En Son Eklenenler

Toplam 50581 sonuçtan 61 - 70 arası görüntüleniyor.
 • A. Adnan Adıvar
  metin - Türkçe
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Din
  Seslendiren : Gönderen: Mert Sarı
  Konusu:
  Düşünen beşeriyeti çok eski zamanlardan beri meşgul eden ilim ve din arasındaki münasebetler meselesi, hiçbir vakit ne tamamen hallolunmuş, ne de tamamen unutulmuştur. Meşhur filozof A. N. Whiteheade göre, tarihin gelecekteki seyrinin, bugünkü neslin ilim ve din arasındaki münasebetler hakkında vereceği karara bağlı olduğunu iddia etmek bir mübalağa sayılmaz. A. Adnan Adıvar
 • Anıl Şehirlioğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  24 Ayrım
  402,94 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren : Hanife Bozkurt
  Konusu:
  Dünyaya ceza çekmeye değil, kendini deneyimlemeye, eğlenerek öğrenmeye, sana verilen akıl ve yetenek ile onu şekillendirmeye geldiğini biliyor musun? Allah “Ol” dedi ve Ol’duk. Her şey bir düşünce ile başladı. Sen de düşüncelerinle hayatını şekillendirdiğinin farkında mısın? Düşüncelerin, söylediklerin ve yaptıkların bir duadır ve mutlaka Allah tarafından cevaplandırılır. Bu da senin kaderini şekillendirir. Önemli olan kim olduğun değil, kim olmak istediğindir. Her birimizin yaşam yolculuğu kendi parmak izini taşır. Kendi gerçeğine giden yolculuğa başladığında kendi ihtişamına varacak olan yola da koyulmuş olursun. Bu kitapla bu yolculuğa çıkmaya var mısın? “Ben nasıl ve neden yaratıldım?” “Hayat amacım, misyonum ne? Neden dünyadayım?” “Yaşamımı daha mutlu hale nasıl getirebilirim?” gibi soruların varsa aradığın cevapları bu kitapta bulacaksın. Gerçek SEN ve ‘İçindeki Mucize’ ile tanışmaya hazır mısın? Mucize Sensin… Mucizenin Ta Kendisisin...
 • Joseph Murphy
  insan sesi mp3 - Türkçe
  13 Ayrım
  229,05 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Kişisel Gelişim
  Seslendiren : Tuğba Doğan
  Konusu:
  Hayatınızı Değiştirmek İçin İnanmanın Gücünü Keşfedin Bu kitabın içerisindeki bölümler okuyuculara her açıdan daha sağlıklı, daha mutlu, daha tatmin edici bir hayat temin ediyor. Bireylerin yaşamlarında karşı karşıya geldikleri problemleri çözmeleri için bir aracı olmanın yanında, hedeflerinize ulaşmanız için zaman içerisinde kendisini kanıtlamış yöntemler de sunuyor. Dr. Joseph Murphy’nin en basit açıklamasıyla problemlerin çözümü kendi içinde yatıyor. Dış unsurlar bir kişinin düşünce şeklini değiştiremez. Zihniniz sadece size aittir. Daha güzel bir hayat yaşamak için değişmesi gereken dış unsurlar değil, sizin düşünce şeklinizdir. Değişim gücü sizin zihninizdedir ve içinizdeki gücün sırrını kullanarak hayatınızı iyiye yönlendirebilirsiniz.
