Eserlere Göre Listeleme

Toplam 660 sonuçtan 91 - 100 arası görüntüleniyor.
 • Erdoğan Aydın
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  2,08 MB
  Eser Türü: Kitap
  Nasıl Müslüman olduğumuzu genellikle sormadık kendimize. Çünkü İslamiyet'i "din ve hidayet aşkıyla", kendiliğinden benimsediğimiz yolunda koşullandırılmıştık. Oysa doğruyu aradığımızda, Müslümanlaştırılma tarihimizin, insanı irkilten bir vahşet süreci olduğu soğuk gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Resmi ve geleneksel söylemse, bu gerçeği ısrarla gizlemeye çalışıyor. Bugünü anlamak ve demokratik bir Türkiye yaratabilmek için, doğru tarih bilincine sahip olmamız gerektiğinden hareketle Erdoğan Aydın, Nasıl Müslüman Olduk kitabında, Müslümanlaştırılmamızın dramatik öyküsünü ve bunun toplumumuza etkilerini gün ışığına çıkarıyor. İçindekiler; Tarihin Aynasında Hak İhlalleri İslami Yayılmanın Maddi Koşulları ve Dinsel Mantığı Yayılmacılığın Başlangıcı ve Ku?rtlerin Mu?slu?manlaştırılması Şeriat Tu?rkleri Nasıl Göru?yor? Arapların Tu?rk Yurtlarına Saldırılarının İlk Dönemi Yurtları İşgal Edilirken Tu?rkler Direniyor Kuteybe, Direnişi Katliamlarla Kırmaya Çalışıyor "Hidayet"ten Tu?rklerin Payına Kılıç ve Kırbaç Du?şu?yor Mu?slu?man İşgalini Kırmak İçin Bu?yu?k Atılım ve Yenilgi Abbasi Devrimi ve İslamiyet'in Kavimsel Karakter Değişimi Abbasiler Dönemi'nde Tu?rkler Tu?rk Köleler, İslam Lejyon Ordusunun Temel Gu?cu? Oluyor Arapların Hazar Yurtlarını İşgali ve Geri Atılmaları İşgal Öncesi Tu?rkistan'da Dinsel Panorama İslamiyet'e Karşı İdeolojik Direniş ve Dönu?şu?m Tu?rklerin Mu?slu?manlaşmasının Siyasal Biçimlenişi Selçuklular İslam'ın Siyasal Egemenliğine Yu?kseliyor İslamlaşmanın, Tu?rkler Üzerindeki Ku?ltu?rel Etkileri Ek: Dinin Tu?rk Toplumuna Etkileri (Dr. Hikmet Kıvılcımlı) (Tanıtım Bülteninden)
 • Erdoğan Aydın
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  741,21 KB
  Eser Türü: Kitap
  Nasıl Müslüman olduğumuzu genellikle sormadık kendimize. Çünkü İslamiyet’i “din ve hidayet aşkıyla”, kendiliğinden benimsediğimiz yolunda koşullandırılmıştık. Oysa doğruyu aradığımızda, Müslümanlaştırılma tarihimizin, insanı irkilten bir vahşet süreci olduğu soğuk gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Resmi ve geleneksel söylemse, bu gerçeği ısrarla gizlemeye çalışıyor. Bugünü anlamak ve demokratik bir Türkiye yaratabilmek için, doğru tarih bilincine sahip olmamız gerektiğinden hareketle Erdoğan Aydın, Nasıl Müslüman Olduk kitabında, Müslümanlaştırılmamızın dramatik öyküsünü ve bunun toplumumuza etkilerini gün ışığına çıkarıyor.
 • Ahmet Efe
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  0 Bytes
  Eser Türü: Kitap
  Öldürülenlerin tarihi ile ilgili bu çalışmada yeryüzünde kanı dökülen ilk insan olan Habil'den başlayarak yaşadığımız ngünlere kadar geçen süre içinde öldürülmek suretiyle hayatına son verilmiş 156 şahsın kısa biyografileri ve son anlarının ibretamiz hikayeleri anlatılmıştır.
 • Cesar Aira
  insan sesi mp3 - Türkçe
  13 Ayrım
  155,66 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Şule Özen
  Hikâyem, yani “nasıl rahibe olduğumun” hikâyesi, yaşamımın erken bir döneminde başladı; altı yaşımı daha yeni bitirmiştim. Bu başlangıç hafızama öyle bir kazındı ki hâlâ en ince ayrıntısına kadar gözümde canlandırabiliyorum. Öncesine dair hiçbir şey hatırlamıyorum; sonrasındaysa her şey canlı ve uyku anlarını dahi kapsayan tek bir hatıraya dönüşüyor, en sonunda da rahibe giysisini sırtıma geçiriyorum. Alegorik bir otobiyografi mi yoksa mistik bir edebiyat kılavuzu mu? Altı yaşındaki bir oğlanın (ya da kızın) hayatında ilk kez dondurma yemesiyle tetiklenen bu hayal gücü kasırgası, okuyucuyu Arjantin edebiyatının sarmal labirentlerine sürüklüyor. Nasıl Rahibe Oldum, César Aira mitolojisinin en önemli parçalarından.
