Eserlere Göre Listeleme

Toplam 221 sonuçtan 101 - 110 arası görüntüleniyor.
 • Robert Ludlum
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,31 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Nureddin Yıldız
  insan sesi mp3 - Türkçe
  21 Ayrım
  377,80 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: DEMET USALP
  Ümmet olarak bizi kuşatan olayları akşam sabah sayıp dökme, görevimiz yoktur. Asıl görevimiz, bulunduğumuz hale bizi mecbur eden sorunların temel nedenleri üzerinde durmak ve sorunu kökten çözmek için uğraşmaktadır. Bu kitap belli başlı sıkıntılarımızdan bir bölümünü ele almakla ve müslüman fertler olarak neler yapabileceğimizi göstermeye çalışmaktadır.
 • Carmen Carter
  insan sesi mp3 - Türkçe
  19 Ayrım
  430,28 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Can Özel Yılmaz
  1966'da Amerika'da birinci kuşak bölümleri yayınlanmaya başlayan Star Treck uzay yolu dizisinin ikinci sezonu 1987 - 1994 arasında seyirciyle buluşmuştur. İşte bu ikinci sezona konu olan kahramanların yer aldığı roman serisinden bir örnek daha. Atılgan, gizemli bir yabancının yardımıyla onlarca yıllık bir esrarı çözmeye çalışıyor. ...
 • Wendy Doniger O'Flaherty
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,19 MB
  Eser Türü: Kitap
  Hindu mitolojisinin yetmiş beş kaynak mitosundan oluşan bu derleme Vedalar'daki (yaklaşık İ.Ö.1200) yılan öldüren İndra'dan ortaçağın tanrılar topluluğuna dek klasik Hint kaynaklarının gneiş oylumunu kapsıyor. Burada anlatılan Hindu tanrılarıyla cinlerinin öyküleri, eski Hint rahipleriyle ozanlarının doğaötesi içgörülerini canlı simgelerle dile getiriyor.
 • Hüseyin Çelik
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  5,21 MB
  Eser Türü: Kitap
  HUKUK DAVALARINDA DAVA EHLİYETİ VE DAVADA HUSUMET Hüseyin ÇELİK - Davada İstek - Taraf Teşkili - Tebligat - Hakimin Reddi - Uygulanacak Hukuk Kuralları - Vekalet
 • Ejder Yılmaz
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  10,74 MB
  Eser Türü: Kitap
  HUKUK REHBERİ (ADLÎ YAZI ve YAZIŞMA USULLERİ) Dilekçeler - Adli Yazışmalar - Kararlar - İlânlar İcra İflâs Uygulaması - Noterlik İşlemleri - Sözleşmeler
 • Simon Beckett
  insan sesi mp3 - Türkçe
  22 Ayrım
  318,17 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Feyza Daldal
  David Hunter, bilirkişi sıfatıyla dahil olduğu son vakada yaşanan skandalların ardından bir süredir davalara çağırılmıyordu. Ancak Londra’ya çok da uzak olmayan küçük bir sahil kasabasında bulunan feci hâlde çürümüş cesedin kimliğine dair bilgi edinmek için yerel polis birimlerinin tek çaresi oydu. Üst makamlar, dosyanın bir an önce kapanması için baskı yapsa da bu vakada kirli sırlara set çekmek hiç de kolay olmayacaktı. Bulunan cesedin bölgenin ileri gelen ailelerinden birinin haftalardır haber alınamayan oğlu Leo Villiers’a ait olduğu tahmin ediliyordu. Üstelik Leo, yine aynı dönemde ortadan kaybolan ve yasak ilişkileri olduğu iddia edilen bir kadının bir numaralı katil zanlısıydı. Ancak uzuvları kayıp, yüzü tanınmayacak hâldeki bu cesedin kimliği hakkında Hunter’ın başka şüpheleri vardı. Sürpriz kalıntıların da ortaya çıkmasıyla Hunter kendini ağır ama kararlı