Katalog

Toplam 3092 sonuçtan 2981 - 3000 arası görüntüleniyor.
Metin Aydoğan
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme
Cengiz Özakıncı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Cengiz Özakıncı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Deneme
Hermann Broch
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Zambak Yayınları
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Ders
Şemsettin Günaltay
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Hikmet Kıvılcımlı
Talep Alındı
- Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hepsi
Seslendiren: 2012-11-22 13:04:00

Varlık gibi, bilimler de, önce iki büyük gruba ayrılırlar: 1- Doğa Bilimleri (Natürel veya Ekzakt Bilimler) 2- Toplum Bilimleri (Sosyal Bilimler) Sosyal bilimler de başlıca iki bölüktürler: a) Ya toplum olaylarının tümü içinden bir bölüğünü seçip incelerler. Örneğin, ekonomi politik, yalnız (üretim, dağıtım, üleşim, tüketim) ilişkilerini inceler; hukuk, yalnız (hak, ceza, kanun) ilişkilerini işler vb… b) Yahut bilimler toplum olaylarını öyle ayrı ayrı ele alacağına, bütünüyle birden, tüm insan ilişkileri olarak bir arada ve karşılıklı etki-tepki’leri içinde gözden geçirirler. İnsan yaşantılarının ve ilişkilerinin topunu birden ele alan sosyal bilimler, başlıca ikiye ayrılırlar: 1- Tarih, 2- Sosyoloji. Bu iki ayrı deyimin nerede ve nasıl ortaya çıktıklarını, niçin birbirlerinden ayrı bulunduklarını ve aldıkları adların yerinde olup olmadığını birkaç sözle aşağıda inceleyeceğiz. O eleştiriye girmeden önce, hiç değilse en çok yaygın deyimler olarak gözüken TARİH’in ve SOSYOLOJİ’nin genellikle ne anlamda kullanıldıklarını kabataslak da olsa belirtmek yararlı olacaktır.
Mecit Gürbüz
Talep Alındı
insan sesi mp3
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme

"Tarihte Türkler kadar çabuk asimile olan başka bir millet tanımadım". Merhum Alpaslan Türkeş böyle diyordu. Merhum Prof. Dr. Mehmet Eröz ise, Pozantı ilçesi yakınında "Kürt köyü" diye gösterilen üç köye vardığında, halkın tamamen Türkçe konuştuğunu, ama belli ki Osmanlı'dan beri hırpalanmışlığın verdiği buruklukla "Eskiden Tiirktük, şimdi Kürdük" dediklerini içi yanarak naklediyordu. Hiçbir etnolog dili etnik işaret olarak kabul etmez. Eğer dili etnik işaret kabul edersek, İbranice bilmeyen Musevileri, Ermenice bilmeyen Ermenileri, Çerkesce bilmeyen Çerkesleri nereye koyacağız? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ayrı şey, Türk olmak tamamen başka bir şeydir. Çünkü Türk olunmaz, Türk doğulur. Aynı şekilde Kürt olunmaz, Kürt doğulur. Herhangi bir insanın herhangi bir dili konuşuyor olması, onun o dili konuşan halktan olmasını gerektirmez.Okuma yazma bilmeyen halkların çok çabuk dil değiştirdiklerini kaydeden Rus tarihçisi Gumilev, muhatabına şöyle diyor ve eserinde: "Pekâla, dedim kendisine, benim anam çocukluğunda altı yaşına kadar Fransızca konuşmuş, Rusçayı ise daha sonra okula başlayıp, sokaklarda kız arkadaşlarıyla oyun oynarken öğrenmiş. Demek o günlerden sonra Fransız değil, Rus olmuştur. Peki bu durumda altı yaşına kadar Fransız mıydı?.. İrlandalılar 200 yıl boyunca kendi dillerini unutarak İngilizce konuştular, ama sonra isyan edip İngiltere'den koptular..
Kazım Karabekir (Yapı Kredi Yayınları)
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi

