Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2022 sonuçtan 1951 - 1960 arası görüntüleniyor.
 • Ahmet Cemil Akıncı
  insan sesi mp3 - Türkçe
  20 Ayrım
  1335,57 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nesrin Altay Koparan
  slam'dan önce saygın, dürüst ve Allah'ın birliğine inanan bir tacir olan Hz. Ebu Bekir'in, Hz. Muhammed s.a.v. ile çocukluktan itibaren başlayan büyük dostluğu gittikçe derinleşerek Allah elçisinin hayatı boyunca devam etmiş onun ölümüyle de büyük bir özleme dönüşmüştür. Hz. Hatice'den sonra Allah elçisine ilk iman eden o olduğu gibi dört büyük halifenin ve cennetle müjdelenenlerin ilki de odur. Hz. Ebu Bekir, Allah elçisinin buyruk ve sözlerin tereddütsüz bir şekilde kabul ettiği için onun, Bütün insanları imanı bir kefeye, Ebu Bekir'inki bir kefeye konsa, onun imanı ağır basar şeklindeki büyük övgüsüne mazhar olmuştur.
 • Ahmed Cemil Akıncı
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  218,34 KB
  Eser Türü: Kitap
  İnsanlık için ideal kadın onun vücudunda hayat buldu. O en sevgili evlat, eş, enne ve kadındı. Cennetle müjdelenen dört kadından biriydi. O, Hz. Muhammed'in en sevgili kızıydı. Babasından öyle büyük bir saygı ve sevgi gördü ki, bu adeta dünya yüzündeki bütün kadınların erkekler karşısında yüceltilmesinin ifadesiydi. Onun hayatından esinlenerek ve tarihi kaynaklara dayanarak yazılmış bu kitap, sürükleyici kurgusu ve şiirsel anlatımıyla sizi ona bir adım daha yaklaştıracak.SİTE
 • Sibel Eraslan
  metin
  2 Ayrım
  1,43 MB
  Eser Türü: Kitap
  Fatıma'ya kaçtım; çünkü onda, Tevhid'i ve Allah'a rızayı bulduğum için.. Fatıma'ya kaçtım; çünkü onda aşk bilincini seyrettiğim için.. Fatıma'ya kaçtım; çünkü o, karşılık beklemeden sevdi, cesurdu.. Fatıma'ya kaçtım; çünkü o, çöle hayat veren bir nehirdi. Hayırlı bir evlat, sabırlı bir yol arkadaşı, sadık bir sevgili, merhametli bir anne olmanın yanısıra, ahdinden vazgeçmeyen, cihadından usanmayan, aşkından pes etmeyen ve çölünden dönmeyerek Firdevs'ine ulaşan kamil bir insan olarak, her birimize örnek bir deneyim, tecrübeler anıtıdır Hz. Fatıma... Fatıma, yolculuk bilincidir. Rahmet Peygamberi'nin yirmisekiz yıllık en yakın ve kesintisiz tanığı olarak Benden bir parçadır...dediği Fatıma'sının, uzun suskunluklardan sonra, yeniden okumak...
 • Sibel Eraslan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  31 Ayrım
  392,80 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Ebru Solmaz YÜZÜGÜLLÜ
  Fâtıma'ya kaçtım; çünkü onda, Tevhid'i ve Allah'a rızayı bulduğum için... Fâtıma'ya kaçtım; çünkü onda aşk bilincini seyrettiğim için... Fâtıma'ya kaçtım; çünkü o, karşılık beklemeden sevdi, cesurdu... Fâtıma'ya kaçtım; çünkü o, çöle hayat veren bşr nehirdi... Hayırlı bir evlat, sabırlı bir yol arkadaşı, sadık bir sevgili, merhametli bir anne olmanın yanısıra, ahdinden vazgeçmeyen, cihadından usanmayan, aşkından pes etmeyen ve çölünden dönmeyerek Firdevs'ine ulaşan kâmil bir insan olarak, her birimize örnek bir deneyim, tecrübeler anıtıdır Hz. Fâtıma... Fâtıma, yolculuk bilincidir. Rahmet Peygamber'inin yirmisekiz yıllık en yakın ve kesintisiz tanığı olarak "Benden bir parçadır..." dediği Fâtıma'sını, uzun suskunluklardan sonra, yeniden okumak... Seyyide'tun Nisa: Kadınların Efendisi... Binti Resulullah : Resulullah'ın Kızı... Binti Ebiha. : Babasının Kızı... Ümmü Ebiha : Babasının Annesi... "Can Parçası" : Hz.Fâtıma!
