Eserlere Göre Listeleme

Toplam 4935 sonuçtan 151 - 160 arası görüntüleniyor.
 • Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
  insan sesi mp3 - Türkçe
  16 Ayrım
  518,80 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Eda Aydın
  Kadın Budalası, Dostoyevski'nin dünya çapında etki yapmış kitaplarından biridir. Dünya edebiyatının öncü yazarlarından Dostoyevski kitaplarında insan ruhunun derinliklerini ve toplumsal yaşamın karmaşık doğasını konu edinir. Toplum birey ilişkilerini psikolojik bir bakışla derinlemesine ele alan yazar, unutulmaz eserler vermiştir. Felsefi örgüye sahip eserleri evrensel bir anlama sahiptir. Güncel yaşamın sorunları üzerine düşünürken bu evrensel eserlerden yararlanmak bir zorunluluktur. Kadın Budalası: Erkeklerin trajedisi.
 • David Reuben
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,49 MB
  Eser Türü: Kitap
  Kadın Cinsel ve Duygusal Sorunlar mutluluğunuzun altın anahtarı olacaktır. Günlük hayatınızdan bütün yaşamınıza kadar her türlü probleminiz bu eserde çözülmüştür. Bedeni ve duygusal değişmelerinizin, hayatınızdaki önemi ancak bunların dengelenmesiyle mümkündür.
 • Pearl S. Buck
  insan sesi mp3 - Türkçe
  12 Ayrım
  214
  Eser Türü: Tiyatro
  Pearl S. Buck bugüne kadar Nobel Edbiyat ödülünü kazanan, üç kadın yazardan biridir.
 • Jasmine Cresswell
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  128,38 KB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan - Kitapsevenler
  Pınl pırıl bir mayıs güneşi Queens'deki mezann başında toplanan kalabalığın üzerinde ışıldıyordu. Justin Tanner kuru gözlerle rahibin, karısının tabutu üzerine sembolik bir avuç toprak atışını seyretti. Bağırmamak için dişlerini sıkmıştı. Son duaların mırıltısı arasından kayınvalidesinin hıçkırıklarını duyabiliyordu. Son üç gündür, ağlayabilmeyi ne kadar istemişti. Bunun sağlayacağı ufacık rahatlamadan bile yoksundu. Acısı dayanılmaz boyutlardaydı. Kahroluyordu. Neden Linda'yı seçmişti ölüm? Nazik, tatlı Linda'yı. Yirmi dokuz yıllık tüm yaşamı boyunca, kendini tanıyan herkesi sevgi ve neşeye boğan Linda'yı. Izdırap çekmesi büyük bir haksızlıktı... Ölümüyse, dayanılacak gibi değildi...
 • Alfred Hitchcock
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  10,40 MB
  Eser Türü: Tiyatro
  Tiyatro Oyunudur
 • Agnes Michaux
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  408,76 KB
  Eser Türü: Kitap
  Ne midir, Kadın Düşmanı Sözlük? "Aşk"tan "zina"ya, "bacaklar"dan "vajina"ya, "evde kalmış kadın"dan "turşu"ya kadar uzanan geniş bir yelpazede, kadınlarla ilgili çeşitli kavramların eğlenceli ama yer yer de sinir bozucu, hatta isyan ettirici tanımlarını içeren bir sözlük... Gülünç önyargıları yansıtan bu özlü sözlerin, ince kelime oyunlarının yazarları mı? Kimler yok ki aralarında: Euripides, Voltaire, Sartre, Freud, Proudhon ya da Nietzsche gibi kalburüstü düşünürler; Baudelaire, Hugo, Proust, Goethe ya da Faulkner gibi ünlü yazarlar; Napoléon, Woody Allen, Aziz Paulus ya da Ayetullah Muntazeri gibi beklenmedik isimler; hatta kadınlar; Marie Antoinette, Madonna ya da Kraliçe Victoria gibi... Bu sözlükte derlenen kadın düşmanı zırvaları yumurtlayanlar cahil, ilkel, kaba, maço, sıradan erkekler değil de, tarihte iz bırakmış, hatta hepimizi büyüleyen önemli edebî yapıtlar vermiş, başka haklı davaların savunuculuğunu yapmış, üst düzey eğitimli, akıllı, kıvrak zekâlı insanlar olduğunda, sadece gülüp geçmek kolay değil elbette. Agnès Michaux'nun derlediği Kadın Düşmanı Sözlük, birçoğumuzun ezberini bozarak kadın düşmanlığı konusuna daha farklı bir açıdan bakmamızı sağlayacak trajikomik bir araç...
