En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 52460 sonuçtan 51041 - 51050 arası görüntüleniyor.
Erdal Ünsalan
metin - Türkçe
1 Ayrım
705,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Bu amaçla gerek pazarlama eğitimi alan öğrencilerin, gerekse pazarlama meslek elemanlarının bu konularda başvurabilecekleri bir kaynak oluşturmak için hazırlanan bu çalışmada sırası ile; Sözleşme Hukuku, Tüketicilerin Korunması, Rekabet Hukuku, Ticaret Unvanı ve İşletme Adı Markalar Kanunu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hakkında bilgi verilmeye, bunların pazarlama ile ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bölüm I: Türk Özel Hukukunun Dayanakları Bölüm Iı: 2. Sözleşme (Akit) Hukuku Bölüm Iıı: 3. Tüketicinin Korunması Bölüm Iv: 4. Rekabet Bölüm V: 5. Ticaret Ünvanı Ve İşletme Adı Bölüm Vı: 6. Marka Bölüm Vıı: 7. Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu İle İlgili Yönetmelikler
David Mamet
metin - Türkçe
1 Ayrım
370,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Sinema
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Sinemaseverlerin "Oyun Evi" (House of Games) filminden tanıdığı, Amerikan tiyatrosunun önde gelen yazarlarından biri olan Mamet, yapıtlarında Amerikan toplumunun karamsar bir portresini sergiler. Mamet toplumsal yozlaşmaya yüz tutmuş değerleri ve iş dünyasındaki çekişmeleri yazdığı oyunlarda ve senaryolarda işler.
Ümit Şahin
metin - Türkçe
1 Ayrım
670,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İş Yönetimi
Görüntülenme Sayısı: 5
metin - Türkçe
1 Ayrım
2,56 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Yargıtay da bulunduğumuz beş yıllık dönemde yerel mahkemelerce verilen kararların daha çok iki yönden sorunlu olduğunu gördük. Bunlardan biri işin maddi ceza hukuku yönü, diğeri ise hüküm kurma ile ilgili kısımdı. Bir olayda olayın delillendirilip fiile uygun yasa maddesini bulmak kadar, o hükmü somut olaya uygulayarak hüküm haline getirmek de önemlidir. Olayın doğru olarak nitelendirilmesi yalnız başına mahkeme tarafından verilen hükmün onanması için yeterli değildir. Aynı zamanda mahkeme hüküm kurarken yürürlükteki mevzuata uygun olarak da davranması gerekir. Bu düşüncelerle yalnızca işin hüküm kurma yönünü ele alan kitabımızın üçüncü baskısını yapıyoruz. Bu konuda da sürekli uygulamadaki arkadaşlarla görüş alışverişi içerisindeyiz. Onların olumlu-olumsuz tüm eleştirileri bizim kendimizi ve kitabımızı geliştirmemizde çok büyük rol oynuyor. Bu düşüncelerle elinizdeki kitapta en çok yanlış yapılan mahkumiyet hükmünün kurulması, aşama aşama temel cezanın belirlenmesinden seçenek yaptırıma çevirme, erteleme ve tekerrür uygulamasına kadar ele alınmış; 1 Haziran 2005 sonrası neredeyse her dosya açısından bir sorun haline gelen lehe kanun değerlendirilmesi açıklanmış, ayrıca mahkemelerin en çok sorun yaşadıkları adli sicil kayıtlarının silinmesi ve yasaklanmış hakların geri verilmesine yer verilmiştir. Kitabın yayın hayatına kazandırılmasında emeği geçen herkese buradan teşekkür etmeyi borç biliyoruz. Ayrıca kitabın dizgisini büyük titizlikle gerçekleştiren Nuray TORAMAN, Aşkın SARIAYDIN ve Bilgin TEREN e, kitabın basımını gerçekleştiren ve her türlü çalışmamızda şartsız desteklerini esirgemeyen Adalet Yayınevi sahibi Hakan KARAASLAN ve editör Tevfik SARISOY ile tüm Adalet Yayınevi çalışanlarına içtenlikle teşekkür ediyoruz. Daha iyiye ulaşmamızda sizin eleştirileriniz mihenk taşı görevi yapacaktır. Bu nedenle olumlu-olumsuz eleştirilerinizi tarafımıza ulaştırmanız kitaba sizin katkınız olacaktır. Tüm uygulayıcılara yararlı olmasını diliyor, saygılar sunuyoruz.
metin - Türkçe
2 Ayrım
322,66 KB
Eser Türü: Kitap
Görüntülenme Sayısı: 5
Antonie Garland
metin - Türkçe
1 Ayrım
121,50 KB
Eser Türü: Kitap
Görüntülenme Sayısı: 5
Deniz Bağrıaçık
bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
44 Ayrım
503,81 MB
Eser Türü: Kitap
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
İstanbul’un içinden geçenlere. Kimin yabancı, kimin yerli olduğuna dair sarsılmaz ölçülerimizin ka­çınılmaz olarak değiştiği, kimliklerin, aidiyetlerin, sınırların, sırların, dillerin, memleketlerin yeniden sorgulandığı bir devir. Deniz Bağrıaçık, bir laboratuvara çevirdiği İstanbul’un geçirgen surla­rının içinde yaşayan, yabancıyı küçümsemek ya da onu aşırı yüceltmek arasında gidip gelen Türk toplumunun fotoğrafını “bizi bize anlatan ya­bancıların yardımıyla” bir çerçeve içine alıyor.
Roger Byard, Jason Payne-James
metin - İngilizce
4 Ayrım
11,61 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Bilim
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine, Volumes 1-4, Second Edition is a pioneering four volume encyclopedia compiled by an international team of forensic specialists who explore the relationship between law, medicine, and science in the study of forensics. This important work includes over three hundred state-of-the-art chapters, with articles covering crime-solving techniques such as autopsies, ballistics, fingerprinting, hair and fiber analysis, and the sophisticated procedures associated with terrorism investigations, forensic chemistry, DNA, and immunoassays.
Ozan Yıldırım
metin - Türkçe
1 Ayrım
159,50 KB
Eser Türü: Kitap
Görüntülenme Sayısı: 5
Yılmaz Özbalcı
metin - Türkçe
1 Ayrım
3,28 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hukuk
Görüntülenme Sayısı: 5

Sayfalar