 • Şakir Kurtulmuş
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  121,55 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Feray Öner
  Mekke'nin o eşsiz saadet devrinin arifesinde sâkinleri içinde en heybetli yiğitlerinden biri şüphesiz Hamza idi. Tabiat olarak, avı ve macerayı, yiğitliği sever, durgun bir hayattan hiç hoşlanmazdı. Av dönüşü Kâbe'ye kavuşmak, onu tavaf etmek ayrı bir haz verirdi ona. Nedendir bilinmez, içinden bir şeyler kopar, yüreğindeki yağlar erirdi tavaf ederken. Hamza'nın bu avdan dönüşteki tavaf manzarası görmeğe değerdi, zira dağlara baş eğmeyen bir yiğit olan Hamza'nın bu mütevazı tavrı onun kadar yiğitliği olmayan başkalarına nispetle daha da değerli oluyordu. Çünkü hayatında zaten başı eğik gezenlerin Kâbe önünde baş eğmeleri o kadar dikkat çekici olmazdı, ama Hamza öyle değildi; böylesine dağları bile ensesinden bağlayıp assalar eğilmeyecek olan bu dik baş, Kâbe önünde nasıl da hürmetle eğiliyordu. Ancak bu defa başka bir şey olmuştu; Allah huzurunda eğilmeyi reddeden Ebû Cehil ve avanesi, Hamza'dan iyi bir tokat yiyerek eğilmez zannettikleri dik başlarını, Kâbe'nin Rabbi huzurunda başını eğen bir yiğidin kahramanlığı, cesareti ve hatta öfkesi karşısında eğmişlerdi; ne garip bir tecelli… Hamza'nın ırzı, namusu ve şerefi için bedel olarak veremeyeceği maddî ve mânevî hiçbir şeyi zaten yoktu. Ancak onun bunlardan da öte yüce bir gayesi, davası da olacaktı. Şimdi o; yaratılmış varlıkların tamamından üstün olan Peygambere ve onun tevhid davasına her şeyini adamaya hazır bulunuyordu.
 • Ahmed Cemil Akıncı
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  261,65 KB
  Eser Türü: Kitap
  O, ahlakın ne olduğunun bilinmediği bir devrin kadınıdır. Genç yaşında dul kalmasına rağmen kötü gelenek ve alışkanlıklara kapılmamıştır. Bataklıkta iken kir tutmamış, tertemiz yaşamıştır. Servetini ihtirasına değil, hayra harcamıştır. O çağda kadının dişi bir deve kadar değeri yokken, kız çocukları kuma gömülürken, bu özellikleri kendi kendine elde etmiştir. Okumuş ve okutmuştur. Hz. Ali gibi bükülmez bir irade, bir kahraman ve ilim deryası onun elinde yetişmiştir. Onun sabırlı ve şefkatli yüreği, ayrıca maddi ve manevi fedakarlıkları İslam'ın serpilip gelişmesine paha biçilmez katkılarda bulunmuştur. Onun eşine verdiği destek ve anlayış ile İslam'ın toplumsal, ekonomik ve siyasi yükselişi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Peygamberimizin en büyük destekçisi, dert ortağı ve ona ilk inanan insanın hayatını anlatan bu kitap alışılmış görüşlerden uzak, kendine özgü anlatımıyla okurken büyük bir zevk verecek ve pek çok şeyi yeniden düşünmeye davet edecektir. 'Allah, Hatice'den daha hayırlısını vermedi... Halk küfür içindeyken, beni yalanlarken, o doğruladı. İman etti...' Hz. Muhammed (sav)- 'Yazar Ahmet Cemil Akıncı daha evvel yayınladığı kitaplarla ustalığını ortaya koymuştur. Böylesine ilmi bir konunun romanlaştırılması oldukça mesuliyetlidir. Bu konuda gereken hassasiyetin gösterildiğine inanıyorum.' Hekimoğlu İsmail
 • Bekir Burak
  insan sesi mp3 - Türkçe
  6 Ayrım
  110 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: SABAHAT VAROL İNSEL
  Hatice validemiz saadet günlerinin ilk kahramanlarından biridir. O, dillere destan bir hayat yaşamış, onun yaşadığı bu destanı da bizzat Allah ve O'nun en sevgili kulu Rasûlullah dile getirmiştir. Hz. Hatice'nin hayatı, bugünün müminlerine örnek alınacak kareler gösteriyor. Onun hayatı, kendi meşguliyetleri içerisinde hizmete davet eden her bir mümine model olabilecek, mal ve canıyla Allah ve Rasûlullah'ın rızasını aramada yol almak isteyenlere rehberlik yapacak bir hayat.Onları tanımadan nasıl onları örnek alabiliriz ki?
