Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2099 sonuçtan 31 - 40 arası görüntüleniyor.
 • Hac
  Paulo Coelho
  insan sesi mp3 - Türkçe
  20 Ayrım
  335,60 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Sibel Küpeli
  Paulo Coelho, 1986’da bir hac yolculuğuna çıktı: Pireneler’den Santiago de Compostela’ya uzanan 700 kilometrelik ortaçağ yolunu yürüdü. Hac, yazarın, hacıların Santiago Katedrali’ne varmak için bin yıldır yürüdükleri bu yolda yaşadığı heyecan dolu serüvenlerin öyküsü.
 • Hac
  Ali Şeriati
  insan sesi mp3 - Türkçe
  18 Ayrım
  408,01 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Bülent Yaşarekin
  Hac: İstek, niyet ve yönelme, yani hareket ve aynı zamanda hareket yönüdür. Her şey, kendini kendinden, hayatından ve bütün bağlarından koparmakla başlıyor. Yoksa sen, kendi şehrinde sâkin değil misin? Sükûnet mi? Sükûn mu? Hac, sükunun gidişidir. Hayat, hedefi bizzat kendisi olan şey, yani ölüm. Bir tür soluk alıp veren, can taşıyan ölüm. Murdarca yaşamaksa, bir nevî kokuşmuş var oluş.
 • Ahmet Turan Alkan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  11 Ayrım
  174 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: ŞERİFE SEVGİ ÇINAR
  Hac Günlüğü Ahmet Turan Alkan'ın hac tecrübelerini kendine mahsus rahat ve usta diliyle anlattığı çok önemli bir eser. Menasikini anlatan onca kitaıbın yanında haccın ruhunu vermeye yönelik benzersiz bir çalışma. Haccı sosyal hayatımız için bir model olarak sunuyor Ahmet Turan Alkan. İslam aleminin ne durumda olduğunu görmek için hac mevsiminde Mekke'ye bakmanın yeterli olacağını ifade ederek her şeyin Allah'ın razı olduğu gibi tanzim edildiği güzel bir hac düşü görüyor...
 • Diyanet İşleri Başkanlığı
  insan sesi mp3 - Türkçe
  14 Ayrım
  291 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Güler Özdikici
 • Mustafa islamoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  15 Ayrım
  233,22 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: semra elmadağ
  Hac, tek kelimeyle müthiş ibadet! Müthişliği, zarfında değil mazrufunda, yani taşıdığı ruh ve barındırdığı potansiyelde saklı. Eğer hacc ibadeti kaybettiği ruhuna yeniden kavuşursa, içerisinde taşıdığı potansiyel kendisini açığa vuracak, bu insanlık için bir "basu ba´delmevt" (yeniden diriliş) muştusu olacaktır...
 • David Bali
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,24 MB
  Eser Türü: Kitap
  Haç ve Hilal'in ezeli mücadelesi, Turgut Reis'in Malta Adası'nı kuşatmasıyla doruk noktasına ulaşmıştır. İki büyük gücün bu küçük ada için kıyasıya savaşı, farklı diyarlara savrulan üç gencin, Nico'nun, Christien'ın ve Maria'nın kaderlerini de belirleyecektir. Nico, Müslüman bir Osmanlı reisi olmuştur; ancak geçmişiyle hesaplaşması da sürmektedir. Osmanlı mıdır yoksa Maltalı mı? Hıristiyan mıdır yoksa Müslüman mı? Tüm bu çelişkiler onu içinden çıkamadığı bir kargaşaya sürükler; gönlünü ise bir güzele kaptırmıştır. Maria, savaşı tüm acılarıyla göğüslerken, eski düşmanı Dun Salvago'yla tekrar yüzleşmek zorunda kalır. İntikam ateşiyle aşk ateşi aynı anda kavurmaktadır yüreğini...Christien ise şövalyelik yeminiyle aşkı arasında sıkışıp kalmıştır. Hangisini seçerse seçsin, ağır bir bedel ödeyeceği açıktır. Savrulan yürekler bu kitapta kavuşuyor, ama ne pahasına...Haç ve Hilal'in mücadelesi ise, yazarın olağanüstü kurgu ve anlatım becerisiyle bir destana dönüşüyor.
