Eserlere Göre Listeleme

Toplam 205 sonuçtan 71 - 80 arası görüntüleniyor.
 • Albert Camus
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  391,25 KB
  Eser Türü: Kitap
  Çağının tanığı bir yazarın çağına tanıklık eden ünlü anlatıları... Varoluşçuluğun -belli bir dönem- en önemli yazarı ve kuramcısı sayılan Camus, çalkantılı yaşamı boyunca farklı siyasal ve felsefi konumlarda yer almış ancak her seferinde aynı ilkeye vurgu yaparak ciddiyetsizliğin uzağında durabilmiştir; "İnsanı savunuyorum, çünkü düştüğünü gördüm." Edward Said'in "Kültür ve Emperyalizm" adlı yapıtıyla adı yeniden gündeme gelen Camus'nün, pek çok eserine kaynaklık eden Defterler'i, felsefe ve edebiyat dünyamızın önmeli bir boşluğunu doldurmaya aday niletiktedir.
 • Joseph Wambaugh
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,10 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Stefano Benni
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,01 MB
  Eser Türü: Kitap
  Dünyanın ve hatta evrenin farklı bölgelerine ait olan, birbiriyle bağlantılı bu yirmi dört öykü, bizleri sıra dışı insanlarla tanışmaya davet ediyor. En yalancı insanların oturduğu Sampazzo kasabasının, ünlü aşçı Gaspard Ouralphe’nin, sözcük yiyen kurdun, Marslı âşık Kraputnyk’in, şaşkın Arturo’nun, çekici Nastassia’nın ve ihtiyarcıkların öyküleri bizi bekliyor. Sigmund Freud, John Belushi, Edgar Allan Poe ve Marilyn Monroe aynı barda. Stefano Benni deniz dibindeki bir barda oturan büyük ustalara saygı duruşu yapmakla kalmıyor, bir sandalye çekerek onların arasındaki yerini alıyor! Muhteşem olmalarına rağmen hak ettiği değeri bulamayarak yitip giden kitaplar vardır. Deli gibi okumak ister, bir baskısını bulmak için adeta çırpınırız. Gözden kaçmasına göz yumamadığımız ve kaybolup gitmesini istemediğimiz kitaplar, Zamansızlar Serisi’nde sizi bekliyor!Arka kapak, kitabın içinden vb şekilde belirtilmelidir.
 • Önder Teker
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  2,28 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bu kitapta C dilinin temel konularının yanı sıra, orta ve ileri düzey konular da işlenmektedir. İşlevsel programlamanın temelini anlatması nedeniyle C dışındaki diller için de temel kaynak niteliğindedir. Öğrencilere sık verilen ödevlerin çözümleri ve sınavlarda çok çıkan soruların yanıtları bulunmaktadır. Yazılım geliştirme piyasasında Sistem Programlama ve Oyun Programlama yapılması için gerekli programlama bilgisi ve altyapısı okura verilmektedir. Aşağıdaki konuları içerir: Introduction to C Functions & Headers C Libraries C Compilers & Development Environments ODBC, OpenGL Kitabın yazarı bilgisayar mühendisi Önder Teker, yazılım geliştirme alanında 1990'lı yılların sonlarından beri projeler geliştirmekte, 2000'li yılların başından beri eğitimler vermekte, 2010'lu yılların başından beri de kitap ve eğitim setleri üretmektedir.
 • Kaşgarlı Mahmud
  insan sesi mp3
  41 Ayrım
  541,96 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Feyza Daldal
  1072 senesinde yazımına başlanan Kitâbu Dîvani Lugât'it-Türk, "cömertlikte eli açık, ihsanda merhametli Allah'a hamdolsun. ...İmdi, kul Mahmud ibn el-Hüseyin ibn Muhammed el-Kâşgarî der ki.." sözleriyle açılır. Asya içlerinden Anadolu'ya kadar uzanan coğrafyada dağınık biçimde yaşayan ve gün geçtikçe dünya sahnesinde etkilerini arttıran Türklerin kim olduğu sorusuna bir yanıt olarak yazılan kitap, tüm Türk lehçelerini bir araya getirmek amacıyla çıktığı yolda, Türklerin yaşayışlarının, inançlarının, mitlerinin ve tarihlerinin tanığı olmuştur. Sayıları "sadece Cenab-ı Hak tarafından bilinebilecek" bu Türk kavimlerinin, alt-kavimlerin, kollar ve ailelerinin kullandıkları sözcükler ve dillerini inşa ettikleri kurallar ve ilkeler, Arapça sözlüklerdeki tertip çerçevesinde aktarılmıştır. Kaşgarlı Mahmud'un özgün eseri, Arapça dilbilgisine ait sözcük