 • Vasilij Vladimiroviç Barthold
  insan sesi mp3 - Türkçe
  57 Ayrım
  757,23 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Araştırma/İnceleme
  Seslendiren : Feyza Daldal
  Konusu:
  “Tercümesi sunulan Vasiliy V. Barthold’un şaheseri Moğol İstilâsına Kadar Türkistan’ın, Orta Asya Türk tarihi sahasında büyük bir eksiği dolduracağı muhakkaktır. Aynı zamanda bu sahada araştırma yapacak olan ilim adamlarımıza yol gösterecek ve yardımcı olacaktır.” Hakkı Dursun Yıldız “Vasiliy V. Barthold’un Arapça, Farsça, Türkçe tarihî kaynaklara dayanan eserleri, bugün de Türkistan tarihi sahasında, başlıca referans kitaplarındandır. Çünkü Barthold kaynakları çok iyi tanıyan ve açıklayan, pek dikkatli bir araştırmacıydı.” Emel Esin Türk topluluklarının farklı tarihlerde İslâmiyet'i kabul etmesi öncesi ve sonrasındaki Türkistan tarihi hakkında Türkçe literatür halen yeterli düzeyde değildir. Türkistan tarihinde önemli bir dönem olan Moğol istilası hakkında da durum benzerdir. Oysa kadim Türk tarihi olarak adlandırılabilecek 14. yüzyıl öncesi, Türklerin diğer kültür ve medeniyetlerle tanışması ve Batıya doğru kalıcı olarak yayılmaları süreçlerini sebep ve neticeleriyle analiz etmek için kritik bir öneme sahiptir. Orta Asya tarihi konusunda dünya çapında bir şöhrete sahip olan Rus tarihçi Vasiliy V. Barthold, öğrencilik yıllarından ölümüne kadar kendini Türkistan tarihi üzerine çalışmalar yapmaya adamıştır. Bu çalışmalar neticesinde Türk tarihinin bu az bilinen dönemine yorucu bir mesai sonunda ışık tutmaya çalışmıştır. Yayımlanmalarının üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen, Vasiliy V. Barthold'un eserlerinden günümüzde de yoğun biçimde yararlanılmaktadır. Kronik Kitap olarak Maverâünnehr'in coğrafi özellikleri, 12. yüzyıla kadar Orta Asyanın tarihi, Kara-Hitâylar, Harezmşahlar, Çingiz (Cengiz) Han ve Moğollar ile Moğol hâkimiyeti altındaki Türkistan hakkında ayrıntılı bilgiler veren Vasiliy V. Barthold'un bu kıymetli eserini Türk okuyucusuyla bir kez daha nitelikli bir baskıyla buluşturulmaktan büyük bir onur duyuyoruz.
 • A. Adnan Adıvar
  metin - Türkçe
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Kültür
  Seslendiren : Gönderen: Mert Sarı
  Konusu:
  Bir millette ilmin başlangıç tarihini tespit etmek hemen hemen mümkün olamaz, çünkü ilim, bir harbin ilanı, bir barışın akdi yahut istiklal gibi belli bir günde asla başlamış değildir. Mesela, bir milletin istiklal gününde o milletin bağrında bilginler mevcut olabildiği gibi, bu isme layık tek bir kimse bile bulunmayabilir. O halde, bu kitabın konusu olan «Osmanlı Türklerinde İlim» bahsine başlamak için, yapma bir tarih bulmaktan başka çare yoktur; çünkü pekala biliyoruz ki, Osmanlılardan önce Selçuklular devrinde, daha eski devirlerde gerek İran'da ve gerek Anadolu'da ilim kurumları ve bu kurumları besleyen bilginler vardı ve Osmanlı devleti kurulduğu zaman Anadolu'daki bu kurumlar, hocaları, öğrencileriyle birlikte, yavaş yavaş bu yeni devlete geçmiştir
 • Oktay Ekşi
  insan sesi mp3 - Türkçe
  43 Ayrım
  715,46 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Anı/Mektup
  Seslendiren : Jale Anıl
  Konusu:
  “Aysel hayatını, çok iyi bir biliminsanı, çok iyi bir eş, çok iyi bir insan, çok iyi bir anne olmaya verdiği kadar, belki de hepsinden çok, ‘laik cumhuriyeti korumaya’ verdi. Bu kitap, adını onun 1980’li yıllardan sağlığının elverdiği son güne kadar yaptığı hizmet ve mücadelelerden aldı. Ama o bunları yaparken ne vitrinlere oynadı ne de yaptıklarını gereksiz yere büyüttü. O bir isimsiz kahramandı. O kadar ki ‘Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni kim kurdu, kurucu başkanı kimdi?’ diye soran olsa Aysel Ekşi’nin ismini anımsayan herhalde çok az kişi çıkar.” -Oktay Ekşi- “Peki neler yaptı da ‘Atatürk'ün kızı’ oldu?” sorusunun yanıtını bu kitapta bulacaksınız.