Gerçi milletimizin istiklâlini kurtarmak için dört yıldır askerî, idarî ve siyasî icraat ve teşebbüslerimiz hakkında Mustafa Kemal Paşa ile bazı fikir ayrılıklarımız dolayısıyla münakaşalarımız olmuştu. Fakat sonunda fikir ve elbirliğiyle yürümek ve muvaffak olmak büyük mazhariyetti. Çünkü her fikrimiz, her hamlemiz şuurlu, hesaplı ve tabii neticeleri de muvaffakiyetli idi. Benim, fikirlerimi apaçık bütün samimiyetle söyler ve yazar bir adam olduğumu ve bütün düşüncelerime hâkim olan ruhun da millet ve memleket meselesi olduğunu Mustafa Kemal Paşa çoktan beri bilirdi. Bu dört yıllık müşterek fedakârlığımızdaki feragat ve vefakârlık ve açık yürekliliğimi daha yakından sonuna kadar görmüşlerdi. Bundan sonra yüz yüze, göz göze görüşmekle hassalarımdan hiçbir şey kaybetmediğimi ve düşüncelerimdeki samimiyeti daha kolay gösterebilecektim. Ancak bundan sonraki işlerimizde mesele ruhî bakımdan dahi çok çetin olacaktı.
Graham E. Fuller
Talep Alındı
insan sesi mp3
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme

Türkiye artık o eski, bildik Türkiye değil. Klasik sadık ABD müttefiki rolünden vazgeçmiş, dış politika kartlarını daha akıllıca oynamaya başlamış bir Türkiye, Ortadoğu’daki güç dengesinin kurucularından biri... Geleneksel tek odaklı Batıcı dış politika anlayışının terk edilmesi; Batı dünyası ve özellikle AB ile ilişkiler askıya alınmaksızın vizyoner bir bakışla İran, Suriye, İsrail, Rusya ve diğer ülkelerle münasebetler geliştirilmesi, Türkiye’ye eskiye nispetle oldukça geniş bir hareket alanı getirdi. Fuller dış politika kartlarını giderek daha akıllıca kullanan bu yeni güç odağının, "Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin bölge için de büyük bir şans olduğunu söylüyor. Yeni Türkiye Cumhuriyeti, Ortadoğu’da hangi rolü üstlenecek? Amerikan siyaset yapıcıları AKP’nin dış politika anlayışını nasıl değerlendiriyor? Eski sadık müttefik Türkiye’nin kaybedilmesi, Washington koridorlarında nasıl yankılanıyor? Rusya, İran ve Suriye ile ilişkilerini güçlendirmiş bir Türkiye’nin bundan sonra atacağı adımlar neler olacak? Türkiye’de bir "siyasal İslam tehlikesi var mı?
Bob Woodword
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Dünya Siyaset Tarihi
Bülent Orakoğlu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Vural Savaş
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyasi Roman
Vladimir Ilyiç Lenin - Josef Vissaryonoviç Çugaşvili Stalin
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Vladimir Ilyiç Lenin - Josef Vissaryonoviç Çugaşvili Stalin
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyasi Roman
Mehmet Faraç
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme
Mehmet Faraç
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Leyla Karahan
Talep Alındı
insan sesi mp3
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme

Bu çalışma, öncelikle, dil denen mucizevi aracın anatomik anlamda parçalarını doğru yorumlamaya ve dili olabildiğince iyi tanıtmaya çalışmaktadır; ayrıca, dil eğitimi alan öğrencilere yardımcı olmayı ve onları Türkçenin sözdizimi ilkeleri hususunda aydınlatmayı planlamaktadır. Bu uğraşı, sözünü geliştirmek bilincine ulaşmış herkese yardımcı olabilir ve Türkçenin yapıcısının yorumlayış kabiliyetine yakışır bil dilbilgisel yorumlanışına -küçük de olsa- bir katkı sağlayabileceğine inanıyoruz.
Orhan Koloğlu
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyasi Roman

"ci/cı" eki dilimizde meslek belirler. Toplumsal değişimi tasarlayanlara "değişimci" çözümleri hızla gerçekleştirmeyi düşünenlere "acilci" demek uygun düştüğü gibi tasarladığı değişime bir numara koymak tutkusunda olanlara da "numaracı" demek doğaldır. Her şey önce bu açıklamaya gereksinme duymam, bu meslek sahiplerinin halk dilinde ve mecazi anlamda "davranışları yapmacık olan" şeklinde kullanılmasıyla karıştırılmaması içindir. Tanzimat'la başlayan çağdaşlaşma girişimimizde, çabuk sonuç alınması için -gerçekleşme olasılığına fazla aldırmadan- öneri ile sürme yarışının yoğunluğu dikkati çeker. Bu alışkanlık günümüze kadar devam etmiştir. Ancak çok partili sisteme geçtiğimiz 1950'den beri siyasilerimiz gibi münevver/aydın/entel kadrolarımızın da acilciliğinin yanına Numaracılık adını verdiğimiz bir "slogan ekleme tutkusu"na kapıldıkları dikkatlerden kaçmıyor.
Mehmet Faraç
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi

Sayfalar