En Çok Görüntülenen Kitaplar

Toplam 52460 sonuçtan 51071 - 51080 arası görüntüleniyor.
Eugène Ionesco
bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
19 Ayrım
186,65 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Gergedan Eugène Ionesco’dan acımasız bir konformizm ve totalitarizm eleştirisi. Küçük bir taşra kentinde sakin bir pazar günü iki arkadaş, Bérenger ile Jean bir kafenin bahçesinde oturup laflamaya başlarlar. Birden, gittikçe artan bir gürültü duyulur: Hızla gelip gözden kaybolan bir gergedanın çıkardığı sestir bu. Sonra bir başka gergedan aynı hızla geçip gider. Mahallenin sakinlerinden bir ev hanımı, yaşlı bir beyefendi, bir mantıkçı,kafenin sahibi ve garson kız büyük bir şaşkınlık içinde olup biteni anlamaya çabalar, birtakım sorulara cevap bulmaya çalışırlar. Kısa süre içinde kentte gergedanların sayısının arttığı görülür, ancak bunlar kente dışarıdan gelmiş gergedanlar değildir, halk gergedanlaşmaktadır… Ionesco akıldışı olanı, kendi dışında hiçbir gerekçeye ihtiyaç duymayan özerk bir güç olarak ciddiye alan nadir yazarlardandı. Ancak yalnızca, aklın en sonunda her zaman bir şekilde üstün geleceği yollu aldatıcı bir güven duygusuna kendilerini kaptırmayanların, aklın can düşmanlarına karşı başarılı bir şekilde direnme şansı vardır. – Richard Herzinger – Die Welt Gergedan, fikirlerin yaygın ruh hallerine ne kadar çabuk dönüşebileceğini ve ardından, kaçınılmaz olarak bir toplumsal kargaşaya yol açacağını etkileyici şekilde gösteren, toplumsal histeri ve konformizme ilişkin acayip bir hikâye. – HANS OTTO THEATER
Memduh Şevket Esendal
bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
25 Ayrım
436,96 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
“Hürriyet Gelirken” adını verdiğimiz kitapta, 1908-1925 yılları arasında yazılmış, çoğu süreli yayınlarda çık­mış ve 1983’ten sonra günümüz harflerine çevrilerek kitaplarına girmiş Esendal öykülerini okuyacaksınız. Bunlardan 1925 yılında Meslek gazetesinde yayım­lanmış 12 öykü eski harfli yazımıyla karşılaştırıla­rak düzeltildi. 1909 yılında Tanin gazetesinde çıkmış “Rüyada” adlı öyküyse ilk kez günümüz harfleriyle yayımlanıyor “Ama yalnız bizde değil, başka yerlerde de hikâye nedir, nuvel nedir, roman nedir, kavgası bitirilmiş değildir. Eğer yazdıkların hoşa gitmiş, okunmuş ise, hikâye olmasa da okurlar. Adını da onlar ister koysunlar, ister koymasınlar, bana vız gelir! İşin doğrusu, yazılacak yazının ya özlü ya da hoş olmasıdır. Adı ne olursa olsun… Bizde hikâye vardır, fıkra vardır, kıssa vardır, nakil vardır, masal vardır, şimdi aklıma gelmeyen daha bir iki şekil vardır. Bunların yeni adları da yoktur. Eskileri de pek iyi hudutlandırılmış de­ğildir. Biz, bunların hepsine birden hikâye diyoruz. Ama, mutlaka hikâye yazmak gerekmez. İş yazmaktır. Hikâye olmaz da nakil olur, mesel olur. Ne çıkar? İş ki düşünülsün, sonra yazılsın. Hikâye olmaz da onun benzeri bir şey olur.” (M. Ş. Esendal)
Franz Kafka
bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
21 Ayrım
448,05 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Kayıp [Amerika] 16 yaşındaki Praglı Karl Rossmann, yeni bir hayat kurması amacıyla, anne babası tarafından Amerika’ya gönderilir. Gemiden iner inmez başlayan, kimi komik kimi hazin talihsizliklerin peşini bırakmayacağı Rossmann son derece çağdaş ve tekniğe dayalı bir dünyayla karşılaşır ve bu dünyada bütün kapılar ona açıktır. Bu roman ilk kez, Kafka’nın ölümünden sonra, 1927 yılında yakın dostu Max Brod tarafından birtakım müdahalelerle “AMERİKA” adıyla yayımlanmıştı. Kafka’nın yazma aşamasındayken bu romana “KAYIP” adını vermeyi tasarladığını 11 Kasım 1912 yılında Felice Bauer’e gönderdiği mektupta okuyoruz. “KAYIP [AMERİKA]” fantastik kurgu ile gerçekçi romanın olağandışı bir harmanı. “Eğer ortada iyi niyet yoksa, insanın kendini savunması çok zordur.” “Bu esere dair en güzel şey, esere nüfuz eden derin melankolidir: Kişinin ‘hayatı anlamadığı’ ve haklı olduğu, çok nadir rastlanan bir vaka var burada.” – Kurt Tucholsky “Kafka aslında Fransa’dan ve Kuzey İtalya’dan öteye hiç seyahat etmedi, öyle ki hayal gücünün masumiyeti bu macera kitabına o tuhaf rengini veriyor.” – Max Brod
Mehmet Rauf
bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
23 Ayrım
331,66 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Anı/Mektup
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Anılar, eğer gereken özen gösterilir ve iyi değerlendirilirse belli bir dönemi bütün çıplaklığıyla göz önüne serebilir. O zaman, anılara bir “toplumun belleği” gözüyle bakmak yanlış olmaz. “Mehmet Rauf’un Anıları”, Servet-i Fünun kuşağındaki sanatçıların nasıl bir araya geldiklerine, neleri okuduklarına, nelerden, nasıl etkilendiklerine, hangi siyasal ve güncel olayları yaşadıklarına, dostluklarına, kavgalarına tanık olacağınız bir kitap.
