Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2172 sonuçtan 41 - 50 arası görüntüleniyor.
 • Ali Aksu
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  555,79 KB
  Eser Türü: Kitap
  İslam tarihinde Hulefa-i Raşidin'den sonra kurulan ve yaklaşık bir asır sert politikalar sayesinde ayakta kalan Emeviler döneminde, idari, siyasi, sosyal ve askeri olaylarda rol oynayan önemli şahıslar bulunmaktadır. Bu dönemde dikkat çeken ve devleti yıkılmaktan kurtaran, valiliği boyunca uyguladığı sert politikalarıyla sadece yaşadığı dönemde değil, günümüzde de yankıları devam eden, Emevi valilerinden biri de hiç şüphesiz Haccac b. Yusuf'tur. Haccac, Abdullah b. Zübeyr ile giriştiği mücadeleden Emevilerin kurucusu olarak devletin başına geçen Mervan b. El-Hakem'in ordusunda ilk defa babasıyla birlikte asker olarak yer aldı. Mervan'ın dikkatini çeken Haccac, Abdülmelik b. Mervan döneminde önce Hicaz valiliğine atandı. Burada gösterdiği başarı sayesinde Irak valiliğine tayin edilen Haccac, Velid b. Abdülmelik döneminde siyasi hayatını devam ettirdi. Haccac, görev yaptığı süre içinde -özellikle- Maveraünnehir ve Sind bölgelerinin fethini gerçekleştirmiş, önemli bir muhalefet hareketi olan bölgelerinin fethini gerçekleştirmiş, önemli bir muhalefet hareketi olan Haricilerle Mücadele, İbnü'l Eş'as isyanı gibi hadiselerin üstesinden gelmiş önemli bir isimdir. Bu nedenlerle Abdullah b. Zübetr sürecinde bir anlamda ihtidar-muhalefet mücadelesi olarak meydana gelen olaylarda vali ve komutan olarak görev yapan Haccac'ın hayatı ve bu dönemde meydana gelen mücadelelerin ele alınıp incelenmesi, bu dönemin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır kanaatindeyiz.
 • Prof. Dr. Bünyamin Erul
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  1,32 MB
  Eser Türü: Kitap
  Hac, aslında manevi ve deruni bir tecrübedir. Çünkü diğer ibadetlerde olduğu gibi hac ibadetinde de asıl olan, aklileştirme değil, içselleştirmedir. Bu ibadetlerin, bazı dini ve dünyevi faydaları varsa da, asıl olan onların sırf Allah istediği için yapılmış olmasıdır. Hac, belli bir zaman ve belirli mekanlarda gerçekleşen bir ibadet olduğu için Müslümanlara zaman ve mekan mefhumunu, dünyada her şeyin belli bir düzen içinde gerçekleştiği şuurunu kazandırır. Buna göre hac, bir ay içerisinde başlayıp biten bir ibadet değildir. Bireyin iç dünyasının evrensel olana açılımı ve toplum hayatının kaynaştırıcı bir mayasıdır.
 • Necip Fazıl Kısakürek
  insan sesi mp3 - Türkçe
  19 Ayrım
  321,76 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: ŞERİFE SEVGİ ÇINAR
  Necip Fazıl'ın 1973 yılındaki hac yolculuğunda yaşadıklarını anlattığı kitabını okurken Kutsal Topraklardaymış gibi hissedeceksiniz.. Akıcı ve zevkli bir kitap
 • Halide Alptekin
  insan sesi mp3 - Türkçe
  42 Ayrım
  1. 34 GB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Hakan Dalkılıç
  Küçük aşklar, büyük sevdanın çakıl taşlarıymış meğer... Bir hasretin türküsüyle yollara dökülür insanlar. Meşakkat seferin diğer adı olur. Sefer, sevgi kervanının bastığı kum... Bir kum ki fırtınayla yüze tokat gibi iner... Döndürmez yolundan âşıkları... Anadolu bağrından yiğitler gönderir, yiğitler Anadolu'ya en güzel kokuları getirir. Bir hâce anlatır asırlar evvelinden mesajını ve der: Küçük aşklar, büyük sevdanın çakıl taşları...