adımlarla toksik aile sırları, küskünlükler ve yalanlar bataklığına doğru ilerlerken bulacaktı. “Karanlığa keskin bir dalış. Simon Beckett’ın ustalıklı anlatımı ve dehşet verici adli tıp detayları, yazarın romanlarını tam anlamıyla tüyler ürpertici bir deneyime dönüştürüyor.” —Tess Gerritsen “Beckett ülkenin en iyi suç yazarlarından biri… Kitaplarından zekâ fışkırıyor, anlatımı şahane ve insanı hemen sarıyor.” —Sunday Express “Okuru kendi atmosferine çeken, gerilim dolu, insanı avucunun içine alan bir kitap.” —Sunday Times “Adli tıp detayları çok orijinal ve insanın tüylerini diken diken ediyor; anlatım diliyse hem gerilimi hem de atmosferi okura müthiş geçiriyor.” —Ann Cleeves “Kesinlikle insanı içine çeken bir gizem. Son sayfaya kadar elinizden bırakamayacaksınız. Milyonlarca okurun Simon Beckett’ın kitaplarını yalayıp yutması şaşırtıcı değil – müthiş bir yazar o.” —Antonia Hodgson (Tanıtım Bülteninden)
 • Usame İbn Munkız
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  891,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  ÜSÂME İBN MUNKIZ (1095-1188): Üsâme Ibn Munkız, 4 Temmuz 1095'te Şeyzer'de doğdu, 16 Kasım 1188'de Şam'da öldü. Selçuklulann varisi olan yerel Atabek Zengî hanedanıyla arasını hoş tuttu, çökmekte olan Fâtımîlerle ilişkiye geçti; Hasankeyfi yöneten Artukoğullanyla bağlantılar kurdu ve uzun bir dönem boyunca Salahaddîn Eyyûbî'nin danışmanlığını yaptı. Bölgenin Haçlılardan kurtarılması için düzenlenen askeri harekâtların bir kısmında önemli roller üstlenen yazar, ölmeden kısa bir süre önce anılarını bu kitapta topladı.
 • Baki Kuru, Ejder Yılmaz, Ramazan Arslan
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  3,51 MB
  Eser Türü: Kitap
  ÖNSÖZ Bu kitap. Prof. Dr. Baki Kuru'nun münferit olarak en son baskısını 1978 . . Yayımladığı "İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı" adlı eserinden yola ? rak daha sonra Prof. Dr. Ramazan Arslan ve Prof Dr. Ejder Yılmaz ile - iktt hazırlanan ve ilk baskısı I985'1e yapılan müşterek eserin yeni bir ? s -dır. tece öğrencilere icra-iflâs hukukunun esaslarını öğretmek amacıyla ? fabl o/arak hazırlanan bu kitapta, kural o/arak, bütün ilmî ve kazai . m anf (yollama) yapılmamış, bu konuda değerlendirme ve eleştiride - amıştır. Bu ders kitabında, kural olarak kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ; kıy İçtihadı Birleştirme Kararları'na yer verilmiştir. -iflâs uygulamasında kullanılan başlıca basılı örnekler, kitabın sonu-uruhmış olarak konulmuştur. Ayrıca, hazırlamış olduğumuz beş ade -. neği de kitaba eklenmiştir (bkz. aşa. § 123). Açıklamaların daha ko a^ alabilmesini sağlamak için, kitap metninde, kitabın sonuna ekli olan ~ hasılı örneklere ve dilekçe örneklerine yollamalar yapılmıştır. \ "..."'/// kendi içinde önceki veya sonraki bahislere (konulara/ yapılan amalar, kitabın kendi sayfaları bakımındadır. Belli hır konu hakkında kitabın hangi sayfasında (veya sayfalarında) . . Mama bulunduğunu kolayca bulabilmek için, kitabın sonuna ayrıntılı bir Kavram!Lira Göre Arama Cetveli" eklenmiştir. Kitapta kullanılan kısaltmaların anlamı için "Kısaltmalar Cetveli "ne 'ırmak gerekir. Bu baskıda, kitap tamamen gözden geçirilmiş, bazı kısımlar genişletilmiş (gifi mevzuattaki yenilikler, özellikle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu' ürürlüğe girmesi nedeniyle, bazı paragraflar yeniden yazılmış ve ge-• değişil 'ik/er ve düzeltmeler yapılmıştır. Aynı şekilde, 30. 