 • Cemalnur Sargut
  insan sesi mp3 - Türkçe
  17 Ayrım
  475,68 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: YELİZ ÇENELİ
  Sıddık, nebî, resûl, imam… Ve Allah’ın halîli (dostu) bir peygamber… Fusûsu’l-Hikem’in Hz. İbrâhim fassındayız. İbnü’l-Arabî “Allah, İbrâhim’i dost edinmişti.” (Nisâ, 125) âyetinden yola çıkarak dostluğun arkasındaki mânâya işaret ediyor: Aşk, aşırı sevgi ve yaratılmışın hatalarını, özellikle kendine kötülük yapanı Yaratan’a olan muhabbetiyle affetmek… İşte Halillik, yani Allah’ın tecellîsi Hz. İbrâhim’de bu şekilde zuhur ettiği için Hz. İbrâhim dostluk makamına ulaşır. Hakk’ın aynası olur. Mübârek vücudunda Allah’ın isim ve sıfatları kemâle erer. Fusûsu’l-Hikem’in diğer fasslarında olduğu gibi bu bölümde de Muhammedî hakîkatin kapıları açılır. Hz. İbrâhim bize dostluktan habibliğe geçiş sırrını öğretir: Aşk, aşırı sevgi, teslimiyet ve tevekkül… İbrâhim’e erişmek isteyen İbrâhim’in yolunda olmalı. Dostluk makamını talep eden, Hakk’a teslim olup belayı nimet görmeli.
 • ORSON SCOTT CARD
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,71 MB
  Eser Türü: Kitap
  Çölden geldiği için kirli, yorgun ve susuz olan İbrahim'le ilk tanıştığında, Sara yaşına göre akıllı, ama hala kadınlığa ermemiş, on yaşında bir çocuktu. İbrahim yolculuğun kirinden arındığında, Sara karşısında duran bu adama aşık oldu. Ve İbrahim on yıl sonra onu almak için geri geleceğine söz verdiği zaman, Sara'nın da kaderi çizilmişti. İbrahim sözünü tuttu, Sara da kendisininkini. Bu mutlu, ama tehlikelerle dolu yolda, Tanrı onları kutsamıştı ve aşklarından büyük bir millet doğacaktı. Zaman yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Çünkü Orson Scott Card bizi başka bir dünyaya, Hz. İbrahim'in ve krallar tarafından arzulanan, güzel, ama sert, yine Tanrı tarafından seçilmiş karısı Sara'nın yaşadığı döneme götürüyor, bu cesaret ve inanç yolunda onlarla beraber yürümemizi sağlıyor. Kadınların değerinin çok az olduğu o günün toplumunu, kültürünü ve yaşam biçimini gözlerimizin önüne seriyor. Hz. İbrahim'in ve karısı çöl kızı Sara'nın, bir roman kurgusuyla, olağandışı öyküsünü anlatıyor.
 • Sam Bourne
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,73 MB
  Eser Türü: Kitap
  Irak Savaşı’nda Saddam’ın iktidardan düşürülmesiyle ülkede bir kaos yaşanmış, asayiş sağlanamadığı için müzeler yağmalanmaya başlamıştır. Bağdat Müzesi de bu yağmadan nasibini alır. Iraklı küçük bir çocuk, tesadüf eseri müzenin gizli bir bölümünde eski bir kil tablet bulur. Gerçek değerini bilmediği için tablet elden ele dolaşmaya başlar ve sonunda tarihi eser kaçakçılarının eline düşer. Bu arada, bir arkeoloji profesörü olan Shimon Guttman, tesadüfen ele geçirdiği kil tabletin Hz. İbrahim’in vasiyeti olduğunu öğrenince dehşete kapılır ve bunu, eski bir arkadaşı olan İsrail başbakanına göstermek ister. Çünkü, bu vasiyetin barış görüşmelerini etkileye-ceğini düşünmektedir. Toplantının yapılacağı gün, başbakana mesajını iletmek için yaklaştığında, korumalar onun bir suikastçi oldu-ğunu düşünüp öldürürler. Bir arabulucu olan Maggie Costello ise İsrail-Filistin arasında yapılacak olan barış görüşmelerini sonlandı-racaktır ama art arda işlenen cinayetler yüzünden işler umduğu gibi gitmez. Başsağlığı için gittiği Guttman’ların evinde Bayan Gutt-man’ın ölü bulunması, olayların farklı bir boyutta olduğunu ortaya koyar. Artık, amansız bir kovalamaca başlamıştır. Herkes tablette Hz. İbrahim’in Moriah Dağı’nı Yahudilere bıraktığını yazdığını düşünür ama aslında bu öngörüler boşunadır. Tüm bilinmezler, iki halkın kaderini etkileyecek olan tabletin, İsrail Müzesi’nde bulunmasıyla ortaya çıkar.

Sayfalar