Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2024 sonuçtan 231 - 240 arası görüntüleniyor.
 • Uz. Dr. Tahir Özakkaş
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  16,31 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bu kitap çeşitli kurum ve kuruluşlarda halka yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğum konferansları deşifrelerinin derlemesi olma özelliği ile özgün bir yayın niteliği taşımaktadır. Bu kitapta psikoterapi nedir, psikiyatri ve kültür, kimlik ve kişilik oluşumu, ergenlik, sınır kişilik, narsissitik kişilik, mükemmelci kişilik, kendini heder eden kişilik, ve pasif-agresif kişilik, varoluşçuluk, hipnoz ve hipnoterapi, sosyal mühendislik konuları ele alınmaktadır.
 • Özkul Çobanoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  60 Ayrım
  603,52 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Engin Ercan
  19, yüzyılın bir yanıyla meraklı ve maceraperest, çoğu zengin, soylu ve bir o kadar da halktan kopuk ve soğuk fildişi kulelerinde, pozitivist sancılarla, sosyal determinist kanunların peşindeki 'dogmatik' tabir caize 'sosyal simyacı'larının , 20. Yüzyılda yerini alan, 'bilimselsosyalizm'in ve olabildiğince 'pragmatik kapitalizm'in dişli çarkları arasında 'ideolojik' tercihlerini bilimsel kılıflara uydurma telaşının huzursuz kıldığı 'akademik' hüvviyetler, 21. Yüzyılda daha demokratik, üretken ve kesinlikle dada da insan merkezli olmak zorundadırlar. Özellikle 20. Yüzyılın gerektirdiği en büyük teorik kazanım ve açılımlardan birisi olan 'kültürel görecelelik'in önümüzdeki yüzyılda temel sosyal ve beşeri bilimlerin yanısıra uygulamaya dönük politik ve siyasal bilimlerde de ana kabullerden birisini oluşturması ve elde edilen teknolojik bilgiye erişim ve kitlesel karar mekanizmalarının devreye girmesiyle global anlamda pek çok sosyal ve kültürel sorunun çözümünde önemli rol oynayabilir. Bu bağlamda teorik ve uygulamalı bir 'kültür bilimi' olarak, halkbilimi disiplinine açılan yeni ufuklar, akademideki küçük azınlığın büyük bir çoğunluğunun zannettiğinin çok ötesindedir.
 • Kemal Tahir
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  551,08 KB
  Eser Türü: Kitap
  Halk Plajı, Kemal Tahir'in Samim Aşkın müstear ismiyle kaleme aldığı bir "yerli roman". Yazarının alamet-i farikası olmuş diyaloglarla bir oturuşta okunabilecek küçük bir kitap. Bugün Halk Plajı'nı yeniden okurlarla buluşturmak, hem Kemal Tahir'in romancılığını, hem de dönemin yayıncılık dünyasını hatırlamak üzere zevkli bir girişim niteliğinde. Orijinal kapağıyla birlikte sunduğumuz kitabın, bir zamanlar ilk yayımcının garanti ettiği zevkli saatleri bugün de yaşatabilmesi beklentisiyle…
 • Hikmet Kıvılcımlı
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  582,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Doğan Aksan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  17 Ayrım
  874,44 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Ökten Memişoğlu
  Dile dayanan bir yaratı olan şiir, gücünü dilin sınırsız olanaklarından, bugün bile bütünüyle çözülememiş sırlarından ve kişisel kullanımından alır. Doğan Aksan, "Halk Şiirimizin Gücü" adlı bu kitabında, şiir dili üzerinde çalışmış bir dilbilimci olarak, halk şiirimizin doruktaki, sevilen, beğenilen ürünleri başta olmak üzere birçok örneğini güçlü kılan yönleri, şiir dili, dilbilim ve anlambilim bakımından ele alıp bu doğrultuda saptadıklarını, gözlem ve yargılarını ortaya koymaktadır.
 • Ferhat Şahin
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  339,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Halk şiiri, edebiyatımızın bir koludur. Bu edebiyatın kapsamına anonim ürünler, tekke şiiri ve aşık ürünleri girmektedir. Anonim ve tekke şiirlerinin gelişimleri farklı olduğu için halk şiiri teriminden Aşık edebiyatı ürünlerini bir başka deyişle saz şairlerini anlamak daha uygun görünmektedir. Buna göre halk şiiri; Orta Asya çağından başlayarak günümüze kadar gelen ve Aşık, ozan ismi verilen şairlerce oluş-turulmuş, hece ölçüsüyle özel biçimlerde söylenen şiirdir.