 • İhsan Süreyya Sırma
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  564,00 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Leander Kahney
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  2,49 MB
  Eser Türü: Kitap
  Steve Jobs, Apple'ı benzersiz bir sanatsal beceri ve kusursuz iş hamlelerinden oluşan mükemmel bir kanşjmta yönetir. İşadamından çok bir sanatçıdır; yarattıklarını sermayeye dönüştürme konusunda da mükemmel bir yeteneği vardır. Jobs, ilgilerini ve kişilik özelliklerini -taktntılılık, narsisizm, mükemmeliyetcilik- alıp bunları kariyerinin özellikleri haline getirmiştir, Jobs doğa! beceri ve yeteneklerini Apple'ı yeniden yaratmak için kullanmıştır. Yüksek teknolojiyi tasarım, marka ve modayla' bütünteştirrniştir. Wired dergisinin haber editörü Leander Kahney'nin kaleme aldığı Nasıl Steve Jobs Olunur? Steve Jobs'un tüm kişilik özelliklerini iş felsefesine nasıl dönüştürdügünü anlatıyor.
 • Nikolay Gavriloviç Çernişevski
  insan sesi mp3 - Türkçe
  35 Ayrım
  661 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Ayşe İnci İşli
  Çernişevski Nasıl Yapmalı?yı 4 Aralık 1862 ile 4 Nisan 1863 arasını kapsayan dört aylık sürede, Petropavlovsk zindanında yazdı. Ama dört ayda yazılan bu romanın Rus toplum hayatı üzerinde yarattığı sarsıntı oldukça büyük oldu. Kropotkinin belirttiğine göre Nasıl Yapmalı? dönemin Rus gençliği için bir tür siyasal program niteliğine büründü. Nasıl Yapmalı?nın içeriği son derece kapsamalıdır. Yine de, bu roman neyi anlatıyor? sorusuna yeni insanları anlatıyor denilse bu hem kısa hem de doğru bir yanıt olacaktır.
 • Nikolay Gavriloviç Çernişevski
  insan sesi mp3 - Türkçe
  55 Ayrım
  580 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Engin Ercan
  "... Çernişevski "Nasıl Yapmalı?"yı 4 Aralık 1862 ile Nisan 1863 arasını kapsayan dört aylık sürede, Petropavlovsk zindanında yazdı. Ama dört ayda yazılan bu romanın Rus toplum hayatı üzrendi yarattığı sarsıntı öylesine büyük oldu ki, Dostoyevski ve Tolstoy'dan , Kropotkin ve Lenin'e kadar pek çok yazın ve eylem adamı, kimi yerin dibine batırarak, kimi yücelterek, "Nasıl Yapmalı?"yı konuştu. "Nasıl Yapmalı?"yı tartıştı. Kropotkin'in belirttiğine göre "Nasıl Yapmalı?" dönemin Rus gençliği için bir tür siyasal program niteliğine büründü. "Nasıl Yapmalı'nın içeriği son derece kapsamlıdır. Yine de, 'Bu roman neyi anlatıyor?' sorusuna 'yeni insanlar'ı anlatıyor denilse bu hem kısa hem de doğru bir yanıt olacaktır." (Arka Kapak)
 • Nikolay Gavriloviç Çernişevski
  insan sesi mp3 - Türkçe
  34 Ayrım
  637 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Ayşe İnci İşli
  Çernişevski Nasıl Yapmalı?yı 4 Aralık 1862 ile 4 Nisan 1863 arasını kapsayan dört aylık sürede, Petropavlovsk zindanında yazdı. Ama dört ayda yazılan bu romanın Rus toplum hayatı üzerinde yarattığı sarsıntı oldukça büyük oldu. Kropotkinin belirttiğine göre Nasıl Yapmalı? dönemin Rus gençliği için bir tür siyasal program niteliğine büründü. Nasıl Yapmalı?nın içeriği son derece kapsamalıdır. Yine de, bu roman neyi anlatıyor? sorusuna yeni insanları anlatıyor denilse bu hem kısa hem de doğru bir yanıt olacaktır.
 • N. G. Çernişevskiy
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  838,90 KB
  Eser Türü: Kitap
  nternet ya da gazete arşivlerinde kaybolup gideceği yerde, derli toplu bir kitap olarak ve her halükarda fikir ve yaklaşım birliği oluşturan bu makaleler, Türk egemen medyasının perişan halini somut olarak gözler önüne seriyor. Ele aldığı konuların çeşitliliği bir yana, hangi konuyu işlerse onu mutlaka hem genel gazetecilik pratiği ve teorisi çerçevesinde konumlandırması hem de dünya gazeteciliği perspektifiyle de irdelemesi açısında da Arsan’ın makaleleri bilgi vermenin yanı sıra ufuk açıyor. Ragıp Duran

Sayfalar