Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2023 sonuçtan 171 - 180 arası görüntüleniyor.
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar
  insan sesi mp3 - Türkçe
  16 Ayrım
  676,02 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Türehan Beydoğan
  İspanyol gribinin dünyayı kasıp kavurduğu yıllarda İstanbul bir yandan yangınlarla, bir yandan da salgın hastalıkla kavrulmaktadır. Zengin fakir ayırt etmeyen hastalık, yoksul evlerine de zenginlerin köşklerine de sıçrar, girdiği hanelerden birkaç can almadan çıkmaz. Haksız kazançla zengin olanların batıl inançlarından ve korkularından faydalanmak isteyenlerse evliyalık iddiasıyla bir düzen kurup çıkar sağlamanın peşindedir. Hüseyin Rahmi Gürpınar, çelişkilerle ördüğü romanında bir dönemin bütün aksaklıklarını göz önüne sererken okuru nefes nefese bir polisiyeyle baş başa bırakıyor.
 • Ferit Edgü
  insan sesi mp3 - Türkçe
  8 Ayrım
  203 MB
  Eser Türü: Kitap
  Filmi 1984 Berlin Film Festivalin'de 4 ödül birden alan "Hakkari'de bir mevsim", Çince ve Japonca olmak üzere çeşitli dünya dillerine çevrilmiştir.
 • Ferit Edgü
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  357,60 KB
  Eser Türü: Kitap
  "O"yu (Hakkari'de Bir Mevsim) sadece gerçekçi bir roman olarak saymak yetmez, gerçeğin inanılmaz bir düşe dönüştüğü, şaşırtıcı bir öyküdür bu. Ferit Edgü'nün gerçek bir yaşamı, bir roman yaşamına çevirmesindeki beceriye hayran oldum. Çünkü 'O' gözlem gücünü anlatı ustalığından alıyor. -Melih Cevdet Anday- Japonca ve Çince dahil birçok dile çevrilen Hakkâri'de Bir Mevsim, aynı zamanda Erden Kıral yönetmenliğinde filme uyarlanarak, 33. Berlin Film Festivali'nde aralarında Gümüş Ayı'nın da olduğu 5 ödül kazandı. (Tanıtım Bülteninden)
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  5 Ayrım
  67,56 MB
  Eser Türü: Tiyatro
  Hakkı Çavuş Tiyatro
 • Azmi Ermiş
  insan sesi mp3 - Türkçe
  33 Ayrım
  145,66 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Büşra Turhan
  Azmî; azmeden, azim etmeyi elden bırakmayan , azimli demektir Türkçemizde ki hayatla ilgili kendine hedef koyan çeşitli engellere rağmen koyduğu hedeften vaz geçmeyen, kararlı bir şekilde bıkmadan usanmadan hedefine yürüyen insanları anlatan bir sıfattır .Azmi de, azim+i ; azime ait olan demektir… Hakkı Hak Peşinde kitabıyla kamuoyunun karşısına çıkan Sevgili Azmi Ermiş, Altı Nokta Körler Derneği Denizli Şubesi Başkanı, Türkiye Körler Federasyonu GYK üyesi, Halen Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okuyan, 2013 yılından bu yana resmî anlamda emekli öğretmen fakat hayatın her dâim içinde olan, Denizli sosyal hayatının renkli bir siması ve figürü olan çok sevgili bir ağabeyimizdir. Azmî, azmeden demektir dedik ya… Adı Azmî olmasa da aynı konuma sahip pek çok dostum var bu anlamda. Muzaffer Esgin ve Fazıl Esgin kardeşler hem müzisyen hem öğretmen kimlikleriyle azimlidirler… Emel ve Nevin öğretmenlerim, Veysel kardeşim eğitimci azimlilerdir. Ülkü Çetinkaya, hem el işleri hem de sanat ortamlarındaki katılımcı kimliğiyle azimlidir. PAÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitiminde öğrencilerim olan Süleyman Ünlüer, satranç, futbol vb