Eserlere Göre Listeleme

Toplam 720 sonuçtan 31 - 40 arası görüntüleniyor.
 • Abdülaziz Kutluay
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  667,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Namazın farz oluşu, Kitap sünnet ve icma-i Ümmetle sabittir. Namaz, islam dininde imandan sonra gelen en yüksek hakikattır. Namaz islam dininin tüm emirlerini bünyesinde toplayan, iman erkanını koruyan salğlam bir kaledir. Namaz Hz. Adem (a.s)'dan Hz. Muhammed (s.a.v)'e kadar gekmiş geçmiş peygamberlerin, mü'minlerin, sıddıkların, salihlerin, velilerin, asla ve katha terk etmedikleri bir farizadır. Nmaz Resulullah (s.a.v)'ın "gözünün nuru kalbimin sürürü" dediği, onun ve Ashabı'nın çok sevip terk etmedikleri bir Şear'iri islamdır. Namaz, anamızdan doğduktan sonra yüzümüzün kıbleye çevrilip, kulaklarımıza okunan ezan ve kamet iel başlayan ve musallarda son bulacak kadar kısa olan fani dünya hayatında bize ebed-i saadeti kazandıracak en karlı kazançtır. Hayat boyu hangi hal ve ahval üzere olur ise olsun. Şer'i ma'zeretler dışında, paydosu, terki ve tatili hiç olmayan, ölmeden önce ödenmesi şart olan bir borç ve bir zimmettir. Namaz, Ruhun gıdasıdır.-Namaz gönül huzurudur. Namaz, mü'minin miracıdır.-Namaz, dinin direğidir. Namaz, cennetin anahtarıdır.-Namz, Allah (cc) ile konuşmaktır. Sevgili Kardeşim... Namazın Kılınmadan Namaz Kıl !
 • Ahmet Bulut
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  455,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Neden Namaz? Çünkü namaz imandan sonra Rabbimizin en çok üzerinde durduğu bir ibadettir. Hz. Peygamberin hayatının ayrılmaz parçasıdır. Namaz hayatın ta kendisidir. Hiç bir şekilde terkine izin verilmemiştir. Buna rağmen günümüz Müslümanlarının en çok ihmal ettiği kıymetini bilmediği bir ibadettir. Dolayısı ile karşımıza iki sonuç çıkıyor. Namazını kılmayanlar ve kıldığı halde gereken önemi vermeyenler.
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  29 Ayrım
  104 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Derleyen: Ahmet Mahmut Ünlü
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  102 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Hasan Yavaş
  insan sesi mp3 - Türkçe
  191 Ayrım
  130 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Hayri Küçükdeniz
  Ayrıntıları ile Namaz Kitabı
 • Hüseyin Hilmi Işık
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  541,60 KB
  Eser Türü: Kitap
  Küçük bir ilmihal niteliğinde olan bu kitâbda her müslümanın bilmesi zaruri olan Ehl-i sünnet i'tikâdı, namaz, abdest, gusl, teyemmüm, oruç, hac ve zekât bilgileri anlatılmaktadır. Namâz kitâbının sonunda, namâzın içinde ve dışında okunacak duâlar arabî olarak yer almaktadır. Namâz ve Namâzla ilgili bilgileri detaylıca içeren dokuz kısımdan oluşmaktadır.
 • Nureddin Yıldız
  insan sesi mp3 - Türkçe
  12 Ayrım
  196,91 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Esin Güre
  Namaz, Rabbimizin huzurunda ilk muhasebe konumuzdur. Dinimizin en bariz dindarlık kazandıran amellerinden biridir. Geceden gündüze bütün hayatımızı kuşatır namaz. O giderse din gitmiş olur. Yaşadığımız asrın en yoğun baskıları arasında namazlı Münlüman olmanın sınavını veriyoruz. Her şeye rağmen önce namaz, rahmet için namaz mücadelemiz ve bu mücadelemizin bir muhasebesi...
 • Onk. Dr. Haluk Nurbaki
  insan sesi mp3 - Türkçe
  10 Ayrım
  235,60 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Perizat Altınay
 • Esma Sayın Ekerim
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1019,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Bireye kendi davranış ve dürtülerini kontrol etme imkanı veren namaz, kul ile Allah arasında bir bağ ve buluşmadır. Namaz kalbin kuvvet aldığı, ruhun Allah'a bağlılığını hissettiği, nefsin dünya hayatının değerlerinden daha üstün değerler bulduğu bir rabıtadır. İslam inanışında namaz, bir itaat davranışıdır. İtaat ve ibadetin amacı ise sevaptan ziyade Allah'ın sevgi ve yakınlığını kazanmaktır. Bu bağlamda ibadetten ve bir anlamda ibadetlerin özü ve sentezi olan namazdan amaç ihlastır. Yani kişinin samimiyet, itaat, sevgi ve minnet duygularının Allah'a yöneltmesidir. Kur'an-ı Kerim'de, müminlere, gündüzün başında ve sonunda, bir de gecenin erken saatlerinde namazı dosdoğru kılıp devamlı olmaları emredilerek, bu ayetin nüzul gerekçesi kabul edilebilecek bir ifade ile, çünkü iyi eylemler kötü eylemleri giderir denilmektedir. Yani namazın, hata ve günahların olumsuz etkilerini silerek, bireyi olumlu eylemlere yönlendireceği vurgulanmaktadır.
 • Abdullah Yıldız
  insan sesi mp3 - Türkçe
  11 Ayrım
  470 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Sara Şentürk

Sayfalar