 • Gülbahar Urhan, Ali Caner Alpaslan
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  695,77 KB
  Eser Türü: Makale
  Eser Alt Türü: Müzik
  Seslendiren : Makaleyi Paylaşan ALi Caner ALpaslan
  Konusu:
  Öz. Mesleki anlamda müziğe ilgi duyan görme engelli bireyler, müzik eğitimi veren kurumlarca yapılan yetenek sınavlarında, birtakım problemlerle karşılaşmaktadır. Bu çalışma, 2008-2021 yılları arasında müzik yetenek sınavına giren görme engelli bireylerin görüşleri doğrultusunda sınavlarda yaşanan sorunları ortaya koymayı ve sorunların çözümüne yönelik önerileri görme engelli akademisyenlerin önerilerine dayalı olarak sunmayı amaçlamaktadır. Nitel bir araştırma olan bu çalışma, bir durum çalışmasıdır. Araştırma, 2008-2021 yılları arasında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yetenek sınavlarına girmiş 14 görme engelli öğrenci ve 3 görme engelli akademisyen ile yürütülmüştür. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme sorularıyla toplanmış, betimsel analiz ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Görme engelli öğrencilerin müzik yetenek sınavlarına başvuru sürecinde web sayfalarının erişilebilirliği ve kampüse erişim konularında sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Yazılı sınav sürecinde, sınavın görme engellilere uyarlanmış olmaması, diğer öğrencilerle aynı salonda sınava alınmaları, ek süre verilmemesi, teknolojik ekipman sağlanamaması, sınav güvenilirliği, kampüse erişim başlıkları altında çeşitli sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Araştırma sonucunda yaşanan sorunların kaynağını üniversitelerin web sayfalarının görme engellilerin erişebileceği bir biçimde hazırlanmaması, kampüs yollarının engellilere uygun olarak düzenlenmemesi, öğrencilerin diğer adaylarla aynı salonda sınava alınması, teknolojik araçlar kullanılarak sınavın erişilebilir hale getirilememesi, sınav güvenirliğinin sağlanamaması, bazı öğrencilerin kabartma nota bilmemesi, deşifre nota okuma sorusuna yönelik materyal temin edilememesi gibi eksikliklerin oluşturduğu görülmektedir. Sorunların ortadan kaldırılabilmesi için üniversitelerde müzik yetenek sınavı uygulamaları görme engelli adaylar için standardize edilmeli ve yetenek sınavı başvuru kılavuzlarında bu uygulamalar ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır. Üniversitelerin uygulamalarda yaşanan aksaklıkları tespit etmek ve ortadan kaldırmak için sınav başvurusu alınan öğrenci adaylarının kullanıcı deneyimlerini ortaya koyacak çalışmalar yürütmesi gerekmektedir.
 • Gilles Bannier
  insan sesi mp3 - Türkçe
  13 Ayrım
  917,03 MB
  Eser Türü: Sesli Betimleme
  Eser Alt Türü: AKSİYON GERİLİM SUÇ
  Seslendiren : Emine Kolivar
  Konusu:
  Gözleri görmeyen bir kadın, uyuşturucu satıcısı arkadaşının ölümüne tanık olur. Yaşanan bu korkunç olayı polise anlatan kadın onları bir türlü ikna edemez. Kimseyi anlattıklarına inandıramayan kadın sonra çare olarak katili kendi aramaya karar verir. Köpeğinin de yardımı ile katili bulmak için zorlu bir maceraya atılır.
 • Gilles Bannier
  insan sesi mp3 - Türkçe
  13 Ayrım
  949,30 MB
  Eser Türü: Sesli Betimleme
  Eser Alt Türü: AKSİYON GERİLİM SUÇ
  Seslendiren : Emine Kolivar
  Konusu:
  Gözleri görmeyen bir kadın, uyuşturucu satıcısı arkadaşının ölümüne tanık olur. Yaşanan bu korkunç olayı polise anlatan kadın onları bir türlü ikna edemez. Kimseyi anlattıklarına inandıramayan kadın sonra çare olarak katili kendi aramaya karar verir. Köpeğinin de yardımı ile katili bulmak için zorlu bir maceraya atılır.
 • Joseph Murphy
  insan sesi mp3 - Türkçe
  11 Ayrım
  170,43 MB
  Eser Türü: Kitap
  Eser Alt Türü: Kişisel Gelişim
  Seslendiren : Tuğba Doğan
  Konusu:
  "Potansiyelinizi Arttırın" serisinin yazarı, kişisel gelişim alanının en önemli isimlerinden Dr. Joseph Murphy bu kitabında, uyku bozukluğundan başlayarak en zorlu fiziksel rahatsızlıkların, bilinçaltımıza işlemiş korku ve endişelerden kaynaklandığına işaret edip; korkuyu ve endişeyi en aza indirmek için ihtiyaç duyacağımız temel araçlar olan telkinin ve tefekkürün önemine işaret ediyor...

Sayfalar