özellikleri uyarınca sınırları çizilmiş sekiz kitaptan oluşur. Her kitap, sözcüğün içerdiği harf sayısına/niteliğine göre kurulan çeşitli vezinlerle belirlenen alt bölümlere ayrılmıştır. Sözcükler bu bölümler boyunca sıralanır ve dilbilgisi açıklamaları bu alt bölümlerin nitelikleri uyarınca ve-kitabın başındaki tanıtım bölümü hariç-yeri geldiğinde verilir. Eserin en mükemmel çevirisi olan ve Türk Dil Kurumu tarafından 1939-1941yıllarında yayınlanan Besim Atalay'ın 3 ciltlik "Tercüme"si, eksiksiz ve yöntemli bir çalışmanın eseridir. Bunu izleyen "Tıpkıbasım"(1942) ve "Dizin" (1943) ile 5 cilt olan bu dev çalışma,üzerinden geçen uzun yıllarda yapılan diğer çalışmalara esaslı bir temel olmuştur. 1982'de Şinasi Tekin-Gönül Tekin editörlüğünde hazırlanan, Robert Dankoff/James Kelly ortak çalışması "Compendium of the Turkic Dialects" yayınlanır. Bu, önceki "Divan.." çalışmalarını bir potada eriten görkemli bir eserdir. Bu esere ve Besim Atalay "Tercüme"sine dayanarak; çeviri, uyarlama ve düzenlemesini Seçkin Erdi- Serap Tuğba Yurteser'in yaptığı "Divanü Lugat'it-Türk" Kabalcı Yayınevi tarafından,2005'de, tek cilt iki bölüm halinde yayınlanır. 1. Bölümde, Kaşgarlı Mahmud'un 8 kitaptan oluşan özgün elyazmasındaki sıralamaları ile dilbilgisi kuralları ve açıklamaları, beraberindeki madde başları olan sözcükler (sözlük anlamları verilmeden) topluca yer almıştır. 2.Bölümde, çağdaş bir sözlük görünümünde, madde başları olan sözcükler ve anlamları A'dan Z'ye sıralanmaktadır. Kabalcı edisyonunun 1.Bölümünün, Besim Atalay "Tercüme"si Cilt-2'ye tekabül eden, 54-92 sayfaları, Ek-2 olarak bu kitabın sonunda seslendirilmiştir. "Divanü Lugat-it-Türk bir hazinedir." Besim Atalay.
 • Kemal Karadayı, Umut Dinçşahin
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  150,43 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: HANDE KURDOĞLU
  "Doğmuş olan bütün şeyler akraba sayılmalı.” Kim demiş felsefenin yalnızca anlaşılmaz cümlelerden ve sıkıcı kitaplardan ibaret olduğunu? Filozofların; insanın varoluşuna, arayışlarına ve nasıl daha mutlu bir birey olabileceğine dair fikirleri, binlerce yıldır insanları da içine almaya devam ediyor. Filozoflarla Beş Çayı serisinde, sizin de parçası olduğunuzu hissedeceğiniz bir sohbet eşliğinde, farklı coğrafyalardan filozofların yaşamları ve fikirleriyle günümüz insanına nasıl seslendiğine şahit olacaksınız. Doğa Filozofları’nı okurken Herakleitos, Parmenides, Pisagor, Milet Filozofları, Çoğulcular ve Atomcular ile keşiflerle dolu bir serüvene çıkacak; varlığa, doğaya, maddenin özüne, matematiğe, uyuma, müziğe, harekete ve değişime ve daha pek çok kavrama dair bir ufuk turu yapacaksınız. Felsefenin herkese seslenen pratik yanını keşfetmek istiyorsanız Filozoflarla Beş Çayı’na davetlisiniz!
 • Fethi Gemuhluoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  66 Ayrım
  1910,49 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Eda Karpuzoğulları
  "Dostluk Üzerine", merhum mücadele adamı Fethi Gemuhluoğlu'nun 22 Kasım 1975 tarihinde bir toplantıda yaptığı, ünü günümüze kadar ulaşmış bir konuşma metnidir. Kendisinin vefatından sonra defalarca basılmış, elden ele ulaşmış, milyonları etkilemiş bir manifestodur. Türk fikir ve düşünce hayatının yanı sıra, siyaset ve bürokrasi çarklarında yetişmiş bir nesil pek çok vatan evladı, ömrünün bir döneminde şu veya bu şekilde Gemuhluoğlu'nun himaye ve teşviklerine mazhar olmuştur. Bu kitap, kendisinin ünlü konuşmasının eksiksiz ve tam bir metninin yanı sıra, vefatından sonra hakkında yazılmış makale, yorum ve yazıları, merhumun şiirlerini, kendisine ithaf edilen şiirleri, yine kendisinin Arapkir Postası'nda çıkmış yazılarını ihtiva etmektedir. Ülkede yıllardır devam edegelen hak-bâtıl mücadelesinde kilometre taşlarından biri olan Fethi Gemuhluoğlu'nu, yaşayan ve gelecek nesillere tanıtmak, boynumuzun borcudur...
