mesut değildir. Asırlar boyunca “sadece ekmekle yaşanmaz” sözü yinelenmiştir. Buğday ve ekmekle ilgili bilgiler nesilden nesle aktarılmıştır. Atalar, miras olarak, görünüş ve kullanım bakımından birbirine benzeyen, birbirine yakın araç ve aletler bırakmışlardır: Ekmek teknesinde un yoğrulur ve bu tekne, bebek sallanılan beşiğe, yatılan yatağa, ölümden sonra girilen tabuta, bir kıyıdan diğerine geçmeye yarayan kayığa benzer.

Sayfalar