 • Harun Açba
  insan sesi mp3 - Türkçe
  10 Ayrım
  208,05 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Sare Yıldırım
  Osmanlı İmparatorluğu’nun saltanatı tam 600 yıl sürdü. Osmanlı’ya ait her şey çok konuşuldu. Padişahlar, savaşlar, fetihler, sadrazamlar, camiler, türbeler. Bazı kadın efendilerden de çok bahsedildi. Kösem Sultan, Hürrem Sultan gibi Ama bunlar daha ziyade imparatorluğun yükselme ve duraklama devrindeki kadın sultanlardı. Nedense Osmanlı’nın son dönemi hakkında çok şey yazılıp konuşulsa da, bu dönemin padişah eşleri hakkında fazla bilgi yoktur. Yazar Harun Açba; Sultan I. Abdülmecid, Sultan Abdülaziz, Sultan V. Murad, Sultan II. Abdülhamid, Sultan V. Mehmed Reşad, Sultan VI. Mehmed Vahideddin, Halife II. Abdülmecid Efendi’nin eşlerinin sadece hayatlarından değil ailelerinden de bahsederek, sözde alelade cariye olarak sıfatlanan bu kadınların gerçek geçmişlerini ifşa ediyor. Osmanlı’nın bu sancılı döneminde önemli rol oynayan Kadın Efendiler geçmişimize önemli bir kapı açıyor ve tarihimizi daha iyi anlamamızı sağlıyor.
 • Evren Hoşrik
  insan sesi mp3 - Türkçe
  10 Ayrım
  188,74 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tuğçe Sakallı
  Sevgilinizin ya da eşinizin size karşı, ilişkinizin ilk günlerindeki gibi yoğun duygular hissetmesi; çocuğunuzun, uygun olmayan davranışlarından vazgeçmesi nasıl olurdu? Kimilerinin kumar oynamaya ya da balık tutmaya neden tutkuyla devam ettiğini hiç düşündünüz mü? Peki, trafik cezaları kural ihlali yapılmasını neden yeterince engelleyemiyor olabilir? Tokat atma, ağza biber sürme gibi fiziksel şiddet ya da küfür etme, bağırma gibi psikolojik şiddet içeren uygunsuz cezalara başvurmanın, cezalandırılan ve cezalandıran birey üzerinde ne denli yıkıcı ve tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini biliyor musunuz? Yazar, bu kitapta, psikolojinin mihenk taşlarından biri olan davranışçı kuramı temel alarak tüm bu ve benzeri sorulara, sınırlarını zorlamadan, yalın ve anlaşılır bir dille yanıtlar sunmaktadır. Evliliğin aşkı öldürdüğüne mi inanıyorsunuz? Belki de bunu bir daha düşünmelisiniz. Ve yine belki de bu kitabı partnerinizden saklamalısınız…
 • Bekir Şişman
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  480,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Menkıbelerde anlatılan olayların yaşanıp yaşanmadığını muhakeme etmek ve değerlendirmek bu çalışmanın temel amaçlarından biri değildir. İnanıyorsanız ve varlığı metafizik boyutuyla da ele alıyorsanız menkıbeler vardır ve yaşanmıştır; ancak hayata pozitivist yaklaşanlar açısından menkıbelerin bir inadırıcılık vasfı yoktur. Geçen yüzyıllarda kadınları az yazan ve kadınları hakkında az yazılan erkek egemen bir toplumda, tasavvufi mahiyette de olsa kadınları ele alan, onları konu edinen ve inceleyen bir metnin esas alınmasıyla ortaya çıkan bu çalışmanın, İslam dünyasında kadının gerçek yerinin ve değerinin doğru anlaşılmasına katkı sağlayacağını ümit etmekteyiz.
 • Marit Rullman
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  11,26 MB
  Eser Türü: Kitap
  Kadınlar daha antikçağda akademilerde ders veriyor, Sokrates, Montaigne ya da Voltaire gibi filozoflarla, etkin bir biçimde fikir alışverişine giriyor ve kendi özgün felsefe kuramlarını geliştiriyorlardı. Ne var ki, pek çok alanda olduğu üzere, felsefede de, yalnızca erkek temsilciler yer buldular bilim tarihinde. Bu kitapta yer alan portreler; antikçağdan Aydınlanmaya dek uzanan bir zaman kesitinde yaşamış, düşünce üretmiş, felsefe yapmış kadın filozoflar, felsefe tarihinin, başka bir deyişle bilim tarihinin bu yanlışlığını düzeltme çabasında. Kitap, pek çok resim, birincil ve ikincil kaynaklarla felsefeye ilgi duyan herkes için bir başvuru kaynağı niteliğinde.

Sayfalar