 • Senai Demirci
  insan sesi mp3 - Türkçe
  11 Ayrım
  542,99 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: aynur cingöz
  “Dua sözün sözden öte konuşmasıdır. Dua sözün kıblesi, kalbin haccıdır. Dua sözün miracıdır.” “Dua kulluğun sırrıdır” hakikatinden yola çıkarak derlediği müthiş yakarış ve sığınmaları, duaya dönüştürdüğü yaşam kesitlerini ve dua tefekkürlerini paylaşıyor okuru ile... “Dua sözün sözden öte konuşmasıdır. Dua sözün kıblesi, kalbin haccıdır. Dua sözün miracıdır.” “Dua kulluğun sırrıdır” hakikatinden yola çıkarak derlediği müthiş yakarış ve sığınmaları, duaya dönüştürdüğü yaşam kesitlerini ve dua tefekkürlerini paylaşıyor okuru ile...
 • Chantal Mouffe
  insan sesi mp3 - Türkçe
  18 Ayrım
  660,31 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Merve Küçükağdaş
  “Agonistik bakış açısından demokratik siyasetin ana kategorisini, demokratik ‘herkese özgürlük ve eşitlik’ ilkelerine bağlı, ancak bunların yorumlanışı konusunda ayrışan ‘muhalif’ kategorisi oluşturur. Muhalifler bu ilkeleri yorumlayış biçimlerinin hegemonik olması için mücadele etseler de, karşıtlarının kendi pozisyonlarının galibiyeti için verdikleri mücadelenin meşruiyetini sorgulamaz. Muhalifler arasındaki bu karşılaşma, canlı bir demokrasinin olmazsa olmazı, ‘agonistik mücadelenin’ var olma şartıdır.” Chantal Mouffe Geçtiğimiz yüzyılın en etkili sloganlarından biri “Alternatif yok!”tu. Bu slogan alternatif tüm seçenekleri değersizleştirmek ve yok saymak için devreye sokuldu. Mümkün tüm öneriler karşısında yalnızca o sırada hegemonyayı sağlayabilen siyasal akım ve projelerin sonsuza kadar galibiyetini ilan eden bu bakış kanıksandı. Chantal Mouffe, Dünyayı Politik Düşünmek’te, neo-liberal projeler karşısında sözünün hükmü yok derecesine indirgenmiş ‘muhalifler’ için politik bir mücadele sürdürmenin imkânlarını tartışmaya devam ediyor. Hegemonyanın tesis edilmesi, müzakere ve siyasal çatışmanın uzlaşı ile izale edilmiş sayılması gibi noktaları ele alarak, çatışma sonrası varılmış ‘uzlaşma’ya dayalı siyasal hegemonyanın da niçin eksik bir demokratik anlayış olduğunu tartışıyor. Tüm ‘muhalif’ görüşlerin bir mutabakat ânı sırasında illa ikna edilemeyebileceğini gösteriyor. Mouffe, demokratik bir arada yaşam fikri açısından bunun ne kadar hayati olduğunu AB, milliyetçilik, alternatif küreselleşme hareketleri, sanat pratikleri gibi örnekler üzerinden, Laclau ile beraber kaleme aldıkları Hegemonya ve Sosyalist Strateji’den beri geliştirmekte olduğu agonistik yaklaşım çerçevesinde ortaya koyuyor.
 • Selim İleri
  insan sesi mp3 - Türkçe
  232 Ayrım
  662,50 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Türgök Gönüllüleri
  Türk Edebiyatının Yaşayan Belleği Selim İleri'den tüm edebiyatseverler için olağanüstü bir kılavuz! Edebiyatımızda Sevdiğim Romanlar Kılavuzu, çocuk yaşlarından beri "romanlar karasevdalısı" olan Selim İleri'nin, yarım yüzyılı aşkın okuma serüveninde yolunu aydınlatan romanlara ve bu romanların yazarlarına gönül borcunu ödemek için kaleme getirdiği bir kaynak kitap… Usta yazarın, 1874-1980 yılları arasını ele aldığı, Türk edebiyatının ilk roman denemelerinden yakın döneme kadar, yayınlanmış binlerce roman arasından seçtiği 229 romanın farklı dünya görüşlerinden, farklı üsluplardan örneklerle bezediği bu seçki, Türkçe romanın tarihi seyrini takip etmek, roman sanatımızın inceliklerini öğrenmek isteyenler için çok önemli bir yol haritası… "Roman sanatını bütün açılımlarıyla sevdim. Edebiyatımızın romanlarına da bu sevginin görüngesinden yaklaşmaya çalıştım. Edebiyat tarihçilerimizin hor gördüğü eserler de var bu kitapta. O eserlerin önemsenmemiş özelliklerini saptamaya çalıştım. Kılavuzu sevdiğim kitaplarla sınırladım." -Selim İleri- (Tanıtım Bülteninden)

Sayfalar