Eserlere Göre Listeleme

Toplam 203 sonuçtan 101 - 110 arası görüntüleniyor.
 • Baki Kuru, Ejder Yılmaz, Ramazan Arslan
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  3,51 MB
  Eser Türü: Kitap
  ÖNSÖZ Bu kitap. Prof. Dr. Baki Kuru'nun münferit olarak en son baskısını 1978 . . Yayımladığı "İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı" adlı eserinden yola ? rak daha sonra Prof. Dr. Ramazan Arslan ve Prof Dr. Ejder Yılmaz ile - iktt hazırlanan ve ilk baskısı I985'1e yapılan müşterek eserin yeni bir ? s -dır. tece öğrencilere icra-iflâs hukukunun esaslarını öğretmek amacıyla ? fabl o/arak hazırlanan bu kitapta, kural o/arak, bütün ilmî ve kazai . m anf (yollama) yapılmamış, bu konuda değerlendirme ve eleştiride - amıştır. Bu ders kitabında, kural olarak kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ; kıy İçtihadı Birleştirme Kararları'na yer verilmiştir. -iflâs uygulamasında kullanılan başlıca basılı örnekler, kitabın sonu-uruhmış olarak konulmuştur. Ayrıca, hazırlamış olduğumuz beş ade -. neği de kitaba eklenmiştir (bkz. aşa. § 123). Açıklamaların daha ko a^ alabilmesini sağlamak için, kitap metninde, kitabın sonuna ekli olan ~ hasılı örneklere ve dilekçe örneklerine yollamalar yapılmıştır. \ "..."'/// kendi içinde önceki veya sonraki bahislere (konulara/ yapılan amalar, kitabın kendi sayfaları bakımındadır. Belli hır konu hakkında kitabın hangi sayfasında (veya sayfalarında) . . Mama bulunduğunu kolayca bulabilmek için, kitabın sonuna ayrıntılı bir Kavram!Lira Göre Arama Cetveli" eklenmiştir. Kitapta kullanılan kısaltmaların anlamı için "Kısaltmalar Cetveli "ne 'ırmak gerekir. Bu baskıda, kitap tamamen gözden geçirilmiş, bazı kısımlar genişletilmiş (gifi mevzuattaki yenilikler, özellikle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu' ürürlüğe girmesi nedeniyle, bazı paragraflar yeniden yazılmış ve ge-• değişil 'ik/er ve düzeltmeler yapılmıştır. Aynı şekilde, 30. 7.2003 tarihindi giren 4949, 21.2.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5092, '. ' i 4 tarihinde yürürlüğe giren 5219. 18.3.2005 tarihinde yürürlüğe 5311. 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5358 ve 6.3.2007 tarihinde : j".'' 5582 savılı kanunlarla İcra ve İflâs Kanunu nda yapılan klikler ve gı (irilen yeni kurallar nedeniyle kitapta gerekli değişiklikler Önsöz yapılmış ve kitaba yeni paragraflar eklenmiş; kitabın bir çok paragrafı yeniden yazılmıştır. İcra ve İflâs Kanunu'nun 28 maddesinde değişiklik yapan ve bu Kanını a Geçici Madde 7'yi ekleyen 5311 sayılı Kanun hükümleri, esas itibariyle, istinaf yoluna uyum sağlamaya yönelik olup bölge adliye (istinaf) mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra uygulanacaktır. Bu nedenle, kitabın bu baskısında 5311 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ayrıntılı olarak incelenmemiştir. İcra ve İflâs Kanunu'nda 5358 sayılı Kanunla yapılan ve 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler ise "Cezaî Hükümler" başlıklı 16. bapta yer alan maddelerde yapılmıştır. Yeni TC "K ve CMK ile uyumlu olan bu yeni cezaî hükümler incelenmiş ve açıklanmıştır. Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5582 sayılı Kanun ile İİK'nun 45 inci, 128 inci, 134 üncü, 128/a ve 149/a maddelerine yapılan ekler ile ilgili mevzuattaki değişiklikler de incelenmiştir. Kitabımızı "Yetkin "yqyıw olarak basa// Ye/Jf///M/J//// Ftf/ffl FC/?tfğ/Û//î AŞ?ninslûi^eriZiya GülkSk ve Muharrem Başer e teşekkür ederiz. Kitabın öğrencilere yararlı olmasını dileriz. Ankara, Ağustos 2008 Prof. Dr. Baki KURU Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Ejder YILMAZ
 • İmam Gazali
  insan sesi mp3 - Türkçe
  74 Ayrım
  564,86 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: İbrahim Ethem Yamar
  İmâm Gazâlî hazretleri İhyâu Ulûmi'd-Din isimli bu kitabını İslam ümmeti için bir ıslah projesi niteliğinde kaleme alınmıştır. Asrımızın büyük alimi Ebu'l Hasen en-Nedvi eserin bu yönüne şöyle işaret ediyor: Anlaşılmaktadır ki müellif kitabın Müslümanlara yol gösterici olması ve diğer yazılan kitaplara ihtiyaç bırakmayarak İslami bir kütüphane yerini tutması için akaid, fıkıh, nefis terbiyesi, ahlakı güzelleştirme, ihsan mertebesini elde etme, hayırlı işlere özendirip, kötü işlerden sakındırma gibi konuları, kalpleri yumuşatan ince hikmetlerle dolu nasihatleri, imana ve salih amel işlemeye teşvik edici, kalbin hastalıklarına karşı kişiyi uyarıp bu hastalıkları izah ederek tedavisini açıklayan birçok hususları kitabına almıştır. İhyâ kitabı bir bütün halinde ıslah ve irşat kitabı olarak adlandırılabilir. Burada musannif bir mürşit ve bir mürebbi gibi hareket etmiş ve kitabı İslami bir kütüphane kurar gibi telif etmiştir. Bu sebeple kitap akaid, fıkıh, nefis terbiyesi, ahlakı güzelleştirme, ihsan makamlarına ulaştırılması gibi konuları ihtiva etmektedir.