etkinlikleri ve memur kimliğiyle, Gamze öğrenciliğiyle azimlidir. Bir yıl öğrencimiz olan Söke’de memur olarak yaşayan Serkan Karagül’ün azmî, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencisi sevgili şâir Yunus Yılmaz Cana Aşk Düştü şiir kitabı ve memur kimliğiyle bir başka azimli kişiliktir, Lokman Ayva ile Metin Şentürk’ü azimleri yönüyle saymaya gerek var mıdır bilmem!.. Hakkı Hak Peşinde’nin yazarı Azmi Ermiş ağabey 1948 Güney doğumlu. Aynı ilçenin, aynı mahallenin ve aynı sokağın çocuklarıydık Azmi ağabeylerle. Onlar yedi çocuklu bir ailenin bireyleri oldukları için hemen her zaman bir oyun kurarlardı sokakta. Biz de bir şekilde katılırdık oyunlarına. 1966’da başladığı öğretmenliğe 1973’te Afyonkarahisar’da geçirdiği bir hastalık yüzünden görme duyusunu kaybettiği için öğretmenlikten ayrılmak zorunda kaldı. Ailesinin desteğiyle bunalımlarını atlatan Azmi ağabeyin bitmek bilmeyen azmi de 1979’da yeniden memurluğa dönüşüyle başladı. İki kardeşiyle birlikte kurdukları Altı Nokta Körler derneği yöneticiliği ile de bir anlamda hayatın içine bodoslama atlayıverdi. O gündür bu gündür. hayatın hemen her alanında ya yönetici, ya katılımcı, ya paylaşımcı ya da icracı olarak yerini alır Azmî ağabey. Bu nedenle de hayat bürokratik bakanların pek de hoşuna gitmez haliyle. Fakat o yamasını, konuşmasını sürdürür gelir yıllardan beri. Bazen korolarda şarkı türkü söyleyen bir korist, bazen bir eylemde gözcü, bazen bir basın toplantısında basın sözcüsü, bazen dergi ve gazetelerde yazar ve dostlar meclisinde şakaları ve esprileriyle vazgeçilmez bir dosttur o. 28 Şubat 2015 günü Denizli Barosu Lokalindeki imza gününde bütün bu yaşam sürecinin geri dönüşünü gördük birkaç saat içerisinde. İşte hayatın içinden derledikleriyle oluşturduğu Hakkı Hak peşinde adlı kitabından bir alıntı: ….Op op diyen bir ses. Yavaşladı. -Hafız dimdirek git. -Nasıl…? Dedi gülümseyerek. -Bak bak şöyle gid şöyle. Yürüdü. -Öyle değil şöyle dedik yaa. Elini rast gele salladı. -Şu tarafa mı? Yüksek sesle: -Laf anlasana şu tarafa -Bastonun göüz görmüyor dedi gırgıra almıştı. Adam; -Cenabı Allah akıl noksanlığı vemesin adama. Hem gömüyo hem de anlamıyo… Azmî’nin (Bitmeyen) Azmi dedik ya, yazıya başlarken… Aslında her insana hepimize her zaman lâzım olan azmi adı da Azmî olan Azmi Ermiş ağabeyimin sergilemiş olması her türlü takdirin üzerinde. Tebrik ediyor hepimize örnek olmasını diliyoruz. Muhabbetle…
 • Ömer Çelik
  insan sesi mp3 - Türkçe
  116 Ayrım
  1596,70 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren:
 • Ömer Çelik
  insan sesi mp3 - Türkçe
  105 Ayrım
  1415,80 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren:
 • Ömer Çelik
  insan sesi mp3 - Türkçe
  107 Ayrım
  1381,58 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Şükrü Kıvrak