7.2003 tarihindi giren 4949, 21.2.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5092, '. ' i 4 tarihinde yürürlüğe giren 5219. 18.3.2005 tarihinde yürürlüğe 5311. 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5358 ve 6.3.2007 tarihinde : j".'' 5582 savılı kanunlarla İcra ve İflâs Kanunu nda yapılan klikler ve gı (irilen yeni kurallar nedeniyle kitapta gerekli değişiklikler Önsöz yapılmış ve kitaba yeni paragraflar eklenmiş; kitabın bir çok paragrafı yeniden yazılmıştır. İcra ve İflâs Kanunu'nun 28 maddesinde değişiklik yapan ve bu Kanını a Geçici Madde 7'yi ekleyen 5311 sayılı Kanun hükümleri, esas itibariyle, istinaf yoluna uyum sağlamaya yönelik olup bölge adliye (istinaf) mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra uygulanacaktır. Bu nedenle, kitabın bu baskısında 5311 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ayrıntılı olarak incelenmemiştir. İcra ve İflâs Kanunu'nda 5358 sayılı Kanunla yapılan ve 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler ise "Cezaî Hükümler" başlıklı 16. bapta yer alan maddelerde yapılmıştır. Yeni TC "K ve CMK ile uyumlu olan bu yeni cezaî hükümler incelenmiş ve açıklanmıştır. Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5582 sayılı Kanun ile İİK'nun 45 inci, 128 inci, 134 üncü, 128/a ve 149/a maddelerine yapılan ekler ile ilgili mevzuattaki değişiklikler de incelenmiştir. Kitabımızı "Yetkin "yqyıw olarak basa// Ye/Jf///M/J//// Ftf/ffl FC/?tfğ/Û//î AŞ?ninslûi^eriZiya GülkSk ve Muharrem Başer e teşekkür ederiz. Kitabın öğrencilere yararlı olmasını dileriz. Ankara, Ağustos 2008 Prof. Dr. Baki KURU Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Ejder YILMAZ
 • İmam Gazali
  insan sesi mp3 - Türkçe
  74 Ayrım
  564,86 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: İbrahim Ethem Yamar
  İmâm Gazâlî hazretleri İhyâu Ulûmi'd-Din isimli bu kitabını İslam ümmeti için bir ıslah projesi niteliğinde kaleme alınmıştır. Asrımızın büyük alimi Ebu'l Hasen en-Nedvi eserin bu yönüne şöyle işaret ediyor: Anlaşılmaktadır ki müellif kitabın Müslümanlara yol gösterici olması ve diğer yazılan kitaplara ihtiyaç bırakmayarak İslami bir kütüphane yerini tutması için akaid, fıkıh, nefis terbiyesi, ahlakı güzelleştirme, ihsan mertebesini elde etme, hayırlı işlere özendirip, kötü işlerden sakındırma gibi konuları, kalpleri yumuşatan ince hikmetlerle dolu nasihatleri, imana ve salih amel işlemeye teşvik edici, kalbin hastalıklarına karşı kişiyi uyarıp bu hastalıkları izah ederek tedavisini açıklayan birçok hususları kitabına almıştır. İhyâ kitabı bir bütün halinde ıslah ve irşat kitabı olarak adlandırılabilir. Burada musannif bir mürşit ve bir mürebbi gibi hareket etmiş ve kitabı İslami bir kütüphane kurar gibi telif etmiştir. Bu sebeple kitap akaid, fıkıh, nefis terbiyesi, ahlakı güzelleştirme, ihsan makamlarına ulaştırılması gibi konuları ihtiva etmektedir.

Sayfalar