Eserlere Göre Listeleme

2 adet sonuç bulundu.
 • Mehmet Ali Gökaçtı
  insan sesi mp3 - Türkçe
  49 Ayrım
  800,37 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Oya Gümüs
  Her vesileyle "siyaset bulaştırmayalım" antları verilse de, futbol politikanın kayıtsız kalamadığı bir toplumsal olgu. Kitlelerin sempatisini avlamanın, onlara "mesaj vermenin" en popüler mecralarından biri… Türkiye'de de futbol ortamı hep politik gelişmelerle iç içe biçimlendi. Genel olarak doğrudan devletin güdümü ve genel politik iklimin belirleyiciliği altında… Ayrıca partilerin, siyasetçilerin veya siyasi nüfuz peşinde koşanların müdahaleleriyle… Her dönemin politik koşulları futbol ortamına yansır. Önce, ulus-devlet ve millet inşaası döneminin gerekleri... Ardından, Tek-Parti döneminin bu ele avuca sığmaz spora nizam verme çabaları ve bu otoriter yönetimin perde arkasında farklı dünya görüşlerinin ve hiziplerin mücadelesi… DP döneminde kulüplerin iktidar himayesi arayışı… 1960-80 döneminin politik kutuplaşma koşullarının ve sosyo-ekonomik gelişmenin beraberinde getirdiği görece "çoğulcu" yapı… 1980 askerî rejimiyle beraber, neoliberal dönüşümün ve global kapitalizme eklemlenmenin etkileri; özellikle milliyetçilik bağlamında futbolun siyasi kullanımının yoğunlaşması ve endüstriyel futbol… Bütün bu dönemler boyunca kulüp yöneticilerinin gözlerinin de hep siyasi ve ekonomik güç odaklarında olduğunu, onların himayesini aradıklarını görüyoruz. Son yıllarda tribünlerin popüler tezahüratlarından biri "Forman için oyna, Allah için oyna, bizim için oyna!" Bir bakıma, futbol dünyasının tepesindeki güçler de, "bizim için oyna" diye peşinde takımların! Genç yaşta kaybettiğimiz değerli yazarımız Mehmet Ali Gökaçtı, bu kitapla, siyasal ortamla ilişkisi içinde anlattığı Türkiye futbolunun genel bir tarihini de sunmuş oluyor.
 • Harun Yahya
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,38 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bu kitap, Batı'nın içindeki Gizli El ile Belgrad arasındaki örtülü ittifakın ayrıntılarını ortaya çıkarmakta ve Bosna'daki savaşı ne tür yöntemler kullanarak perde arkasından yönettiğini gözler önüne sermektedir. Bu ittifakın, Sırp milliyetçiliğinin tarihsel geşimi içinde nasıl şekillendiğini, Bosna'daki savaşa ne gibi bir stratejik anlam yüklediğini ve neden Washington'dan Batı Kudüs'e kadar uzandığını anlatmaktadır. Ve göstermektedir ki, bir zamanların Kominist Enternasyonal'i gibi, günümüzde de örtülü bir "Anti-İslami Enternasyonal" vardır, Sırplar bu de facto Enternasyonal'ın Balkanlar'daki "tetikçisi"dirler.