 • Muzaffer İzgü
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  80,5
  Eser Türü: Tiyatro
 • Erol Gergin
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  92,73 MB
  Eser Türü: Kitap
  Haçeş, Çerkes kültüründe oldukça önemli yeri olan bir kavramdır. Basit şekliyle “konuk evi” anlamına gelse de konuk ağırlamanın çok ötesinde işlevlere sahiptir. Çerkes kültürünün yeniden üretildiği, yeni nesillere aktarıldığı, kültürel belleğin canlı tutulduğu sosyal bir mekan özelliği taşır. Sivas, Kahramanmaraş ve Kayseri il sınırlarının kesiştiği noktada bir plato olan Uzunyayla’da altmışa yakın Çerkes köyü bulunur. 19. yüzyılda anavatanları Kafkasya’dan sürülerek çok çetin iklim koşulları ile bilinen bu topraklarda iskân edilen Çerkesler, yüz elli yıldan uzun bir süre boyunca bu çorak topraklarda hayatta kalma mücadelesi verirken, bir taraftan da kültürlerini korumaya çalıştılar. Evlerden yaz kış sobanın kalkmadığı bu köylerde Haçeşler on yıllar boyunca konuklarla hayat buldu, canlandı. Kimileri yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan, Kafkasya’dan sürgünle gelen pek çok hikâye anlatıldı, anılar tazelendi. Kimi zaman da yepyeni hikâyelerle ısındı Haçeşler. Bu kitapta işte bu hikâyelerin bir kısmını okuyacak, Anadolu’da can çekişmekte olan Çerkes kültürünün çok canlı bir anlatımını bulacaksınız.
 • Gazali
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  468,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Leslea Newman
  insan sesi mp3 - Türkçe
  10 Ayrım
  142,56 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Hanife ŞAHİN
  Bundan 100 yıl kadar önce, bir köpekle bir profesör arasında, sonraları tüm dünyayı derinden etkileyecek bir dostluk başladı. Fakat bu dostlar, profesörün ölümüyle kısa süre sonra ayrılmak zorunda kaldı. Peki bir köpeğe ölümün ne olduğunu anlatabilir misiniz? Elbette hayır. İşte Hachiko da bu yüzden, en yakın dostunu yaklaşık 10 yıl boyunca bekledi. Hem de her gün, aynı saatte ve aynı yerde. Köpekler, yüzyıllardan beri insanların en sadık dostlarıdır. Ancak bazı dostluklar, filmlere ve kitaplara konu olacak kadar büyük izler bırakmıştır hafızalarda. Sahibini yıllarca, sabırla beklediği tren istasyonuna heykeli dikilen Hachiko’nun hikâyesi, genç yaşlı demeden tüm kalpleri ısıtacak türden. Hachiko bize hiçbir zaman vazgeçmemeyi öğretti. Bize sadakati ve bağlılığı öğretti. Umudu ve inancı öğretti. Sabrı ve sorumluluğu öğretti. Ama hepsinden öte, Hachiko bize arkadaşlığın gerçek anlamını ve Sevdiklerimizi asla unutmamayı öğretti. Teşekkürler, Hachiko.
 • Leon Uris
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,55 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Cüneyt Ülsever
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,92 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan: Selahattin Yener
  26 Ağustos 1997... Saat 02.23" Yer Kayseri... Tüm Kayseri’nin kısaca "Hacı" diye tanıdığı Hayrullah Gesili’ye evinde, gecenin kör karanlığında çalan telefondan, kardeşinin bir çifte cinayetin sanığı olarak tutuklandığı bildiriliyordu. Ankara’ya doğru arabayla yol alırken, Hacı geçmişine doğru bir yolculuğa da başlamıştı. Cinayet Masası baş komiserlerinden Yağız Balcı, maktullerin Savunma Bakanı ve Türkiye’de devlet ihalelerine giren büyük yabancı şirketlerin danışmanlığını yapan, "%100 Sevil" diye tanınan Sevil Ötüşken olması nedeniyle olayın daha "derin"lerde yatan "neden"lerle açıklanabileceğini anlamıştı. Hacı, medyaya kalsa, sadece göğsüne kadar inen gri-beyaz sakalları nedeniyle tutuklanabilecek bir şeriatçıydı. Gazeteler hiç gecikmeden "siyasi cinayet", "Yeşil sermaye Ankara’da hesap veriyor", "28 Şubat’tan alınan intikam" gi,bi manşetler atmışlardı. Yağız Balcı denklemin bilinmeyenlerine adım adım yaklaşırken, "olmuş gibi gözüken"lerin ardındaki gerçeklerin bile, gerektiğinde nasıl değişikliğe uğrayabileceğini görecekti.

Sayfalar