 • Ali Şeriati
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  764,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Hac: İstek, niyet ve yönelme, yani hareket ve aynı zamanda hareket yönüdür. Her şey, kendini kendinden, hayatından ve bütün bağlarından koparmakla başlıyor. Yoksa sen, kendi şehrinde sâkin değil misin? Sükûnet mi? Sükûn mu? Hac, sükunun gidişidir. Hayat, hedefi bizzat kendisi olan şey, yani ölüm. Bir tür soluk alıp veren, can taşıyan ölüm. Murdarca yaşamaksa, bir nevî kokuşmuş var oluş.
 • Ali Aksu
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  555,79 KB
  Eser Türü: Kitap
  İslam tarihinde Hulefa-i Raşidin'den sonra kurulan ve yaklaşık bir asır sert politikalar sayesinde ayakta kalan Emeviler döneminde, idari, siyasi, sosyal ve askeri olaylarda rol oynayan önemli şahıslar bulunmaktadır. Bu dönemde dikkat çeken ve devleti yıkılmaktan kurtaran, valiliği boyunca uyguladığı sert politikalarıyla sadece yaşadığı dönemde değil, günümüzde de yankıları devam eden, Emevi valilerinden biri de hiç şüphesiz Haccac b. Yusuf'tur. Haccac, Abdullah b. Zübeyr ile giriştiği mücadeleden Emevilerin kurucusu olarak devletin başına geçen Mervan b. El-Hakem'in ordusunda ilk defa babasıyla birlikte asker olarak yer aldı. Mervan'ın dikkatini çeken Haccac, Abdülmelik b. Mervan döneminde önce Hicaz valiliğine atandı. Burada gösterdiği başarı sayesinde Irak valiliğine tayin edilen Haccac, Velid b. Abdülmelik döneminde siyasi hayatını devam ettirdi. Haccac, görev yaptığı süre içinde -özellikle- Maveraünnehir ve Sind bölgelerinin fethini gerçekleştirmiş, önemli bir muhalefet hareketi olan bölgelerinin fethini gerçekleştirmiş, önemli bir muhalefet hareketi olan Haricilerle Mücadele, İbnü'l Eş'as isyanı gibi hadiselerin üstesinden gelmiş önemli bir isimdir. Bu nedenlerle Abdullah b. Zübetr sürecinde bir anlamda ihtidar-muhalefet mücadelesi olarak meydana gelen olaylarda vali ve komutan olarak görev yapan Haccac'ın hayatı ve bu dönemde meydana gelen mücadelelerin ele alınıp incelenmesi, bu dönemin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır kanaatindeyiz.
 • Prof. Dr. Bünyamin Erul
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  1,32 MB
  Eser Türü: Kitap
  Hac, aslında manevi ve deruni bir tecrübedir. Çünkü diğer ibadetlerde olduğu gibi hac ibadetinde de asıl olan, aklileştirme değil, içselleştirmedir. Bu ibadetlerin, bazı dini ve dünyevi faydaları varsa da, asıl olan onların sırf Allah istediği için yapılmış olmasıdır. Hac, belli bir zaman ve belirli mekanlarda gerçekleşen bir ibadet olduğu için Müslümanlara zaman ve mekan mefhumunu, dünyada her şeyin belli bir düzen içinde gerçekleştiği şuurunu kazandırır. Buna göre hac, bir ay içerisinde başlayıp biten bir ibadet değildir. Bireyin iç dünyasının evrensel olana açılımı ve toplum hayatının kaynaştırıcı bir mayasıdır.
 • Necip Fazıl Kısakürek
  insan sesi mp3 - Türkçe
  19 Ayrım
  321,76 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: ŞERİFE SEVGİ ÇINAR
  Necip Fazıl'ın 1973 yılındaki hac yolculuğunda yaşadıklarını anlattığı kitabını okurken Kutsal Topraklardaymış gibi hissedeceksiniz.. Akıcı ve zevkli bir kitap

Sayfalar