Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2024 sonuçtan 1941 - 1950 arası görüntüleniyor.
 • Cemalnur Sargut
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  578,83 KB
  Eser Türü: Kitap
  raştırmacı ve yazar Cemâlnur Sargut'un, Şeyh-i Ekber İbn-i Arabî'nin, Hz. Peygamber'in Tanrı hakkındaki bilgisinin niteliğini, hikmetin çeşitli yönlerinin 27 peygamberdeki temsilliyetini ve onların hakikatlerini anlattığı Fusûsu'l Hikem adlı eserinin ilk bölümü olan "Hz. Âdem"i yorumladığı yeni kitabı Nefes Yayınevi'nden çıktı.Hz. Âdem'in yaratılışı ve dünyaya gönderilişi, her dönemde insanların ilgisini çeken ve öğrenmek istedikleri bir konu olmuştur. Cemâlnur Sargut, bu çetrefilli ve idrak edilmesi zor konuyu verdiği örnekler ve açıklamalarla özellikle halkın anlayacağı seviyeye getirmektedir.Cemâlnur Sargut, "ancak bu konunun lâyıkıyla anlaşılması için belli bir tasavvuf eğitimi alınması gerekmektedir" diyerek önemli bir vurgu yapmakta ve kitapla ilgili şunları söylemektedir:"Hakikat-i Muhammedi.nin nuruyla var olan kamil insan her devrin ademi olarak zuhur eder. Her devrin İnsân-ı kâmil'i, meleklerin Hz. Âdem'e yani Rûh'a secde etmesi gibi insanın melekelerini terbiye ederek, şeytandan uzak durmanın yollarını gösterir.Âyet-i kerîme.de buyrulduğu gibi, dağlar nasıl dünyanın denge unsuru ise, insân-ı kâmiller de yaşadıkları devirleri dengede tutmakla görevlendirilmişlerdir. Devrin insân-ı kâmiline, yani rûha secde etmek demek, ona tapmak demek değil; onun "yap" dediklerini yapıp, "yapma" dediklerinden kaçınmaktır. Her devrin Âdem'i davetini kendine değil, Allah'a yapar. Devrin Âdem.i, "ücret istemeyin" âyeti ile bütünlemiş Nûr-ı Muhammedî'yi taşıyan vücuttur."İbn Arabi'nin Fusûsu'l Hikem adlı kitabının ilk fassı olan Adem'in adını taşıyan eser tevhidi anlatır..Cemâlnur Sargut, İbn Arabî ve Fusûsu'l Hikem hakkında şunları söylemektedir: "O'nun, peygamberi anlattığı Fusûsu'l Hikem, her bir peygamberde Allâh'ın bir isminin zâtî tecellisini anlatırken, Hz. Muhammed'de bütün isimlerin zâtıyla nasıl ortaya çıktığını gösterir. Fusûsu'l Hikem'in ilk bölümü olan Âdem Fassında, Allâh'ın isimlerinin mânâ âleminde ilmen, madde âleminde şeklen ortaya çıktığı kâmil insanı anlat
 • Ahmet Lütfi Kazancı
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,15 MB
  Eser Türü: Kitap
  Hulefa-i Raşidin olarak bilinen dört halifenin en talihsiz ve başı en kavgalı olanı şüphesiz Hz. Ali'dir. Hz. Osman'ın şehit edilmesiyle başlayan olaylar, Hz. Ali devrinde gelişerek devam etmiştir. İç savaş başlamış, her biri aynı kıbleye yönelen, aynı Peygamber'in ümmeti olan on binlerce insan öldürülmüştür. Ölen insanların yakınları, ölenlerin ardından ağlarken, onların Bedir ve Ulud şehitleri gibi, Yermuk ve Kadisiyye kahramanları gibi cennete gittiklerini düşünebilme imkanı bulamamışlardır. Çünkü muharebe meydanında kılıç kılıca birbirlerine saldıran insanların hepsi de Mü'min ve Müslümandırlar.
 • Ahmet Lütfi Kazancı
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,13 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Abdülaziz Hatip
  insan sesi mp3 - Türkçe
  5 Ayrım
  170,67 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Fatma Leman Bilecen
  “Allah katında en büyük günah, üzerinde ısrar edilen günahtır.” Hz. Ali (kerremallahu vechehu) Alimler, “Israr ile küçük günah kalmaz, istiğfar ile de büyük günah kalmaz” demişler. Yani en büyük günah bile işlendiğinde pişman olunup, Allah’tan af ve bağışlanma dilenilse, artık büyüklüğünü yitirir ve küçük hale gelir. Aslında küçük olan bu günah üzerinde ısrar edilirse, bu da artık küçük olmaktan çıkar, büyük günaha dönüşür. Nedeni ise o günahın önemsenmediği, hatta günah olarak kabul edilmediği, günahı bildiren zatın uyarı ve yasağının ciddiye alınmadığı izlenimini vermesidir.
