Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2142 sonuçtan 2111 - 2120 arası görüntüleniyor.
 • Mehmet Şeker
  insan sesi mp3 - Türkçe
  24 Ayrım
  448,76 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Süheyla Bayraktar
  Âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hz. Muhammed (a.s.)'in hayatını her insan ve özellikle Müslümanlar öğrenmelidir. Çünkü O, insanlar için en güzel bir örnek oluşturmuştur. Bu kitap, Peygamber Efendimizin hayatını bütün insanlığa özellikle gençlere O'nu daha iyi tanıma fırsatı vermek ve özlü olarak anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca Hz. Muhammed (a.s.)'in tebliğ ettiği İslâm dininin esasları da ana hatlarıyla tanıtılmıştır. Böylece hem Peygamber Efendimiz hem öğrettiği tevhid dini bir bütün hâlinde verilmeye çalışılmıştır. Yararlı olması dileğimizle...
 • Yusuf Ziya Yörükan
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  31,35 MB
  Eser Türü: Kitap
  Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükân, bu kitapta esas olarak, İslâm Dini ve Mezheplerini doğru kavrayabilmek için Hz. Peygamber’in doğumundan âhirete intikaline kadar referans gösterilen bütün beşerî ve siyasî olayları ele almıştır. Bu kitapta, ileride İslâm dünyasında tartışma konusu edilen olayların, Peygamberimizin hayat safhalarının, hangi olaylar üzerine hangi âyetlerin indirildiğinin, hangi mülâhazalarla nasıl bir değerlendirme yapıldığının, câhiliyetin koyu karanlığından medenî bir sıçrayış ve parlaklığa bir insan ömrü içerisinde nasıl yükselindiğinin sade ve rahat bir üslûpla ele alınmış olduğunu göreceksiniz.. Bu açıdan, elinizdeki kitap, Mezheplerin, Dinî Ekollerin, Tasavvufî oluşumların olduğu kadar, ibadet ve amellerimizin, günlük yaşayışımızın da tartışmalara konu olan noktalarına açıklık getirmektedir. Kitabın sonunda Hz. Peygamber’in mirasından başlayıp, Kur’an ve Tertibi, Sünnet ve Hadîsle ilgili terimler, İctihad ve hüküm çıkarma meselelerinin yanı sıra, sadece Kur’an âyetleriyle İman ve İslâm Esasları ortaya konmaya çalışılmış, Kur’an’ın âdeta konu bakımından kısa bir tasnifi yapılmıştır.
 • Eric Schroeder
  insan sesi mp3 - Türkçe
  83 Ayrım
  3053,16 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Günhur Başıbüyük
  Hz. Muhammed’in İzinde, Hz Muhammed’den önceki cehalet devirlerinden son Halifelerin devrine kadar bütün İslam tarihinin , o tarihi yazan kahramanların diliyle hikayesi..
 • Sigmund Freud
  insan sesi mp3 - Türkçe
  24 Ayrım
  173 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Asuman Abra Kuzuoğlu
  Sigmund Freud, öldüğü yıl (1939) yayımlanan bu son yapıtında, bir din antropoljisi temellendirme işine girişiyor. Psikanalizin kurucusu, Firavun Akhenaton döneminde gerçekleşen dinsel ve estetik 'Devrim' sırasında, Mısır'da ortaya çıkan Tektanrıcılığın kökenlerini irdeliyor - ve Musa'nın, dolayısıyla da Yahudiliğin kökenleri üzerine yepyeni bir kuram oluşturuyor. Doğallıkla, öteki Tektanrıcı dinlere de göndermeler yapmayı gözardı etmeden... 'Musa ve Tektanrıcılık', Freud'un, bir ulus'un psikanalitik çözümlemesini, tıpkı daha önce birey'in psikanalizinde olduğu gibi, derin bir kavrayış gücüyle gerçekleştirdiğini gösteriyor. (Arka Kapak)
 • Sigmund Freud
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  Eser Türü: Kitap
  "... Nasıl oluyor da bir tek adam böylesine olağanüstü bir işi başarabiliyor, değişik bireyleri bir araya getirip bir ulus yaratabiliyor ve kesin karakter özellikleriyle donatabiliyor onu, yazgısını binyıllar boyu bir süre için belirleyebiliyor? Böyle bir varsayımı benimsemek, yaratıcı mitlerin ve kahraman kültlerinin doğmasını sağlayan düşünü biçimine yeniden bir uzanış, tarih yazarlığının tek tek kişilere özgü işlevi ve yaşam sürevenlerini öykülemekten öteye geçmediği çağlara dönüş değil midir?"
