Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2023 sonuçtan 1971 - 1980 arası görüntüleniyor.
 • A. Selâhaddin Hidayetoğlu
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  235,16 KB
  Eser Türü: Kitap
  Hz. Mevlana Muhammed Celâleddin-i Rûmî Hayatı ve Şahsiyeti -Hayatını," Hamdım, piştim, yandım" diye özetleyen büyük İslâm velisinden bahsetmek herkesin kullandığı dil ve kalemin kârı değildir. Hz.Mevlânâ her ne kadar dış görünüşü itibariyle sıradan bir insan gibi de olsa, kendisinden asırlar sonra bile dünya insanlarının duygu düşünce ikliminde ufuklar açılmasına vesile olan bir hazinedir.
 • Celâleddin B. Çelebi
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  802,00 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Feridun B. Ahmed Sipahsalar
  insan sesi mp3 - Türkçe
  17 Ayrım
  272,07 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: EMRE BILIMLI
  Hz. Mevlânâ hakkındaki kanaatlerimizin büyük bir kısmı Hazret’in vefatından yaklaşık seksen yıl sonra yazılmış olan Eflâki Dede’nin Menakib’l-Ârifin eserine dayanır. Ancak elinizdeki eser Hz. Mevlânâ’ya kırk yıl hizmet eden, onun en yakın müridlerinden Sipehsâlâr Feridun bin Ahmed Hazretleri’nin, Hz. Pîr’le ilgili hatıra ve düşüncelerini barındırmaktadır. Sipehsâlâr’ın bu mütevazı eseri, tasavvufun en yüksek mertebelerini açıklamakta, Hz. Mevlânâ’nın türbesini, cübbesini değil, hakikatini tanıtmaya çalışmaktadır. Aslı Farsça olan bu edebî eser, son dönem önemli Mevlevî simalarından Ahmed Avni (Konuk) tarafından tercüme edilmiş olup sadeleştirilerek sunulmuştur.
 • Yakup Şafak
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  347,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Kahraman Yusufoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  28 Ayrım
  664,72 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Kübra Arslan
  ‘Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister Mecusi. İster puta tapan ol yine gel… Bizim dergahımız , üzmitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…’ Mevlana , ‘ Gel diye insanlığa kurtuluşa çağırıyor. Ancak bundan ‘gel İslam ‘a kurtul. Ama gelirken bütün ilahlarını, putlarını, kötü sıfatlarını İslam’ın eşiğinin dışında bırakarak gel demiştir. ‘Ben yaşadıkça Kur’an’nınbendesiyim. Ben Hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) yolunun tozuyum. Biri benden bundan başkasını naklederse ondan da şikayetçiyim, o sözden de şikayetçiyim. ‘ Diyen birinden de başka şey beklenmez elbette… Elinizdeki kitap, Mevala’nın Mesnevisi’nden seçilen ve insanlığa hikmetli nsaihatler veren hikayelerden oluşuyor.
 • Mustafa Soykök
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  490,66 KB
  Eser Türü: Kitap
  O, bizler için bir örnek, bir kılavuz ve bir modeldir. O’nu sevmek, onun ümmeti olmanın sevinç, mutluluk ve huzurunu yaşamak; onun hayatı ile hayatlanmayı, onun haliyle hallenmeyi, onun ahlakıyla ahlaklanmayı gerekli kılar. Hz. Peygamber’in (sas) hayatını incelerken o hayatı yaşama gayret ve niyeti taşınıyorsa maksat hâsıl olacaktır. Elinizdeki bu eser Efendimiz’in hayatına dair kuru tarihi bilgiler vermekten ziyade, O’nun (sas) insanlığı yeniden diriltecek nefesini çağımıza taşıyabilmeyi, bu doğrultuda yüce emanetin sahibi aziz gençliğe rehberlik edebilmeyi amaçlayan özet bir çalışmadır. Akademik, İlmî bir dilden özellikle uzak durulmuştur. Peygamber Efendimiz’in (sas) hayatına dair erken yaşlarda okuduğum küçük hacimli bir kitabın beni ne kadar etkilediğini düşününce, O’na dair konuşup yazmanın heyecanını daha çok hissediyorum. Bu heyecanı okurlanma da aktarabileceğimi ümit ve niyaz ederim. Yüce Allah bizleri onun önderliği ile şeref ve izzet bulanlardan eylesin.
 • Casim Avcı
  insan sesi mp3 - Türkçe
  16 Ayrım
  271,31 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mesud Uz, Fatih Uyar
  İSLAM ÖNCESİ MEKKE Âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah’ın elçisi ve son peygamberi Hz. Muhammed (sav), eski dünya olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında yer alan Arabistan yarımadasının batısındaki Hicaz bölgesinde Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. Bu sebeple ana hatlarıyla Mekke tarihi ve bu arada Kâbe ve Kureyş’ten bahsetmek faydalı görülmektedir.
 • Lev Nikolayeviç Tolstoy
  insan sesi mp3 - Türkçe
  6 Ayrım
  67.3 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Burcu Demirci
  Hz.Muhammed "...Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, Haça tapmaktan (Hıristiyanlık tan) mukayese edilmeyecek kadar yükseklikte duruyor. Eğer insan seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her bir insan, şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği; tek Allah ın ve onun Peygamberini kabul ederdi. Lev N. Tolstoy ( 1829 - 1910) Tolstoy, seçip kitapçık haline getirdiği bu hadislerle, gerçek adalet ve eşitliğin, gerçek kardeşlik ve fedakarlığın yerinin İslam olduğu, hatta insana saygı ve sevginin ve daha ötesinin de yerinin yine İslam olduğunu vurgulamak istemiştir.
 • Ahmet Almaz
  insan sesi mp3 - Türkçe
  13 Ayrım
  448,05 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Belgin Toklu
  Zaman Zaman bu zehirden muzdarib oldum. Şimdi beni şah damarımdan vurdu.(Hz. Muhammed) BU KİTAP İSLAM DÜNYASINDA BÜYÜK TARTIŞMA YARATACAK!!! Genç ve verimli yazar sayın Ahmet Almaz Türk - İslam tarihi'nin ilginç ve yeterince aydınlatılmamış bir sayfasını Türk kamuoyunun önüne açıyor.Sayın Ahmet Almaz kendi uzmanlık alanı olan Türk İslam tarihinin çok az bilinen olaylarını inceleyen zamanımızın nadir araştırmacılarındandır. O bu eseri ile de Peygamber efendimizin varlığına yöneltilmiş suikast girişimlerini asli kaynaklara inerek açıklamaktadır.Kendisini bu faydalı eseri meydana getirdiği için tebrik eder ve bu eseri bütün Türk okuyucularına tavsiye ederim.Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş
 • Ahmed Hulusi
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  703,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eline yazılı metin verilmeyen Hz. Muhammed'in neyi «OKU»ması istendi?. "ÜMMİ"nin mânası nedir? "Cebrail" niçin ve nasıl "SIKTI"..? "FÂTİHA" sûresinin "SIR" mânaları. "HİDAYET" nereden ve nasıl gelir?. "FÂTIR"ın, mânası niçin çok önemlidir? İSLÂM Dinini, KUR'ÂN ve HADÎS temeline dayalı ve çağdaş bilimler eşliğinde yepyeni yönleriyle farketmek ve yeni ufuklar edinmek istiyorsanız, hemen okumaya başlayın!. Bırakamayacak; «OKU»yacaksınız!. Neleri neleri...

Sayfalar