  Bizleri iman ile şereflendiren; kalplerin hayatı, ruhların gıdası ve gönüllerin şifâsı Kur’ân-ı Kerîm’e muhatap kılan; rızâsı istikâmetinde yaşanan fânî dünya günlerini, ebedî gufrân ve sonsuz ikramlarına vesîle eyleyen Cenâb-ı Hakk’a nihâyetsiz hamd ü senâlar olsun! Kalb-i pâkine inzâl edilen Kur’ân-ı Kerîm’i büyük fedakârlıklarla tebliğ buyurarak biz ümmetini cehâlet ve gaflet karanlıklarından iki cihânın saâdet ufuklarına çıkaran Fahr-i Âlem, Habîb-i Hüdâ, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz’e sonsuz salât ü selâm olsun. Şüphesiz ki Rabbimizin biz âciz kullarını muhatap almaya tenezzül buyurarak yüce kelâmını lutfetmiş olması; mü’minler için nâiliyetlerin, mazhariyetlerin, iltifatların, şeref ve izzetlerin en yücesi, en muhteşemi ve en müstesnâsıdır… Zira; Kur’ân-ı Kerîm; kullarını seven, rahmet ve mağfiretiyle esirgeyen, sayısız nimetleriyle perverde kılan Yüce Rabbimizin, katından lutfettiği, iki cihânın huzur ve saâdet haritasıdır. Bu yüce kitap, ilâhî imtihanlarla dolu hayat dershânesinin yegâne ders kitabıdır. Bu yüce kitap, nefsânî ve şeytânî marazların kıskacında gaflet ve cehâlet illetine müptelâ olmuş çâresizlerin şifâ reçetelerini veren ilâhî hikmetler eczâhânesidir. Takrîz Bu yüce kitap, insanoğluna ebedî kurtuluş ufuklarını göstermek üzere, Rabbimizin en emîn ve azîz elçileriyle gönderip bir harfi bile tahrif edilmemek üzere hıfz u emânına alarak muazzam bir şan ve şeref bahşettiği, mûcizelerle dolu bir hidâyet ve istikâmet mektubudur. Düşünmek îcâb eder ki, herhangi birimize resmî makamlardan bir mektup gelse ve o mektup -faraza- mâlî bir konuyla alakalı olsa, onu tekrar tekrar okur, anlayamadığımız veya ihmâl ettiğimiz hususlar var mı diye bir de mâlî müşâvire veya muhâsebeciye danışırız. Gelen mektup şâyet hukûkî bir belge ise daha da titiz inceler, bir hukuk müşâvirine danışır, işin aslını esâsını en ince teferruatına kadar büyük bir ciddiyetle tedkik ederiz. Fânî dünya hayatımızda bir sıkıntıya düşmemek için bu kadar ciddî bir alâka gösteririz. Yine gurbet diyarında yaşayan çok sevdiğimiz bir büyüğümüzden gelen mektupları, merak ve iştiyakla, hiç bekletmeden açıp okur, onu öper koklar, yüzümüze-gözümüze sürer, ömürlük bir hâtıra kıymetinde görüp îtinâ ile saklarız.
 • Ömer Çelik
  insan sesi mp3 - Türkçe
  101 Ayrım
  1240,94 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Şükrü Kıvrak
  Kalb-i pâkine inzâl edilen Kur’ân-ı Kerîm’i büyük fedakârlıklarla tebliğ buyurarak biz ümmetini cehâlet ve gaflet karanlıklarından iki cihânın saâdet ufuklarına çıkaran Fahr-i Âlem, Habîb-i Hüdâ, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz’e sonsuz salât ü selâm olsun. Şüphesiz ki Rabbimizin biz âciz kullarını muhatap almaya tenezzül buyurarak yüce kelâmını lutfetmiş olması; mü’minler için nâiliyetlerin, mazhariyetlerin, iltifatların, şeref ve izzetlerin en yücesi, en muhteşemi ve en müstesnâsıdır…
 • Ömer Çelik
  insan sesi mp3 - Türkçe
  78 Ayrım
  917,35 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Şükrü Kıvrak
  Kalb-i pâkine inzâl edilen Kur’ân-ı Kerîm’i büyük fedakârlıklarla tebliğ buyurarak biz ümmetini cehâlet ve gaflet karanlıklarından iki cihânın saâdet ufuklarına çıkaran Fahr-i Âlem, Habîb-i Hüdâ, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz’e sonsuz salât ü selâm olsun. Şüphesiz ki Rabbimizin biz âciz kullarını muhatap almaya tenezzül buyurarak yüce kelâmını lutfetmiş olması; mü’minler için nâiliyetlerin, mazhariyetlerin, iltifatların, şeref ve izzetlerin en yücesi, en muhteşemi ve en müstesnâsıdır…

Sayfalar