 • Karl Vorlander
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  478,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  İlkçağ Yunan Felsefesi Tarihi
 • Abdulfettah Ebû Gudde Riyad
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  581,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  İmam Azam Ebu Hanifenin Hadis ilmindeki Yeri
 • Bruce H. Lipton
  insan sesi mp3 - Türkçe
  26 Ayrım
  900,26 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Selma Eruzun
  Çekim Yasası, Düşüncenin ve Bilinçaltının Gücü kavramlarına aşina olan okurlar bu kitapta daha derin soruların biyolojik ve genetik yanıtlarını bulmaktan müthiş keyif alacaklardır. Ünlü hücre biyologu ve genetik bilimci Profesör Dr. Bruce H. Lipton alanında devrim yaratan çalışmalarında uluslar arası bir üne sahip. Yeni Biyoloji ile Kuantum Fiziği sentezlediği bu kitabında basit bir dil kullanarak gündelik yaşamdan örneklerle bu süreci anlatıyor. Hücreler bana bir bütünün parçası olduğumuzu ve tehlike anında bunu unuttuğumuzu öğretti. Ayrıca her birimizin kendine özgü biyolojik bir kimliğe sahip olduğunu fark ettim. Peki, bütün bunların sebebi neydi? Her bir insanın hücresel topluluğunu kendine özgü hale getiren şey neydi? Hücrelerimizin dış kısmında gruplar halinde kimlik alıcıları vardı ve bunlar bir bireyi diğerinden ayırıyorlardı. Etkili! Zarif! Sade! Dr. Bruce Lipton anlamlı olduğu kadar kolay okunabilen bir ifadeyle, uzun zamandır aradığımız yaşam ile bilinç arasındaki o “kayıp bağlantı” ya bir anda ulaşmamızı sağlıyor. Böylece çok eski zamanlardan bu yana sürekli insanların kafasına takılan sorulara cevap veriyor, anlaşılamayan sırları çözüyor. İnancın Biyolojisi’nin yeni milenyumun köşe taşlarından biri haline geleceğinden eminim.” Gregg Braden; Çoksatan Tanrının Şifresi kitabının yazarı
 • Pelin Çift , Erhan Altunay
  insan sesi mp3 - Türkçe
  23 Ayrım
  624,76 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Eray Atlamaz
  Mesih beklentisi içinde olanlar dünyayı nasıl şekillendiriyor? Kıyamet Bekçileri’ne göre Kutsal Kan İstanbul’a nasıl geldi? Kehanetlerde Türkiye neden bu kadar önemli? Türkiye’yi ele geçirme planlarını kehanetlere nasıl dayandırıyorlar? Şövalyeler ve Papalık Osmanlı üzerinde hangi gizli planları kurdu? İşbirlikçileri nasıl kullandılar? Osmanlı’nın ilk masonları kimlerdi? Mason locaları nasıl kuruldu? Finansal kirli oyunun gizli tarihinde neler var? Rothschild parası Osmanlı topraklarına nasıl geldi? Osmanlı’yı paylaşma planında Amerika ne kadar etkili oldu? İstanbul beş yıl boyunca nasıl işgal altında kaldı, neler yaşandı? İşgalciler, içeride kimlerle anlaştılar?
 • Gregrey Harris , Godfrey Harris
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  368,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Fısıltı gazetesi reklamcılığının şansa bırakılabileceği günler geride kaldı. Bugünlerde işinizin reklamını yapma inisiyatifini almak sizin sorumluluğunuz. Peki ama hem maliyetleri düşük tutup hem farklılığı nasıl yaklayacaksınız? Bu sorunun cevabını "İyi Reklam Yapmanın 101 Yolu" nda bulabilirsiniz. Ucuzluk gibi bir yararı da olan yenilikçi ve ilginç reklam önerileriyle dopdolu bir kitap. 101 reçete her tür şirkete uygun ve kolay uygulanabilir nitelikte. Heyecanlı bir sohbetin kıvılcımını çakacak fikirleri, fark edilebilir olmanın püf noktalarını, müşterileri birer satıcı haline getirmenin yollarını bu kitapta bulacaksınız.