Thomas Bernhard
bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
16 Ayrım
283,80 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Komedi mi? Trajedi mi? Thomas Bernhard’ın bu seçmede yer alan öyküleri, 1960 yılında yayımlanan “Innsbrucklu Bir Bakkal Oğlunun Suçu”ndan, 1971 yılında yayımlanan “Ortler’in Eteğinde”ye uzanan dönemi kapsıyor. Bu öykülerde yazarın dilsel yaratım gücü; her türlü tezi ve antitezi, her bir anlam çekirdeği parçalanana dek birbirine karşı oyuna süren ve yönlendiren cümlelerde açığa çıkıyor. Böylelikle –anlatılan çöküş, umutsuzluk ve ölüme rağmen–, dilin bu dünyada hayatta kalmanın yolu olduğu izlenimi oluşuyor; üstelik sadece hayatta kalmanın değil, komedinin de. Bernhard’ın suç, kaçıklık/delilik, yalnızlık, intihar temalarını odağa alan kısa öykülerinde, sürekli hareket halinde karakterlerin dairesel bir çizgide betimlenen huzursuzluğu Dil’in rejisiyle daima başrolde. “Varoluşum, varoluşuma olan ilgimin ötesinde sürerse, aradaki zamanda ölüden başka bir şey olmam.” “Günümüzde dilsel devinimi böylesine muazzam cümleler ve ustalıkla yapılandırılmış zorlu bileşik cümlelerle ifade edebilen başka bir anlatıcı yoktur. Bu aynı zamanda içeriğin de hareketidir: Başı sonu olmayan, dairesel bir hat; sanki Bernhard, Edgar Allan Poe’nun ‘Girdaba İniş’ öyküsünün içindeymiş ve aşağıda ölümcül bir girdap tehdidi varken yukarıda sadece gökyüzü ışık veriyormuş gibi.” Ulrich Greiner
Metin Özdamarlar
insan sesi mp3 - Türkçe
7 Ayrım
24,61 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Çocuk Padişahlar, Kanuni sonrası duraklama dönemine giren Osmanlı'nın bu dönemde yaşadığı büyük sıkıntıları anlatmaktadır. Devlette başsızlık sorunu ortaya çıkmıştır ve çocuk yaşta şehzadeler başa geçmeye başlamıştır. Bu da kadınların yönetimde söz sahibi olmasına neden olmaktaydı. Özellikle Kösem Sultan'ın etkin olduğu bu zaman diliminde bir başka sıkıntı Yeniçerilerin disiplinsizlikleridir. Bazı savaşların kaybedilmesine neden olan Yeniçeriler devlette de söz sahibi konumuna gelmişlerdir. İsyanları o kadar ileri gitmiştir ki Genç Osman'ı feci bir şekilde katledecek kadar ileri gitmişlerdir. Fakat Köprülüler gibi kaliteli devlet adamları vesilesiyle Osmanlı yönetimi biraz da olsa nefes alma imkânı bulmuş, yine de bazı zaferler kazanabilmiştir. Çocuk Padişahlar bu dönemi kronolojik olarak ele almaktadır. MEB müfredatına uygun ve kolay okunabilen Çocuk Padişahlar ile tarihte bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?