 • Hazreti Ali
  insan sesi mp3 - Türkçe
  7 Ayrım
  77,01 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mehmet Fatih Özülker
  İnsanlar sürekli tüketerek ve sadece dünyevi ihtiyaçlarının tatminine odaklanarak mutlu olamayacaklarını anladılar. Günümüzde hız ve baş döndüren teknoloji "hayatı kolaylaştırıyor" gibi görünse de, yalnızlık ve mutsuzluğa çözüm olamıyor. Hep eksik kalan bir şeyler oluyor. Maddi yaşamın ağırlığı insanın manevi ihtiyaçlarını da artırıyor. Soğuk çalışma hayatının, sevgiden uzak ilişkilerin ve seviyesiz iletişim bombardımanının altında ezilen birey, hayatına "anlam" katmak için manevi bir yol göstericiye ihtiyaç duyuyor. İşte böyle bir ihtiyacın farkına varan Hayykitap bir ilke imza atarak, "hit" olacak bir kitap serisini yayınlamaya başladı! "Hit"in açılımı "Herkes İçin Tasavvuf". Seri, Türk insanını bu topraklara ait gerçek tasavvufla tanıştırmayı amaçlıyor. "Herkes İçin Tasavvuf" serisi, piyasadaki diğer tasavvuf kitaplarından farklı. Farkı ise eserlerin seçiminde, profesyonel çeviride, çeviride kullanılan anlaşılır sade dilde ve okumayı kolaylaştıran rahat görsel tasarımda yatıyor. Ve tabii eser sahiplerinin tartışmasız büyüklüğünde.. "Herkes İçin Tasavvuf" serisinin üçüncü kitabı Hz. Ali’nin divanından seçmeleri kapsıyor. "Hz. Ali’nin Selamı Var" adıyla yayınlanan kitapta Hz. Ali, politika, Allah aşkı, Peygamber sevgisiyle ilgili fikir ve duygularını şiirleştirmiş. Kitabın arka kapağındaki yazı özetliyor aslında Hz Ali’yi: "Zalime asla boyun eğmemiş ama mazluma sevgiyle eğilmiş ve ona gülümsemiş gerçek bir dosttur Hz. Ali. Güçlü bir dövüşçüdür ama kendi nefsi adına değil, Hak adına, mazlumlar adına savaşır. O, aynı zamanda içli bir şair, içli bir sevgilidir. Hepimizi onursuzlarla, yalancılarla, zalimlerle mücadeleye çağırıyor Hz. Ali. Bu savaşın sonunda ulaşılacak gerçek barışa, gerçek sevgiye olan özlemini dile getiriyor. Biz de onun selamını getiriyoruz size.."
 • Handan Yalvaç Arıcı
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  1,98 MB
  Eser Türü: Kitap
  Ebu Bekir'le sadakati, Ömer'le öfke kontrolünü ve adil olmayı, Osman'la nezaketi, Ali'yle akıllı olmayı, Talha'yla yiğitliği öğrenmeye ne dersin? Bunlar kim mi? Peygamber Efendimizin çok sevgili sahabe dostları... Onlar gökte parlayan yıldızlar gibiler. Bizlere ışık olur ve yolumuzu aydınlatırlar. Sen de onlar gibi güzel davranarak gökyüzünde parlayan bir yıldız gibi olmak ister misin? Hadi o zaman, Sahabelerle Değerler Eğitimi setini okumaya başla! Ve gökte ışıl ışıl parılda!
 • Ahmed Cemil Akıncı
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  152,01 KB
  Eser Türü: Kitap
  Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber onun varlığında hayat buldu. Amine adı elbette unutulmayacak, alemlerin efendisinin doğumuna aracı olduğu için inananların annesi olarak sonsuza kadar hayırla, ibretle ve minnetle anılacaktır. O, sapkınlığın her türlüsünde yüzen bir toplum içinde bütün kötü işlerden ve ihtiraslardan uzak yaşamıştır. Doğuşundaki iffet, temizlik ve saflığı korumuş ve bunları oğluna da aktarmıştır. Ahmet Cemil Akıncı bu kitapta en hayırlı annenin hayat hikayesini şiirsel bir dil ve sürükleyici bir anlatımla bizlere sunmaktadır. Yazar, Peygamberimizin mensup olduğu Haşimoğulları'nın büyüklerinden başlayarak Rahmet Müjdecisi'nin gelişinin izlerini, doğumundaki mucizeleri ve hayatının ilk günlerini annesi Hz. Amine perspektifinden ve tarihi verilere dikkat ederek başarıyla romanlaştırmaktadır.
 • Sibel Eraslan
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  478,20 KB
  Eser Türü: Kitap
  Ben Aişe... Gözleriyim geceyle gündüzün... Onlar ki birbiri ardından gelerek dizildiler sirete... Ben Aişe... Şahidiyim vahyin... Ta-Ha ve Yasin'in... Beni sevdi Resul (asm), bende kendisini gördü. Benim sevgim ona su, benim sevgim ona ayna oldu... O benim yurdumdu, ben onun toprağındanım... Ben onun vuslatıyım, o benim sılam. Hazreti Aişe... Hz. Ebubekir'in, seçkin bir soyun ince terbiyesiyle yetişmiş kızı. Peygamberimizin (asm) "Seni kördüğüm gibi seviyorum" dediği kadın... Sahih kaynakların ışığında Hazreti Aişe'nin hayatı, çocukluğu, Resulullah(asm) ile evliliği, Hazreti Peygamberin vefatından sonra yaşadıkları, Sibel Eraslan'ın aşk dolu kaleminden süzülüyor. (Tanıtım Bülteninden)
 • Muhammed Muhammedi İSTİHARDİ
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  Eser Türü: Kitap
 • Arif Taşdemir
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  528,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Hz. Ebu'l Fazl'il Abbas (a.s)'ın Hayati Ve Faziletleri

Sayfalar