 • Robert Ludlum
  metin
  1 Ayrım
  2,58 MB
  Eser Türü: Kitap
  Paul Janson,hayatta değer verdiği pek çok şeyi kaybetmesine neden olan gizli operasyon görevinden ayrılmış ve kendine yeni bir hayat kurmuştur. Eski görevine yeniden dönmemeye kararlıdır. Ancak, hayatını borçlu olduğu Peter Novak´ın kaçırıldığını ve teröristlerin elinde öldürüleceği günü beklediğini öğrenir. Novak´a olan borcunu ödemek için kurtarma timinin başına geçmeyi kabul eden Janson, tarihin akışını değiştirecek bir sır perdesini aralayacağının farkında değildir.
 • Markar Esayan
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,92 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bizi Belirleyen, Belki de Çocukluk Ülkemizdir. Markar Esayan'ın Timaş Yayınlarından tam da bugünlerde çıkan romanı Jerusalem bunu düşündürüyor okura. "Eylül 1977 / Babamın beni almaya geldiği günü dünmüş gibi hatırlıyorum. Eve ürküntü veren bir gerginlik hâkimdi o akşamüstü" diye başlıyor Jerusalem. Esayan, bir solukta okunan romanında İstanbullu bir Ermeni ailenin öyküsünü anlatıyor. Kendi çocukluk yılları zorluklarla geçen baba, sekiz yaşındaki oğlunu iyi bir eğitim alması için Kudüs'e göndermek ister. Henüz "bu dünyada olma" haline bile alışamayan kahramanımız bir anda annesinden, şehrinden, yuvasından ayrılmak zorunda kalır. Yatılı okulun soğuk ve nemli odaları, "Evden gönderilen, neden kardeşlerim değil de ben?" sorgulamaları, manastırın nispeten sakin havası, ama duvarların hemen ötesinde bir yurdu paylaşmaya çalışan iki halkın mücadelesi, varlıklı ve nüfuzlu bir aileden geliyor olmaktan kaynaklanan "hanım evladı" görüntüsünü alt etmek için girişilen onlarca macera... Ve daima varlığı hissedilen ve onunla teselli bulunan Hz. İsa imgesi... Jerusalem böylesine zor bir konuda tam bir samimiyet ve kıvam örneği sunuyor. Kahramanlarının hiçbirini kayırmadan ve hiçbirini ihmal etmeden bütün isimlere hayat veriyor. Kudüs'ü anlatıyor, İstanbul'u anlatıyor, "gerçek bir acıyı" yaşarken üzüntü ve kederi kendi tekeline alma halini, Hz. İsa'nın çileli yolculuğunu, Filistinli Ekrem'i, yaşından çok önce olgunlaşan Vasken'i, haylaz Maksut'u anlatıyor. Üstelik tüm bunlar tam bir kıvam ile yapıyor. Adeta sinematografik bir anlatımı var: sürükleyici ve ilginç. Öte yandan bir edebiyat metni olduğunu hissettiren detaylar da yerli yerinde; kişiler arası ilişkiler ve insanlık durumları ustalıkla işlenmiş. Esayan'ın kurguladığı karakterler, duygular ve olaylar oyunbaz hamlelere gerek bırakmayacak kadar sahici.
 • A. Ekrem Ülkü
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  511,30 KB
  Eser Türü: Kitap
  Yahudi mistisizmi 4000 yılı aşkın bir süredir, tüm ezoterik öğrencileri derinden etkilemektedir. Kabala öğreti son 2000 yıllık süreçte yazıya geçirilmiş ve bu konuda pek çok kitap yazılmıştır. Ancak bunların çoğunun ortak sorunu belirli bir kesim hariç anlaşılmaz olmalarıdır. Elinizdeki kitap bu sorunu aşmak için herkes tarafından olabildiğince anlaşılabilir ve açıok seçik olarak kaleme alınmıştır. Kaba la öğretisi, hem antik felsefeye hem de çağdaş felsefe ye zengin anlayışlar kazandırmıştır. Felsefe, psikoloji ve dine Kabala sembollerinin merceği ile bakıldığında, daha derin anlamlar ortaya çıkar. Bunun sonunda bu kadim mistik hazine, çağdaş ve postmodern felsefe yaklaşımı ile psikoloji ve tanrıbilim için de yer bulabilir. Ayrıca Kabala'nın altyapısı akılsal bir yaklaşımla günümüze de uyarlanabilir. Bir örnek vermek gerekirse, Kabala'nın kaynaklarından Sefer Yetzirah'da anlatılan Evren Yaratılış süreci, modern bilimin benimsediği Big-Bang teorisi ile bire bir benzerlik göstermektedir.

Sayfalar