David McKee
metin - Türkçe
2 Ayrım
29,28 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Betimlenmiş Eş Erişimli Çocuk Kitapları
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Süper El’in sorununu öğrenen Elmer, onu diğer hayvanlara göstermeden Zelda Teyzeye götürmeliydi. Bunun için detaylı ve iyi düşünülmüş bir plana ihtiyaç vardı. Elmer’ın planı neydi? İşe yarayacak mıydı? “2-5 yaş arası çocuklar için muhteşem bir değer.” The Sunday Times Elinizdeki bu kitap, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından yazıya geçirilmiş ve tüm resimleri betimlenmiştir. Ayrıca, orijinal baskıdaki sayfa sayılarıyla Word dosyanızdaki sayfa numaraları aynı tutulmuştur. Böylece kitabın kör ebeveyn ve gören çocuğuyla aynı anda takibinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Kitapların temininde destek olan Gizem Alakaya ve Şeyma Cafer'e, resimlerini çekip bilgisayar ortamına aktaran Meral Topçu, Feride Bilgiç ve Ayşen Uralgil'e, tüm süreci koordine eden Filiz Özerdem'e teşekkür ederiz.
Ayşegül Dede
metin - Türkçe
1 Ayrım
23,89 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Betimlenmiş Eş Erişimli Çocuk Kitapları
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Eğer istersen sana dünyayı gösterebilirim. Sırtıma binmen yeterli, demiş kuş. Ya istemiyorsam, demiş elma kurdu. Hiçbir zaman ne kaçırdığını bilmeyeceksin, demiş kuş. Benim elmamın içi oldukça rahat ve güvenli! Sen de kendine bir elma bulmalı, rahat ve güvende kalmalısın, demiş elma kurdu. Dünyayı keşfetmek isteyen bir kuşla elmasını bir türlü bırakmak istemeyen elma kurdunun hikayesi… KANATLARIM VAR BENİM’le çocuklar, duvarların arkasında sonsuz bir yolculuğa çıkacaklar. Elinizdeki bu kitap, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından yazıya geçirilmiş ve tüm resimleri betimlenmiştir. Ayrıca, orijinal baskıdaki sayfa sayılarıyla Word dosyanızdaki sayfa numaraları aynı tutulmuştur. Böylece kitabın kör ebeveyn ve gören çocuğuyla aynı anda takibinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Kitapların temininde destek olan Gizem Alakaya ve Şeyma Cafer'e, resimlerini çekip bilgisayar ortamına aktaran Meral Topçu, Feride Bilgiç ve Ayşen Uralgil'e, tüm süreci koordine eden Filiz Özerdem'e teşekkür ederiz.
Asiye Aslı Aslaner
metin - Türkçe
1 Ayrım
20,37 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Betimlenmiş Eş Erişimli Çocuk Kitapları
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Hikayelerle dini değerler Masallara ilgi duymak insanın yaratılışında var olan bir özelliktir. Masallardaki renkli dünya çocukları oldukça etkiler. Bu seride her biri özenle kaleme alınmış masalların, çocuklarınızın birçok değeri tanımasına ve buna bağlı olarak tavır ve davranışlarında olumlu değişimler yaşamasına vesile olacağı kanaatindeyim. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Elinizdeki bu kitap, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından yazıya geçirilmiş ve tüm resimleri betimlenmiştir. Ayrıca, orijinal baskıdaki sayfa sayılarıyla Word dosyanızdaki sayfa numaraları aynı tutulmuştur. Böylece kitabın kör ebeveyn ve gören çocuğuyla aynı anda takibinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Kitapların temininde destek olan Gizem Alakaya ve Şeyma Cafer'e, resimlerini çekip bilgisayar ortamına aktaran Meral Topçu, Feride Bilgiç ve Ayşen Uralgil'e, tüm süreci koordine eden Filiz Özerdem'e teşekkür ederiz.
Joanne Partis
metin - Türkçe
1 Ayrım
20,77 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Betimlenmiş Eş Erişimli Çocuk Kitapları
Görüntülenme Sayısı: 5
Konusu:
Korkak Kahraman Topak cesur biri değildi. Üstüne üstlük telaşlı, çekingen ve neredeyse her şeyden, hatta muzdan bile korkan şirin bir hayvandı. Bir gün arkadaşlarının başı derde girdiğinde, minik armadillonun onlara yardım etmesi gerekti. Topak’ın arkadaşlarını kurtarmak için, hiç olmadığı kadar cesur olması gerekiyordu. Elinizdeki bu kitap, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından yazıya geçirilmiş ve tüm resimleri betimlenmiştir. Ayrıca, orijinal baskıdaki sayfa sayılarıyla Word dosyanızdaki sayfa numaraları aynı tutulmuştur. Böylece kitabın kör ebeveyn ve gören çocuğuyla aynı anda takibinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Kitapların temininde destek olan Gizem Alakaya ve Şeyma Cafer'e, resimlerini çekip bilgisayar ortamına aktaran Meral Topçu, Feride Bilgiç ve Ayşen Uralgil'e, tüm süreci koordine eden Filiz Özerdem'e teşekkür ederiz.

Sayfalar