Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2036 sonuçtan 1981 - 1990 arası görüntüleniyor.
 • Muhammed Bin İbrahim-i Numani
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  Eser Türü: Kitap
 • Meşkûre Sargut
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  454,01 KB
  Eser Türü: Kitap
  ÖNSÖZ Beyitlerin şerhi ve acizane tefsirin de husule gelmiş olan bütün ku sur ve nokmnlartamamen şahsıma aittir. Üstadım Ken’an Rifainin seçtiği muhtelif Mesnevi beyitlerinif bahislere serlavha yaparak bu kitapta arzetmis bulunuyoruz . Üstadımın kerem elinde; Bz. Pir’in mâna âlemine göz açtığımız andan itibaren, gerçek müslümanlığm özünü tavaf yolundayız. Sürçersek hdta bizim, yürürsek; bu himmet lütuf sahibinindir. Eser bizi (rgûd edenin ölmez varlığına ithaf olunmuştur. Meşkûre Sargut'
 • Ebu'l Hasan Ali En-Nedvi
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  255,30 KB
  Eser Türü: Kitap
  Kurânın bir lafız, bir de mana yönü bulunmaktadır. Manası ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen yorumlar Tefsir ilminin, lafzının seslendirilmesi ile ilgili yöntemler ve incelikler ise Kırâat ve Tecvid ilminin konusuna girmektedir. Kurânın, gönülleri etkileyecek bir şekilde okunması, Tecvid ilminin ortaya koyduğu ilkeleri doğru bir şekilde icra etmekle mümkündür. Tecvid ilmi, Kurânın kurallarına göre tilâveti konusunda pratik olarak önemli yöntemler ortaya koymuştur. Kurânın, güzel okunması için bu kuralların öğrenilip uygulanması gerekir. Notlandırarak latinize ettiğimiz bu eser, tecvid kurallarını hülasa etmiştir. İlitam (İlahiyat Tamamlama) öğrencilerine de okutulan bu küçük eser, kanaatimize göre güzel bir metotla hazırlanmış, günümüz tabiriyle pedagojik formasyona sahip bir ilim adamı tarafından yazılmıştır. Bu yüzden bu esere, bazı açıklamalar da ekleyerek tekrar gün yüzüne çıkartmayı arzu ettik. Osmanlı medreselerinde yıllarca ders kitabı olarak okutulmuş bu nadide eser, Osmanlı kültürünün en güzel yazı örneklerinden biri olan rika karakteri ile yazılmıştır.
 • A. Selâhaddin Hidayetoğlu
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  235,16 KB
  Eser Türü: Kitap
  Hz. Mevlana Muhammed Celâleddin-i Rûmî Hayatı ve Şahsiyeti -Hayatını," Hamdım, piştim, yandım" diye özetleyen büyük İslâm velisinden bahsetmek herkesin kullandığı dil ve kalemin kârı değildir. Hz.Mevlânâ her ne kadar dış görünüşü itibariyle sıradan bir insan gibi de olsa, kendisinden asırlar sonra bile dünya insanlarının duygu düşünce ikliminde ufuklar açılmasına vesile olan bir hazinedir.
 • Celâleddin B. Çelebi
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  802,00 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Feridun B. Ahmed Sipahsalar
  insan sesi mp3 - Türkçe
  17 Ayrım
  272,07 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: EMRE BILIMLI
  Hz. Mevlânâ hakkındaki kanaatlerimizin büyük bir kısmı Hazret’in vefatından yaklaşık seksen yıl sonra yazılmış olan Eflâki Dede’nin Menakib’l-Ârifin eserine dayanır. Ancak elinizdeki eser Hz. Mevlânâ’ya kırk yıl hizmet eden, onun en yakın müridlerinden Sipehsâlâr Feridun bin Ahmed Hazretleri’nin, Hz. Pîr’le ilgili hatıra ve düşüncelerini barındırmaktadır. Sipehsâlâr’ın bu mütevazı eseri, tasavvufun en yüksek mertebelerini açıklamakta, Hz. Mevlânâ’nın türbesini, cübbesini değil, hakikatini tanıtmaya çalışmaktadır. Aslı Farsça olan bu edebî eser, son dönem önemli Mevlevî simalarından Ahmed Avni (Konuk) tarafından tercüme edilmiş olup sadeleştirilerek sunulmuştur.
 • Yakup Şafak
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  347,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Kahraman Yusufoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  28 Ayrım
  664,72 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Kübra Arslan
  ‘Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister Mecusi. İster puta tapan ol yine gel… Bizim dergahımız , üzmitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…’ Mevlana , ‘ Gel diye insanlığa kurtuluşa çağırıyor. Ancak bundan ‘gel İslam ‘a kurtul. Ama gelirken bütün ilahlarını, putlarını, kötü sıfatlarını İslam’ın eşiğinin dışında bırakarak gel demiştir. ‘Ben yaşadıkça Kur’an’nınbendesiyim. Ben Hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) yolunun tozuyum. Biri benden bundan başkasını naklederse ondan da şikayetçiyim, o sözden de şikayetçiyim. ‘ Diyen birinden de başka şey beklenmez elbette… Elinizdeki kitap, Mevala’nın Mesnevisi’nden seçilen ve insanlığa hikmetli nsaihatler veren hikayelerden oluşuyor.
 • Mustafa Soykök
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  490,66 KB
  Eser Türü: Kitap
  O, bizler için bir örnek, bir kılavuz ve bir modeldir. O’nu sevmek, onun ümmeti olmanın sevinç, mutluluk ve huzurunu yaşamak; onun hayatı ile hayatlanmayı, onun haliyle hallenmeyi, onun ahlakıyla ahlaklanmayı gerekli kılar. Hz. Peygamber’in (sas) hayatını incelerken o hayatı yaşama gayret ve niyeti taşınıyorsa maksat hâsıl olacaktır. Elinizdeki bu eser Efendimiz’in hayatına dair kuru tarihi bilgiler vermekten ziyade, O’nun (sas) insanlığı yeniden diriltecek nefesini çağımıza taşıyabilmeyi, bu doğrultuda yüce emanetin sahibi aziz gençliğe rehberlik edebilmeyi amaçlayan özet bir çalışmadır. Akademik, İlmî bir dilden özellikle uzak durulmuştur. Peygamber Efendimiz’in (sas) hayatına dair erken yaşlarda okuduğum küçük hacimli bir kitabın beni ne kadar etkilediğini düşününce, O’na dair konuşup yazmanın heyecanını daha çok hissediyorum. Bu heyecanı okurlanma da aktarabileceğimi ümit ve niyaz ederim. Yüce Allah bizleri onun önderliği ile şeref ve izzet bulanlardan eylesin.
 • Casim Avcı
  insan sesi mp3 - Türkçe
  16 Ayrım
  271,31 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mesud Uz, Fatih Uyar
  İSLAM ÖNCESİ MEKKE Âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah’ın elçisi ve son peygamberi Hz. Muhammed (sav), eski dünya olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında yer alan Arabistan yarımadasının batısındaki Hicaz bölgesinde Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. Bu sebeple ana hatlarıyla Mekke tarihi ve bu arada Kâbe ve Kureyş’ten bahsetmek faydalı görülmektedir.

Sayfalar