 • Abel Paz
  insan sesi mp3 - Türkçe
  22 Ayrım
  804 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mehmet Mumcu
  Hijos de la Noche, Gecenin Çocukları derlerdi kendilerine. Çılgın, isyancı, soyguncu, devrimci ve anarşisttiler. Büyük bir düşü vardı onların; her türlü otoriteyi bütün izleriyle ortadan kaldırmak istiyorlardı. Geceyi severlerdi. Ve otuz yıllık canhıraş bir mücadeleden sonra, yıldızlı bir Temmuz gecesi, el bombaları, tabancalar, tüfekler ve dizginsiz bir özgürlük tutkusuyla silahlanmış olarak, otoriteyle nihayi hesaplaşmaya girişmek üzere ayağa kalktılar. Tutsak yaşamın son gecesi olacaktı bu. Çünkü otuzaltı saat sonra İspanya'nın yarısında otoriteyi ortadan kaldıracak ve anarşiyi Barselona'dan Aragon kırlarına kadar yayacaklardı. (Arka Kapak) .
 • Erkan Yücel
  insan sesi mp3 - Türkçe
  3 Ayrım
  88,92 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Şermin Kılıç
  Yaklaşık çeyrek yüzyıl önce, Erkan Yücelin başında bulunduğu Halk Tiyatrosu tarafından sahneye konan Deprem ve Zulüm oyununun bugün yayımlanmasının, o günlerde olup bitenleri anlamaya yarayan belgesel bir önemi var. (Gün Zileli) Oyunun adı Deprem ve Zulüm oldu. Masa başında Erkan Yücel başta olmak üzere müzikal sözler aradık. Devrimci, siyasi diyaloglar ve montaj noktaları seçtik. Oyunun müziklerini Sarper Özsan besteledi. Kürtçe ağıtları ise Cemil Hoca okudu. (Şıhali Yalçıner) Erkanın anlattıklarından etkilendim diyebilirim: Erkan Yücelin kafasında bir tiyatro biçimi vardı ve onu deniyordu. Bunun adı halkla bütünleşen, halkla birlikte yaratılan Halk Tiyatrosu olabilirdi belki. Yine de her ikisinin açısından da (Mert Egemen, Erkan Yücel) bir haklılık vardı ama bu parçalar birleştirilemiyordu. (A. Aydın Doğan) Adıyla, savaşımıyla bir döneme damgasını vuran bir oyunla yüz yüzesiniz. Tiyatromuzda belki de eşi benzeri olmayacak bir oyun: Deprem ve Zulüm
 • Strandberg – Sara Bergmark Elfgren
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  26,05 MB
  Eser Türü: Kitap
  Birbiriyle aynı ortamda bulunmaya bile tahammül edemeyen, tamamen farklı kişiliklere sahip altı genç kız büyülü bir gecede cadı olduklarını öğrenir... Kehanet, savaşın yakın olduğunu söylemektedir;Seçilmişler olarak Şeytanı yenip dünyayı kurtarmak kaderlerinde yazılı. Ama takım hâlinde çalışmayı öğrenmeleri için önce kendi engellerini aşmalılar.Onları takip eden karanlığa yakalanmamak için acele etmeliler, yoksa her şey için çok geç olabilir!...
 • Gore Verbinski
  insan sesi mp3
  1 Ayrım
  158,76 MB
  Eser Türü: Sesli Betimleme
  Seslendiren: Barış Bölükbaşı
  Bir kaseti izleyenlerin 7 gün içerisinde nedeni bilinmeyen bir şekilde öldüğü söylentileri kulaktan kulağa dolaşmaktadır.Rachel Keller adlı gazeteci 4 gencin ölmesi üstelik son olarak kuzeninin ölümü üzerine olayı araştırmaya karar verir ve kaseti bizzat izler. İçinde korkunç ama bir o kadar da gizemli görüntüler vardır.Bu deneyimin ardından kendisiyle birlikte oğlunun da hayatı tehlikeye girer.Rachel, arkadaşı Noah’ın yardımını ister. Rachel'ın sadece 7 günü kalmıştır. Rachel bu gizemi çözecek midir? Yoksa o da kasetteki görüntülerden 7 gün sonra insanların ölmesine sebep olan kötücül ruh Samara'nın kurbanı mı olacaktır?

Sayfalar