 • Cemalnur Sargut
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  1,51 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bu kitap tenzih ehli ile, tenzih ile teşbihi birleştiren ve yanlızca İslâm’da tecellî eden mârifetullah ehli arasındaki farkı anlatır. İÇİNDEKİLER TENZİH VE TEŞBİH HAK ZÂHİR VE BÂTIN ULÛHİYET HÜVİYET HAYAL MÂRİFET İMAM MÜLK ÂRİFİN ÖZELLİKLERİ HAYRET RUBÛBİYET TEVHİD ÂYET DİZİNİ GENEL DİZİN
 • Belkıs İbrahimhakkıoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  10,23 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: İhsan Haktan Tarakçı
  "Çocuğuma peygamber sevgisini nasıl vereceğim, ona peygamber kıssalarını nasıl anlatacağım?" diyen ebeveynin yardımına "Peygamber Öyküleri" dizisi yetişti! Çocuklar "Peygamber Öyküleri" dizisiyle peygamberler tarihini daha yakından öğrenecek, peygamberleri daha çok sevecek. Çocuklar bu diziyle güzel ahlâkı, sabretmenin erdemini, koşulsuz imanın saadetini öğrenecekler. İnsanlığa rehberlik eden, yaşayışlarıyla hayatlarımıza ışık tutan on bir Kur'an peygamberi… Hangi peygamberin oğlu Allah'a iman etmemişti, kuşlarla konuşan peygamber kimdi, Musa (as) sarayda yetiştiren kraliçenin adı neydi?.. Hikâyelerinin tamamı Kur'an esaslarına dayanan bu dizi, peygamberler tarihini kolay ve anlaşılır bir üslupla sunuyor. 8 yaş ve üzeri çocuklar için hazırlanan "Peygamber Öyküleri" dizisi, renkli resimli ve her biri 48 sayfadan oluşuyor.
 • Prof. Dr. Ahmet Ağırakça
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  460,16 KB
  Eser Türü: Kitap
  Ubey İbn Ka'b, Hz. Ömer aleyhine dava açtı. Medine kadısı Zeyd İbn Sabit, mahkemede Hz. Ömer'e devlet başkanı sıfatıyla hürmet etmek isteyince, O'ndan ilk ihtarı aldı: -Bu senin ilk tarafgirliğin ve adaletsizliğindir. Davacı Ubey delilsizdi. Hz. Ömer'den yemin etmesini istedi. Kadı, bunun üzerine tekrar halife tarafını tutarak, Ubey'den talebini geri almasını emretti. Hz. Ömer, hiddetle Zeyd İbn Sabit'e şöyle çıkıştı: -Eğer senin nazarında, Ömer'le müslümanlardan herhangi bir adam eşit değillerse, sen hiçbir vakit hakimlik makamına layık değilsin!
 • Senaryo: Mehmet Mert
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  14,1 MB
  Eser Türü: Tiyatro
 • Ahmet Lütfi Kazancı
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  887,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Hazreti Ömer (r.a), Sevgili Peygamberimizin (s.a.v): "Ey Allah'ım' Bu dini, şu iki insandan hangisi sana daha sevimli ise onunla aziz eyle: Ömer b. El Hattab ve Amr b. Hişam" diye Alemlerin sahibine el açıp dua ettiği insandır. Yine O, el-Faruk (Hakkı batıldan ayıran insan) lakabının verildiği tek Müslüman ve ikinci büyük halifedir. Saadet Devrini İzleyenler Serisi'nin bu ikinci eserinde, Hz. Ömer'in hayatı ele alınıyor. İslami kaynaklardan ve roman üslubuyla.

Sayfalar