En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 52213 sonuçtan 49701 - 49710 arası görüntüleniyor.
Necla Saydam
insan sesi mp3 - Türkçe
21 Ayrım
59,12 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
"Yardım Ediyorum" adlı bu kitapta ilköğretim programında yer alan "Yardım, fedakârlık, bencillik, oyun, paylaşım, merhamet, ziyaret, dernek, ihtiyar-genç, işbirliği, fakir-zengin, babaanne-dede, misafir, oyuncak, kış-yaz, ikram, teşekkür, yuva, iletişim" gibi kavramlar işleniyor.
Vahide Ulusoy
insan sesi mp3 - Türkçe
24 Ayrım
62,31 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
İlköğretim programında yer alan “Vefa, sevgi, değer, saygı, sadakat, güven, fedakârlık, duyarlılık, nankörlük, ilgisizlik, ihmalkârlık, eşsizlik, af, anı, sır, akrabalık, arkadaş, öğretmen, hasta, toplum, vatan, bayram, iletişim, kutlama, nezaket, paylaşım, yardımlaşma, dayanışma, davet, ziyaret, ikram, mektup” gibi kavramların işlendiği “İyilikleri Unutmuyorum” isimli bu kitap ile aşağıdaki kazanımlar hedefleniyor.
Vehbi Vakkasoğlu
insan sesi mp3 - Türkçe
12 Ayrım
114,84 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Eğitim
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Yıllar önce başladığım ve bir türlü bırakamadığım mesleğimin bir hatırasıdır bu notlar. Her notta, hatırasını unutmama imkân olmayan sevgili öğrencilerimin tertemiz yüzleri parıldamaktadır. İstedim ki, onlarla satırlarda ve sayfalarda da konuşayım. Onları sayfalarda da dinleyeyim, hep sorsunlar ve ben hep söyleyeyim. Çünkü onlar dinlemek ve anlamak istiyorlar. Onların yetişmelerine katkıda bulunabilirse bu kitap, benim gönlüm yine sevinçlerle kanatlanacak. İlk öğrencimden son öğrencime kadar, bütün Ahmetlere, Mehmetlere, Ayşelere, Faunalara, hepinize hasretler ve en içten sevgilerimle.
Havva Ezgi DOĞRU (Bölüm 1), Duygu KAŞDOĞAN (Bölüm 2), Müjgan HACIOĞLU DENİZ (Bölüm 3), Esin Candan DEMİRKOL (Bölüm 4), Oya Beklan ÇETİN (Bölüm 5), Ferda UZUNYAYLA (Bölüm 6), Fuat GÜLLÜPINAR (Bölüm 7), Sibel GÜRBÜZOĞLU YALMANCI (Bölüm 8)
bilgisayar sesi + metin - Türkçe
32 Ayrım
573,41 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AOF) Çevre Sosyolojisi Dersidir.
Uz. Dr. Tahir Özakkaş
metin - Türkçe
2 Ayrım
16,31 MB
Eser Türü: Kitap
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Bu kitap çeşitli kurum ve kuruluşlarda halka yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğum konferansları deşifrelerinin derlemesi olma özelliği ile özgün bir yayın niteliği taşımaktadır. Bu kitapta psikoterapi nedir, psikiyatri ve kültür, kimlik ve kişilik oluşumu, ergenlik, sınır kişilik, narsissitik kişilik, mükemmelci kişilik, kendini heder eden kişilik, ve pasif-agresif kişilik, varoluşçuluk, hipnoz ve hipnoterapi, sosyal mühendislik konuları ele alınmaktadır.
Vural Yiğit
metin
2 Ayrım
4,24 MB
Eser Türü: Kitap
Görüntülenme Sayısı: 7
bilgisayar sesi + metin - Türkçe
54 Ayrım
203,40 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Büro Teknolojileri Dersi Çıkmış Sorularıdır.
Mahmut Çetin
metin - Türkçe
2 Ayrım
712,53 KB
Eser Türü: Kitap
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
‘Aydın Yabancılaşması’, kronolojik manada bir batılılaşma tarihi değildir… ‘Aydın Yabancılaşması’nda bir çözülmenin zihniyet planındaki süreç, aşama ve ilişkileri kavram ve kişiler bazında tespit edilmek istenmiştir. ‘Aydın Yabancılaşması’ adlı çalışmamız, Türk aydınının düşünce değişim halkalarını incelemektedir. ‘Aydın Yabancılaşması’nda gelenek karşıtı cephenin zevkçilik, heterodoks inançlara yöneliş, masonluk, pozitivizm, sosyalizm ve kozmopolitizm şeklinde oluşan değişim aşamaları ele alınmıştır. Yabancılaşma tarihimizdeki aşamalar arası ilişki, önemli olmasına rağmen, üzerinde durulmamış bir husustur… ‘Aydın Yabancılaşması’nda yer alan ara bölümlerde, birbiriyle zıt gibi görünen anlayışların, ülkemizdeki heterodoks inançlarla kaynaştıklarını ve giderek kozmopolit bir ortak cephede, nasıl aynileştiklerini de göreceğiz. Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve İslam Dünyası’nın, batı karşısında mağdur hale gelmesini tek faktörle izah etmek mümkün değildir. Çünkü bizzat sosyal değişmenin mantığı, çok faktörlülüğü kabul etmektedir. Biz çözülmenin, ‘Aydın Yabancılaşması’ faktörünü ele aldık. Bunu incelerken de heterodoks inançların bu yabancılaşmaya katkısını, işaret etmeğe çalıştık. Bir medeniyetin yeniden doğuşu için, daha önce niçin çözüldüğünün izahı gerekmektedir. ‘Aydın Yabancılaşması’, ‘niçin’ sorusuna cevap olmak niyetindedir. Değişme, vazgeçilmez bir hadise... Toplum kesimlerinin ortaya çıkması ve değişmelerini anlamadan sağlıklı bir siyasi anlayış ortaya koymak mümkün değildir. Bugün analitik düşünceyle meselelere yaklaşmak, sadece entelektüel bir eğilim değil, aynı zamanda, tarihi bir zorunluluktur. Sıradanlaşan durumlar haline gelen “ulusal direncin yitirilmesi ve birliktelik bilincinin zaafa uğraması, yüzeysel analizlerle açıklanabilecek nitelikte olaylar değildir; temellerin sorgulanması gerekmektedir.” Bu zorunlu tarihi incelemeyi yaparken, sonuca varmak için önyargılardan kurtulmak zorundaydık, bunu yapmaya çalıştık. Yaşadığımız olgular bizi, ‘hiçbir şey sadece kendisi değildir’ hakikatine ulaştırmıştır. Evet her şey, görüntünün ötesinde başka bir şeydir. Geleceğin Büyük Türkiyesi’nin hayaliyle… Mahmut Çetin
bilgisayar sesi + metin - Türkçe
56 Ayrım
238,13 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AOF) Yönetici Asistanlığı Dersi Çıkmış Sorularıdır.
bilgisayar sesi + metin - Türkçe
56 Ayrım
185,50 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
Görüntülenme Sayısı: 7
Konusu:
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AOF) Halkla İlişkiler Uygulama Teknikleri Dersi Çıkmış Sorularıdır.

Sayfalar