Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2024 sonuçtan 221 - 230 arası görüntüleniyor.
 • Ömer Yılar
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  199,07 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Soner Yılar
 • Abdülhakim ALTUNTOP
  metin
  2 Ayrım
  78,53 KB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Merve Karakol
 • İdris Küçükömer
  insan sesi mp3 - Türkçe
  30 Ayrım
  495 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Oğuzhan Koyuncu
  "Demokrasi" çok sık kullanılan bir kavram, ama "halk demokrasi istiyor mu?" "Demokrasi"ye açıkça karşı çıkan, "istemiyorum" diyen hiç yok Ama istenilen düzeyde "demokratik hayata neden geçilemiyor?" Bu durumda soru şu: "Demokrasi" ile "insan" arasında tarihi, sosyolojik, kültürel, biyolojik vb bir engel mi var ya da, "İslamiyet demokrasi ile bağdaşır mı?" Sivil toplumun Türkiye`deki kuramcısı İdris Küçükömer`in bitip tükenmek bilmez araştırmalarla üzerine eğildiği, yukarıdaki sorulara cevap veren ilk bulguları, bu kitapta, ilk defa bir araya getirildi. Dostunun, düşmanının yıllardır yazılmasını beklediği "yayınlanamamış kitap", bu çalışma ile okurlara ulaştı. "Liberal değil, sivil toplum... Hem hakim, hem savcı, hem davacı, hem zabıta birbirine karışırsa açık fırsatlar doğar; bu, hırsızlığın karinesidir!" diyen Küçükömer, "elimde delil yok demek, fikrim yok, statükocuyum demektir" diyor... Delil yaratmak için gösterilecek çabanın, "devr-i sabık" yaratacağını anlatıyor... Engram`dan, İbn Rüşd`e, merkeziyetçilikten sivil aralığa, kuvvetler ayrılığına kadar sivil toplumu ve onun kavramlarını bu kitapta tanımlıyor.
 • Hamdi Güleç
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  620,46 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Özkul Çobanoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  88 Ayrım
  550 MB
  Eser Türü: Dersler
  Seslendiren: Deniz Bekan
  Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Ders Kitabı
 • Rıfat Okçabol
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,65 MB
  Eser Türü: Kitap
  Kitap, sınıf öğretmenliği programındaki öğrencilere yardımcı bir kaynak ve içeriği de bu ders programıyla örtüşmektedir. On bölümden oluşan kitapta, dünyada ve ülkede yaygın olarak kullanılan tanım ve kavramlara yer verilmektedir. Halk eğitimine neden gerek duyulduğu ve ilgili eğitim felsefeleri; yetişkinlerde öğrenme konusu özetlenmektedir.Yetişkin eğitimde kullanılan öğrenme yöntemleri ile kullanılan araç-gerçler; yetişkin eğitimcide aranan nitelikler ve yetişkin eğitimcinin görevleri ve yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi öztlenmektedir. Yetişkin eğitimiyle ilgili bu genel bilgilerden sonra, yetişkin eğitimi konusunda Türkiye'de ne olup bittiğine değinilmekte;yetişkin eğitimin tarihsel geçmişi;yasal ve kurumsal durum;belli başlı kurumların yetişkin eğitimi etkinlikleri ve uygulamaları ile yetişkin eğitimiyle ilgili sorunlar, gelecek ve öneriler tartışılmaktadır.
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  46,23 MB
  Eser Türü: Dersler
  2012 güz bütünleme sınavı
 • Saim SAKAOĞLU
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  342,36 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ve Doç. Dr. Zekeriya Karadavut
  insan sesi mp3 - Türkçe
  85 Ayrım
  663 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Prof. Dr. Ali Berat Alptekin
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  732,89 KB
  Eser Türü: Kitap
  Bu çalışma, halk hikâyelerinin motif ve tip kataloğunun iskeletinin meydana getirebileceğini göstermektedir. Sözlü kaynaklardan derlenen yeni hikâyeler; yazma ve matbu metinler ve başta Azerbaycan olmak üzere diğer Türk Cumhuriyetlerindeki halk hikâyelerinin eklenmesiyle bu çalışmanın daha geniş bir boyut kazanacağı muhakkaktır. ADoğu Türkistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye ve Balkanlar silsilesinde, bu türün en kuvvetli olduğu yer hiç şüphesiz Azerbaycan ve Türkiye’dir. Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’in bu çalışmasında, Türkçe konuşulan ülkelere de yayılmış olan hikâyelerin motif yapısı irdelenmektedir.

Sayfalar